İslam İnkılabı

Risale-i Nur’dan İslam İnkîlabına İşaret

Vel’fecr; And Olsun Fecre!; And Olsun, Asrımızı Aydınlatan İslâm İnkılabı Güneşine…

Ey bu Câmi-i Emevî’deki kardeşlerim gibi âlem-i İslâm’ın câmi-i kebirinde olan kardeşlerim! Siz de ibret alınız. Bu kırkbeş senedeki bu dehşetli hâdisattan ibret alınız. Tam aklınızı başınıza alınız. Ey mütefekkir ve akıl sahibi ve kendini münevver telakki edenler!

Hasıl-ı kelâm: Biz Kur’an şakirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları gibi ruhbanları taklid için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde, elbette bürhan-ı aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur’an hükmedecek.

Hem de İslâmiyet güneşinin tutulmasına, inkişafına ve beşeri tenvir etmesine mümanaat eden perdeler açılmaya başlamışlar. O mümanaat edenler çekilmeğe başlıyorlar. Kırkbeş sene evvel o fecrin emareleri göründü. Yetmişbir(1371)’de fecr-i sadıkı başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kâzib de olsa, otuz-kırk sene(1401-1411) sonra fecr-i sadık çıkacak.

Üstâd Bediüzzaman Said-i Nursi(ra) hazretlerinin Hutbe-i Şamiye’sinden bir bölüm…

1600×1200 piksel boyutunda hazırlanmış büyük resmi indirmek için tıklayınız.

Başa dön tuşu
Bugün 24 Temmuz 2021 (21) içerik yüklenmiştir.