Haberlerİmam Ali Hamaneyİmam HumeyniİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Seçimlere katılmak şer’an ve aklen farzdır

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün rahmetli İmam Humeyni’nin vefatının 20. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen muhteşem törende yaptığı konuşmada ‘İslam’ın ihyası’ ve ‘İran ve İranlının onur kazanması’ gibi iki bayrağın dalgalandırılmasından İmam’ın tarihi hareketinin iki boyutu olarak söz etti ve İran milletinin ilerlemesini engellemek için düşman tarafından sürdürülen çabalara işaretle, “tüm halk, İslam’ın, İslam nizamının ve İran milletinin güçlenmesine gönül veren herkes gelecek haftaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık başına gitmesi gerekiyor” dedi.

İmam Humeyni türbesinin rahmetli Seyyid Mustafa Humeyni külliyesinde düzenlenen törende konuşan Ayetullah Hamanei, İran halkının çok değerli babasını yitirişinin yıldönümü dolayısıyla başsağlığı dileklerini bildirirken, dünya Müslümanlarının kimlik ve asalet duygusunun, İslam’ın ihyası bayrağının İmam Humeyni tarafından dalgalandırılmasının sonuçlarından sadece biri olduğunu belirtti ve “Rahmetli İmam’ın büyük İslami hareketi sonucunda Filistin halkı yıllardır süren başarısızlıklardan sonra yeniden canlandı, Arap ülkeleri yıllardır süren mağlubiyetlerinden sonra umut kazandılar ve bir kanser tümörü gibi yenilemeyeceği sanılan Siyonist rejim ise Müslüman gençlerin elinden büyük bir tokat yedi” dedi.

İslam İnkılâbı Rehberi, Filistin halkının peş peşe gerçekleşen intifada hareketlerine ve siyonist rejime sürekli olarak indirdiği darbelere işaretle işgalcilerin Lübnan’dan geri çekilmesi ve bu rejimin Lübnan’daki 33 günlük ve Gazze’deki 22 günlük savaşta mağlup edilmesini hatırlatarak şöyle dedi: “Bütün bunlar, İslam sancağının İmam Humeyni tarafından ihya edilmesi bereketinde olmuştur. Nitekim Siyonist rejim geçici olarak “Nil’den Fırat’a kadar” sloganını bir kenara bırakmak zorunda kalmıştır.”

İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının devamında İslam’ın ihya bayrağının dalgalanmasının etki ve sonuçlarını açıklayarak, Müslüman halkların İslam devleti kurma yolundaki çabaları, İslam dünyasındaki aydınlar arasında ümitlerin oluşması ve batı dünyasının Müslümanlar karşısındaki söyleminin yumuşaması İslam dünyasındaki genel uyanış ve direnişin bereket ve sonuçlarındandır” dedi.

“Müslümanlar İslam dünyasının her neresinde olurlarsa olsunlar bu başarılı tecrübenin kadrini bilmeli ve yollarını ona göre ayarlamalıdırlar. Zira Müslüman halkların onur ve yüceliğinin tek yolu Müslüman halkların direnişidir” diyen İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei daha sonra, batı dünyasının Müslümanlar karşısındaki söylemini yumuşatması ve yeni Amerikan hükümetinin imajını yenileme çabasına değinerek, “Kesin olarak belirtmek isterim ki, değişime girişmek ve imaj tazelemek nutuk atmakla, söz ya da sloganla elde edilemez, bilakis eylem gerekir ve Amerika’nın İran milleti ve bölge milletlerinin haklarını bunca çiğnemesi telafi edilmelidir” dedi.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü: Önceki Amerikan hükümeti şiddet eylemlerine başvurarak, askeri müdahaleleri, ayrımcılığı ve zorbalığı yüzünden Amerikan hükümeti için çirkin, haşin ve nefret duyulan bir imaj oluşturmuştu. Bu yüzden Müslüman halklar Amerika’dan derin bir nefret duymaktadırlar.”

İslam İnkılâbı Rehberi, Amerika’nın haksızlıklarıyla ilgili örnekler sunarak, Amerika’nın demokrasiden ve halkların oyunun itibarından söz ettiğini ancak, ancak Filistin halkının kendi hükümetini seçmek için kullandıkları oyları hiçe saydıklarını ve siyonist rejime tam destek sağlayarak mazlum Filistin halkını bozguncu ve şer ekseni olarak nitelediklerini söyledi.”

Ayetullah Hamanei ayrıca Amerika’nın İran’ın nükleer faaliyetleri karşısındaki tutumunu hatırlatarak şunları kaydetti: ‘Amerika’lılar, İran halkının nükleer sanayi ve çeşitli barışçı alanlarda nükleer enerjiden yararlanma şeklindeki meşru ve haklı isteği karşısında yalana başvurarak hakikati gizledi ve İran halkını nükleer bomba yapmakla suçladılar. İran halkı ve yöneticileri, silahlanma sistemlerinde nükleer silaha yer olmadığını defalarca tekrarladılar ve hatta İslam açısından nükleer silaha başvurulmasının haram olduğunu belirttiler. Ancak batılılar ve özellikle de Amerika yalana dayalı propagandalarında İran’ın atom bombası peşinde olduğunu Önceki akılsız Amerikan başkanının terörizmle mücadele bahanesiyle Afganistan ve Irak’ı işgal etmesine değinen İslam İnkılâbı Rehberi, “Amerikan devlet adamlarının sadakati, pratikte değişime başvurmaları durumunda anlaşılır. Yoksa yüzlerce kez nutuk atmak ve Müslüman halklar karşısında tatlı sözlere başvurmak herhangi bir değişime yol açmaz” dedi.

İran’da ve İranlıda izzet ve yücelik ruhunun yeniden ihya edilmesinin İmam’ın büyük hareketinin bir başka boyutu olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, İmamın, uşak ve diktatör yönetimler ve batılılaşmış aydınların dayattığı aşağılık duygusunu halkın ruhundan söküp attığını ve onun yerine özgüven ruhunu üfleyerek İran milleti nezdinde “biz güçlüyüz, biz başarabiliriz” ruhunu hayata geçirdiğini söyledi.

İslam İnkılâbı Rehberi maddi imkânların her ülkenin ilerlemesi sürecinde gerekli olduğunu hatırlatarak kalkınma ve iktidarda temel direk manevi değerler özellikle özgüven ve milli onur duygusu olduğunu ve bu durumun halka dayalı düzenleri zorbacılar karşısında daha da güçlendirebileceğini ve halkları uluslar arası siyasetler ve denklemlerde etkili konuma getirebileceğini söyledi.

Milli onurun çok önemli bir zaruret olduğunu hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, “ülke yönetiminde halka dayanmak, ekonomi alanında kendine yeterliliğe ulaşmak ve mübadele gücü elde etmek, ilim üretmek, dünyanın bilimsel yapısında önemli bir pay elde etmek ve milli kültür ve geleneklerle iftihar etmek ulusal onura mana ve mefhum kazandıran bir meseldir” dedi.

Tüm insan fertlerine saygılı davranmanın, toplum idaresinde milli onurun pratik anlamı olduğunu belirten Ayetullah Hamanei daha sonra İran halkı ve nizamının “milli özgüven” ve “Milli onur”u rahmetli imam Humeyni’nin çok değerli bir tavsiyesi olarak kabul ettiğine temasla şöyle dedi:
“Ülkenin bu alandaki 30 yıllık hareketi inişli-çıkışlı olmasına rağmen asla kesintiye uğramadı. Şuurlu İran halkı tüm alanlarda milli onurlarını koruyarak, kalkınma ve açılım siyasetini sürdürmekte ve tam iktidarlarını koruyarak, düşmanlar hatta onu tehdit edemeyecekleri konuma gelmişlerdir.

İran halkının aşağılandığını iddia eden kimseleri de eleştiren Ayetullah Hamanei, “Bu büyük halkın onurunun etkileri dünyanın muhtelif meselelerinde açıkça ortadadır ve İran halkı kendi ilkelerine bağlılıklarından dolayı dünya halkı gözünden düşmüştür sözü asla kabul edilemez. Halk karşısında ortak bir cephe oluşturan İran İslam cumhuriyeti müdahalecisi zorbacı devletler çok geniş propagandalar başlatarak İran halkının aşağılık içinde olduğu düşüncesinin telkin etmeye çalışıyorlar. Fakat gerçek şudur ki büyük İran halkına ve rahmetli İmam Humeyni’ye saygı düzenin düşmanlarının benliğinin derinliklere kadar nüfuz etmiştir” dedi.

Ayetullah Hamanei, halktan kopmak, İslami değerlerden uzaklaşmak ve rahmetli İmam Humeyni’nin mübarek çizgisinin unutulmasının ülke için çok büyük tehlike olduğunu hatırlatarak, aziz imamın hatırası olan düzenin temel yapısının korunması ve başta gençler olmak üzere genelde halkın iradesine dayanarak kesin zafere kadar kendi yolumuzu sürdürmemiz gerektiğini söyledi.

Ayetullah Hamanei konuşmasının son bölümünde İran cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak dört önemli noktaya değindi. Bunların ilki olarak yabancı medyaların son bir kaç ay içinde İran cumhurbaşkanlığı seçimlerine sahtecilik karışacağı fikrini aşılamaya çalıştıklarını hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Millet düşmanları bazen İran seçimlerinin seçim değil de atama olduğunu belirtiyor ve bazen de adaylar arasındaki rekabetin sistem içi kontrollü bir oyun olduğunu ya da seçimlere kesinlikle hile karıştırılacağını savunuyorlar. Elbette bütün bu çabaların hedefi dini demokrasiye darbe indirmek ve halkın seçimlerdeki güçlü katılımını önlemektir.”

İran halkının akıllı, şuurlu ve imtihan vermiş bir halk olarak tanımlayarak, düşmanların halk içerisinde umutsuzluk tohumu ekerek, halkoyu gibi önemli bir kaynak ve desteği hükümetin elinden almak istediklerini ve ne yazık ki ülke içinde de bazı kişilerin bilmeyerek düşman’ın söylemlerini tekrarladıklarını söyledi.

İkinci olarak da farklı görüşler ve üsluplara sahip çeşitli adayların rekabetinin İslam nizamı için bir iftihar vesilesi olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, buna rağmen şu uyarıda bulundu: ‘Herkes ve hatta adayların en fanatik taraftarları bile bu ilgilerinin sürtüşme ve kargaşaya yol açmaması ve düşmanın bu insanların inanç ve ideallerini kötüye kullanmaması için dikkat etmelidirler.’

İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının bu bölümünde seçim mücadelesini çatışmaya dönüştürme çabasında olan herkesin ya hain ya da gafil olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamanei’nin vurguladığı üçüncü nokta ise adayların birbirleri arasındaki tartışmalar ya da seçim propagandalarında kendi sözlerinin ispatı için diğer adayları küçültücü ifadeler kullanmamaları gerektiğiydi.

Ayetullah Hamanei bu bağlamda şunları dile getirdi: ‘Münazara, diyalog ya da eleştiriye bir sözüm yok. Ancak şer’i ve dini sınırlara doğru bir biçimde riayet edilmelidir. Halk uyanıktır, anlamakta ve bilmektedir. Çeşitli konularda görüş ayrılığı doğaldır. Ancak adaylar ve taraftarları konuşma ve mitinglerinde kardeşlik ve nezaket ilkelerine uymalıdırlar.’

İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının sonunda dördüncü noktayı da dile getirerek şunları söyledi: ‘Benim yalnızca bir oyum var ve hiç kimse onun içeriğini bilmiyor. Hiç kimseye de kime oy vermesi ya da vermemesi gerektiğini söylemem. Bu, halkın bileceği bir konudur. Benim tek isteğim, halkın olanca gücüyle coşku içerisinde seçimlere katılmasıdır.’

Başa dön tuşu
Bugün 06 Mayıs 2021 (22) içerik yüklenmiştir.