Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Rehber İmam Hamaney’in Cuma Hutbesi

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei mübarek Ramazan ayının 3. Cuma namazı için Tahran’da bir araya gelen büyük kalabalıklara hitaben yaptığı konuşmada Hz. Ali (S)’in siyasal üslubunu izah ederek, İmam Humeyni’nin siyasal çizgisinin de bu üsluba uygun olduğunu belirtti ve Kudüs gününün rahmetli İmam’ın en dolgun hatıralarından biri olduğunu, büyük İran milletinin gelecek Cuma günü birlik ve bütünlük içinde Filistin’li mazlumları savunma bayrağını dünyanın diğer mazlum halklarının en önünde dalgalandıracağını vurguladı.

Kudüs gününün İmam, inkılap ve İran milletinin değerli Kudüs’e olan bağlılığının göstergesi olduğunu belirten Ayetullah Hamenei, Filistin’in hatırasının canlı tutulması amacıyla İran halkının başvurduğu bu girişim dolayısıyla emperyalistler ve siyonistlerin büyük bir öfke duyduklarını kaydederek şunları söyledi: ‘Düşman geçtiğimiz yıllarda hep Kudüs günü mitinglerine gölge düşürmeye çalıştı. Ancak İran halkı bu yıl da Tahran ve ülke çapında bu günü anacak ve dünya müslümanlarının bir çoğu da İran milletinin izinde Kudüs’ün adını canlı tutacaklardır.’

İslam İnkılabı Rehberi Kudüs gününün İran milletinin birlik sembolü olduğunu ve ihtilaflar ve tefrikalara karşı konulması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: ‘Halkımız, kimilerinin Kudüs günü mitinglerinden tefrika oluşturulması için yararlanmamaları yolunda dikkatli olmalıdır. Zira, Filistin’i destekleme alanındaki bayraktarlık, milletin yalnızca dayanışması ile mümkündür.’

Cuma hutbesinin ilk bölümünde Hz. Ali’nin siyasal üslubunu tahlil eden Ayetullah Hamenei, şöyle konuştu: ‘Mü’minlerin Emiri Ali’nin siyasal girişimleri, manevi ve ahlaki yapısıyla kaynaşmıştı. Siyaset, ahlak ve maneviyatın birlikteliği halk ve toplumun olgunluğuna yol açar. Aksi halde siyaset kudret, servet ve daha nice dünyalıklar edinimi için bir araç haline gelir ve sonra da toplum ve hatta politikacılar için bile bir afete dönüşür.’

İslam İnkılabı Rehberi, Hz. Ali (S) açısından devletin önem taşımadığını, ancak hakkın geri alınması, adaletin egemenliği ve zulümle mücadele nedeniyle devlet yönetimini kabullendiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Mü’minlerin Emiri’nin siyaset anlayışının özelliklerinden biri, hile ve aldatmacalardan uzak durmaktı. Oysa laik rejimlerde ve din ve siyasetin ayrılığını savunan görüşlere göre hile ve aldatmaca gibi her türlü yönteme başvurulması mubahtır. Muttakilerin önderi Ali’nin siyasal mektebinde zafer kazanmak için zulüm ve yalana yer yoktur. Hz. Ali halktan ciddi olarak kendisine yaltaklanmamalarını öğütlemişti. Muhalifler ve hatta düşmanlar karşısında bile tolerans göstermek, onun siyasal davranış biçiminin özelliklerinden biriydi. İmam Ali çeşitli olaylar karşısında muhaliflerine olabildiğince müsamahalı davranmış ve ancak başka bir çare kalmayınca onlara mukabelede bulunmak zorunda kalmıştı.’

Ayetullah Hamenei, Hz. Ali (S)’in siyasal üslubunun bir başka özelliğinin de düşmanlar ve muhalifler karşısında mantıklı davranmak olduğunu hatırlatarak şu görüşleri serdetti: ‘Hz. Ali’nin tüm muhalif akımlar ve şahıslar karşısındaki davranış biçimi bir değildi. Haklı bir hedef ardında iken cehalet ya da taassup yüzünden saparak yanlışa düşenler ile daha işin başından itibaren batıl yolda ilerleyenler karşısındaki tavrı farklıydı. Buna karşılık, temel sapmalar ve dini riyakarlıklara yeltenme karşısında kesin bir tavırla dikilmişti.’

İslam İnkılabı Rehberi Cuma hutbesinin ikinci bölümünde İran’daki çeşitli siyasal akımlar ve şahsiyetler ile önceki ve şimdiki yetkililere hitaben son 30 yıl içerisinde halkın inkılapçı hareketi sırasında meydana gelen bazı bölünmeleri değerlendirdi. Ayetullah Hamenei, bu bölünmelerin bir kısmının görüş farklılığından kaynaklandığını ve bir kısmının da çıkar hesaplarına dayandığını hatırlatarak, görüş farklılıklarının, temel ilkelerin nasıl icra olunacağı konusuna dayandığını söyledi ve bu iki farklı olgu karşısında farklı tavırlara başvurulması gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamenei sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Kimi propagandaların aksine eğer bir şahıs veya bir akım muhalif görüşlere sahipse ya da bir başka deyimle farklı düşünüyorsa, sistemin onunla bir meselesi yoktur. Ancak, eğer bir akım darbe indirmeye yönelir ve inkılaba kılıç çekerse, dünyanın hiç bir yerinde buna razı olunmadığı gibi İran’da da sistem kendini savunmak amacıyla ona kesin bir tavırla karşı koyar.’

İslam İnkılabı Rehberi İslam nizamının ülkedeki muhalif akımlar karşısındaki politikasının maksimum çekicilik ve minimum iticilik olduğunu hatırlatarak konuşmasına şöyle devam etti: ‘Sistem, mecbur kalmadıkça herhangi bir akımla uğraşmaz. Bu yüzden eğer bir kimse ya da bir akım şiddete başvurmaz, toplumdaki huzur ve güvenliği sarsmaya çalışmaz, sistemin temellerini yıkma peşinde koşmaz ve yalan ve şayia yaymazsa, faaliyet ve görüş açıklamalarında serbesttir ve hiç kimse onun işine karışmaz.’

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Cuma hutbesinin ikinci bölümünde ayrıca politikacılar ve yöneticiler ile nüfuz ve güç sahibi şahsiyetleri sapmalar ve fesad karşısında dikkatli davranmaya çağırarak şunları ifade etti: ‘Küçük sapmalar karşısında gevşeklik, büyük sapmalar ve düşüşe ortam hazırlar. Sapmalar insanın iç dünyasının kokuşmasına yol açar ve bu sapma, amelde ve hatta bazen inançta da yeni sapmaları beraberinde getirir. Bu yüzden hepimiz takvaya riayet ederek, birbirlerimize ve hatta aile üyelerimize dikkat etmeliyiz. Halk, çeşitli yollarla yöneticilere nasihatte bulunmalı ve onların ayaklarının kaymasını önlemelidir. Zira, yöneticilerin sapma ve kayması, sistem, ülke ve halk için daha tehlikelidir. Eğer hepimiz dikkatli olmazsak İslam Cumhuriyeti’nin adı ve zahiri baki kalabilir; ancak içi, işlevi ve proğramları İslam’dan uzaklaşır.’

Ayetullah Hamenei, ülke ve toplumun adaletin hakimiyeti, dini ahlak ve davranış biçimi, özgürlük atmosferinde bilim ve endüstride fikri ilerleme ve uluslararası düşmanlar ve zulüm cephesi karşısında güçlü bir biçimde dikilme yolundaki hareketinin, sistemin kokuşma ve hastalıklardan uzak olduğunu ve sağlıklı bir biçimde yolunu sürdürdüğünü gösterdiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Rehberi konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘Halk şunu bilmelidir ki toplumun ve sistemin hareket çizgisi bundan farklı olursa, büyük bir sınıf uçurumu meydana gelirse, özgürlüklerden fesad ve fuhuş yolunda yararlanılırsa ve uluslararası zorbalar karşısında zaaf gösterilerek geri çekilme yolu seçilirse, işte bunlar İslam nizamının sapma emareleridir.’

Ayetullah Hamenei daha sonra son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 85’lik bir katılımla 40 milyon kişinin oy kullandığını hatırlatarak, bunun halkın sisteme ne denli güven duymakta olduğunu gösterdiğini belirtti ve şunları dile getirdi: ‘Düşman ve maalesef ülke içindeki kimileri bu hakikati görmezlikten gelerek halkın güvensizliğinden dem vurmaktalar. Ancak Allah’ın izniyle herkes gelecek yıllardaki seçimlerde de şunu görecektir ki, düşmanların ve ülke içindeki tüm gafillerin çabalarına rağmen İran halkı daha güçlü bir katılım sergileyecektir.’

İslam İnkılabı Rehberi her devletin dost ve düşmanının olduğunu hatırlatıp, bu durumun doğal olduğunu söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti: ‘Dünyanın hiç bir yerinde ülke içinde ya da dışında herkesin kendisiyle dost ya da düşman olduğu herhangi bir devlet bulunmamaktadır. Tarih boyunca da tüm devletler muhalif ya da taraftarlara sahip idiler. Önemli olan, muhalif ve taraftarların kimler olduğudur.’

Ayetullah Hamenei sözün burasında Amerika ve İngiltere gibi uluslararası çapulcular ve sömürücüler ile çirkin siyonistlerin İran’la olan muhalefetlerine işaret etti ve şöyle konuştu: ‘Bu muhalefetler İran milleti için bir iftihar vesilesidir ve hiç kimseyi korkutmamalı ya da düşman karşısında teslimiyete sürüklememelidir. Bu arada dünya çapındaki bağımsızlık yanlısı, mü’min milletler ve bağımsız siyasetçiler, bu sistem ve bu millete sempati duymaktadırlar. Bu duruş, İslam Cumhuriyeti’nin hakkaniyetini göstermektedir.’

İslam İnkılabı Rehberi, konuşmasının sonunda halkı birilerinin gelip de kendileri için sahte bir İslam Cumhuriyeti oluşturmamaları yolunda dikkatli olmaya çağırdı.

Başa dön tuşu
Bugün 22 Ekim 2021 (1) içerik yüklenmiştir.