İnsan HaklarıKim, Kimdir?Ortadoğu

Önde gelen Suudi akademisyen ve muhalif Dr. Abdullah Al-Hamid, Bu Sabah Kasıtlı Bir Şekilde Yapılan Tıbbi İhmal Sonucu Suudi Hapishanelerinde Öldü.

Önde gelen Suudi akademisyen ve muhalif Dr. Abdullah Al-Hamid, bu sabah kasıtlı bir şekilde yapılan tıbbi ihmal sonucu Suudi hapishanelerinde öldü.

El-Hamid kimdir?

Abdullah bin Hamid bin Ali El Hamid, Abu Bilal lakaplı (12 Temmuz 1950 – 24 Nisan 2020), Suudi Arabistanlı bir düşünür, aktivist , muhalif ti. El-Ezher Üniversitesi’nden doktora ile Suudi Arabistan’daki Şeriat Hakları ve Sivil ve Siyasi Haklar Derneği’nin kurucularından biri ve Mart 2004’te tutuklanan üç reformcudan biri .

9 Mart 2013 tarihinde Hasm davasında 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve o gün tutuklandı.

Doğum, yetişme ve çalışma

Orta gelirli bir ailede büyüdü ve aile çiftçilikle ilgilenirken ,tarımı bıraktı ve aile fertleri Kuveyt Devletine geçim talebiyle yerleşmeye başladılar. 11 erkek kardeşin en büyük oğluydu . iki kız kardeş ve 9 erkek kardeşten en büyüğüydü. İlkokuluna El-Qusayia köyünde tamamladı (Mayıs 1962). Daha sonra Orta ve lise öğrenimini, Buray’daki bilimsel enstitüde yaptı ve 1967 mezun oldu.

1400 ile 1406 yılları arasında Riyad’da Arap Dili Eğitimi Enstitüsü’nde dekan olarak çalıştı ve bu süre zarfında birçok Arap, İslam ve Batı ülkesinde Arap olmayanlara Arap dilini öğretme alanında bilimsel ve eğitimsel görevler üstlendi.

1413 yılında, İnsan Hakları Komitesi’nin kuruluşuna katıldı ve daha sonra üniversiteden kovuldu. Bundan sonra, her biri 1414 , 1415 ve 1416 yıllarında birkaç ay, daha sonra 1425 ‘de dördüncü bir hapishane, daha sonra 1427’de beşinci ve daha sonra 1428 ‘de altıncı kez hapse atıldı.

Üniversiteden çıkarılmasından önce veya sonra olsun, bir dizi bağımsız etkinlik ve çalışmaya ek olarak, aşağıdakileri içerir:

Birkaç yıl boyunca Riyad’daki Edebiyat Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi.

Suudi Arabistan Krallığı içinde ve dışında Arap edebiyatı ve Arap dilinde seminerlere, konferanslara ve toplantılara katıldı.

Suudi radyosunda birçok konuşma ve yayın yaptı.

Suudi gazetelerinde çoğunlukla edebiyat, El-Arap ve El-Manhal dergisi, El-Faysal, Arapça dergisi ve Yamamah, El-Riyad gazetesi ve El-Cezire gazetesinde şiir, makaleler ve çok sayıda araştırma makalesi yazmıştır.

Ayrıca MS 1412 / 1992’de İlk Suudi İnsan Hakları Derneği’nin altı kurucusundan biriydi . Devletin faaliyetleri üzerindeki yasağı nedeniyle birkaç kez hapsedildi, aynı zamanda üniversiteden kovuldu ve beş yıldan fazla seyahat etmesi engellendi. .

Başa dön tuşu
Bugün 09 Aralık 2022 (24) içerik yüklenmiştir.