Dünya Kudüs Günü

Rehber’in 1990 yılı Kudüs Günü Mesajı

İslam İnkılabı Rehberi’nin 1990 Yılı Dünya Kudüs Günü Mesajı

Bismillahirrahmanirrahim,

Dünya genelindeki müslüman kardeşlerim.Büyük İran milleti, Dünya Kudüs gününün yaklaşması münasebetiyle bir kez daha ve bu kez daha da büyük bir vurgu ile mazlum Filistin milletini destekleme ve savunma görevini dünyanın cesur müslümanlarına hatırlatıyor.
Şimdi Avrupa’da milletlerin ikinci dünya savaşından doğan esaret nitelikli anlaşmaları çiğnediği, bu günkü milli egemenlik ve irade hakkını dünkü fatih güçlerin isteklerinden üstün tuttuğu bir sırada Filistin milleti her geçen gün daha fazla gasıpların ve onların resmi ve gayri resmi destekçilerinin baskı, zulüm ve saldırılarına maruz kalmaktadır. Şu mübarek Ramazan ayı günlerinde oruçlu Filistin halkı kendi evlerinde gasıp düşmanın dayattığı nice zorluklara maruz kalmaktadırlar. İşgal altındaki toprakların sokakları Filistinli gençlerin kanlarına bulanmış, hapishaneler onlarla dolup taşmış ve batılı devletler, demokrasi ve insan haklarının yalancı savunucuları, en ufak bir itiraz bir yana, tam tersine saldırgan gasıplara destek veriyor ve teşvik ediyorlar.
Son önemli ve ürpertici olay, yani eski Sovyetler Birliği’nden yahudilerin Filistin’e toplu halde ve sürekli göç olayı, Filistin meselesine yeni boyutlar kazandırırken, bu meselenin Amerika ve Sovyetler Birliği arasında var olan gizli anlaşmalardaki önemini de yansıtır.
Bazen açık ihanetlere boyun eğen arap ülkeleri liderlerinin memnuniyet içindeki suskunluğuna Filistin milletinin liderliğini iddia edenlerin zillet ve ihanet dolu tutumları da eklenince Filistin İslam topraklarının sürekli gazaba uğramış olduğu görülmekte ve bu toprakların yaralı ve mazlum milletini sürekli esir ve avare tutmak isteyen gaddarlık, zulüm, saldırı ve ihanetten oluşan bir zincirin halkaları ortaya çıkmaktadır.
Irak rejimi tarafından başlatılan ve batının siyonist medyasında da büyük bir gürültü ile gündeme getirilen İsrail ile düşmanlık bağlamındaki sahte propaganda gerçekte emperyalizmin planlarının bir bölümü olup arap devletlerinin Filistin meselesi karşısında susmakla işledikleri ihaneti ört bas etme aracı ve ayrıca Sovyetler Birliği yahudilerinin işgal altındaki Filistin topraklarına göç etmeleri gibi önemli bir meseleyi gizleme vesilesidir.
Son 40 yıl içinde gasıp rejimin Filistin ülkesi ve milletinin başına getirdiği, bir tecrübe olması bakımından yeterlidir. Bunlar dünyanın sultacı güçlerine ve bölgedeki işbirlikçilerine gönül bağlamakla Filistin’in kurtuluşu için hiç bir ümit olmadığını ispat etmek için yeterlidir.
Bizim büyük İslam İnkılabımız, büyük sorunların çözüm anahtarının milletlerin kendi ellerinde olduğunu gösterdi ve Allah’a tevekkül etmek ve ilahi vaadlere güvenmekle sultacı güçlerin isteklerine galip gelecek olanın insanların iradesi olduğunu ispatladı. Ve bu gün dünyanın çeşitli bölgelerinde vuku bulan olaylara bakıldığında milletlerin rolünün daha da net olarak ispatlandığı anlaşılıyor.
Filistin’i gaspeden siyonist rejimin vahşiliğine karşı direnebilecek ve yiğitçe direnişi ile düşmanı geri çekilmeye ve yenilgiyi kabullenmeye zorlayacak tek güç, Filistin milletinin iradesidir. İsrail rejimi Filistin ve Lübnan’da işlediği cinayetler, göçmen kamplarını vahşice bombalaması, adam kaçırma, hırsızlık ve Filistin sınırlarının içinde ve dışında işlediği fesadla hiç bir insani ilkeye ve hiç bir uluslararası yasaya bağlı olmadığını ispatlamıştır. Geçmişteki olayları unutanlar nasıl olur da Filistin ve Lübnan’da siyonistlerin aralıksız süren cinayetlerini göz ardı edebilirler ?
Bugün Filistin milletinin İslami uyanışı geleceği kısmen de olsa aydınlatmıştır. Bugün Filistin milletinin yeni kuşağı Allah’ın adıyla ve İslami imana sarılarak mücadele ediyor. Bu mücadele çok ümit vericidir, nitekim görüldüğü üzere düşmanın, ister siyonist liderler, isterse Amerika ve İsrail’in diğer destekçileri ve bölgedeki hainler olsun, bu yeni hareketten dehşete kapıldığı anlaşılıyor ve mücadelenin istikametini bozmak ve karıştırmak için her yola başvuruyorlar. Bunun en sonuncusu da Irak’ın kukla liderlerinin İsrail’e saldırı gibi bir yalana sarılmalarıydı. Herkesin bildiği gibi Irak Baas rejimi süper güçlerden aldığı silahları asla süper güçlerin gölgesinde yaşayan İsrail’e karşı kullanamaz ve bu silahlardan emperyalist hedefler dışında, bölge zenginlerini haraca bağlamak için yararlanamaz.
Gasıp bir rejimle en doğru mücadele yolu, bugün Filistin’lilerin bulduğu ve emin adımlarla ilerlediği yoldur ve tüm müslümanların görevi onlara bu kutsal mücadelede yardım etmektir. Bugün müslüman ülkelerdeki devletlerin Filistin meselesi karşısındaki duyarsızlıkları hiç bir şekilde kabul edilemez. Gasıp rejim vahşiliğini ve hayvani huyunu en yüksek dereceye ulaştırmış ve yayılmacı ve tehlikeli amaçları uğruna her türlü cinayeti işlemeye hazır olduğunu ispatlamıştır. Filistin milletinin İslami kıyamı da gerçekleri herkese göstermiştir ve düşmanın çok yönlü baskıları ve dostluk taslayanların ihanetine karşın direniş fidanının kurumadığını, bilakis daha köklü ve verimli hale geldiğini sergilemiştir. Bu yüzden tüm milletlere ve devletlere İslami Filistin meselesini sadakatle kendilerinin bir numaralı meselesi saymaları ve ellerinden geldiğince yardım etmeleri farz olmuştur.
Rahmetli İmam Humeyni tarafından Kudüs günü olarak adlandırılan mübarek Ramazan ayının son Cuma günü önümüzdedir ve bu Ramazan ayında kadir gecelerinin bereketi ile nasıl kadir gecelerini sabaha kadar uyanık geçiriyor ve ilahi dergaha yönelik dua ve yakarışımızla iyi bir geleceğimiz olsun istiyoruz, Kudüs gününü ve İslam tarihinin kadir geceleri sayılan bu günleri, uyanık geçirelim ve müslüman milletlerin ve özellikle mazlum ve cesur Filistin milletinin kurtuluş şafağına dek çabalarımızı sürdürelim.
Umarım büyük milletimiz bu Kudüs gününde de her zaman olduğu gibi bir bütün olarak sokaklarda ve Cuma namazının kılındığı mekanlara doğru yürüyüşlerinde haykırışlarını dünyalılara duyurur ve İmam Humeyni’ye gönül verenlerin daima Filistin milletinin yanında ve onların düşmanlarının karşısında olacağını bir kez daha vurgular.
Allah’ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun…
Ali Hüseyni Hamenei

Başa dön tuşu
Bugün 01 Ekim 2023 (29) içerik yüklenmiştir.