HaberlerOrtadoğuSuriye

Soçi Kongresi Bitiminde Ortak Deklarasyon İlan Edildi

Soçi’de düzenlenen Suriye ulusal diyalog kongresi katılımcıları kongre bitiminde hazırlanan ortak deklarasyonu madde madde tartışıp oylamaları ardından çoğunluk oyla onayladılar.

İlan edilen deklarasyonda Suriye’nin ulusal egemenlik ve bağımsızlığının yanı sıra toprak ve halk bütünlüğüne saygı gösterilmesi gereği vurgulandı.

Suriye’nin ulusal topraklarından bir karışından ödün verilmesinin caiz olmadığına dikkat çekilen deklarasyonda; Suriye halkının İsrail işgali altındaki Golan topraklarını BM misakı kapsamında tam ve eksiksiz bir şekilde iade etme hakkını koruma öneminin altı çizildi.

Sonuç deklarasyonunda Suriye’nin uluslar arası ve bölgesel konum ve rolünü BM misakı ve kanunları kapsamında tam bir egemenlik ve bağımsızlık içinde koruması ve etkin bir şekilde uygulamasına vurgu yapıldı. Suriye’nin ulusal egemenliği ve bağımsızlığına tam saygı gösterilmesinin bir kez daha altı çizildiği deklarasyonda Suriye’nin içişlerine herhangi bir müdahalenin kabul edilmemesi gereğine dikkat çekildi.

Suriye’nin geleceğini belirleme hakkının sadece ve sadece Suriye halkının hakkı olduğu ve bu hakka hiçbir şekilde dış müdahalenin olmaması gereğinin belirtildiği deklarasyonda; aynı zamanda bunu seçim sandıkları aracılığı ile demokratik bir şekilde icra etme önemi ifade edildi. Deklarasyonda Suriye’de siyasi, sosyal ve ekonomik sistemin seçilme ve belirlenme hakkının mutlak bir şekilde Suriye halkının hakkı olması, bu hakkında da hiçbir dış müdahale, provokasyon ya da baskının olmaması gereğine vurgu yapıldı.

Soçi deklarasyonunda Suriye’nin mezhepçi bir devlet olmayıp demokratik bir devlet olduğuna dikkat çekilirken; çok partili siyasi sistem, vatandaş eşitliği, kanun egemenliğinin korunması, yönetim ile yargı egemenliğini birbirlerinden ayıran, tüm vatandaşları eşit tutan ve kamu özgürlüğünü geliştiren bir devlet olduğuna dikkat çekildi.

Devletin ulusal birlik ve sosyal barışa bağlılığının altı çizildiği deklarasyonda; yerel idarede eşitlik düzeyinde dengeli ve kapsamlı kalkınmaya da bağlılığının önemi ifade edildi.

Soçi deklarasyonunda devlet ve kamu kurumları çalışmalarının devam etmesi ve pekiştirilmesinin altı çizilirken, toplumun kamu altyapısını ve özel mülklerini koruma, tüm vatandaşlara ve tüm bölgelerde eşit bir şekilde kamu hizmetleri temin edilmesi önemi kaydedildi.

Ordu ve silahlı kuvveleri savunma ve koruma gereğinin altı çizildiği deklarasyonda; ordu ve silahlı kuvvetlerin ulusal tüm sınırları ve halkı terör ve dış tehditlerden korumakla birlikte terörle mücadele ve gerektiği gibi vatandaşları korumada anayasa ve ulusal sorumluluğu kapsamında görevini icra etmesine yardım ve destekte bulunma önemine vurgu yapıldı.

Soçi deklarasyonunda tüm şekilleriyle terör ve radikalliğin yanı sıra dini ayırımcılığı reddedip bunlara karşı etkin mücadele etme gereği kaydedildi.

Özellikle kriz esnasında olmak üzere insan hakları ve kamu özgürlüklerine saygı duyma gereğinin altı çizildiği deklarasyonda; fırsat, hak ve hukukta herkesin eşit tutulması, bu meselelerde din, ırk, dil, cinsiyet, renk yada başka hiçbir farklılığın dikkate alınmaması önemi belirtildi.

Soçi kongresinin bitiminde yayınlanan ortak deklarasyonda ayrıca kültür, medeniyet, ulusal miras ve folklorun yanı sıra çevrenin korunmasıyla birlikte gelecek nesiller için iyileştirilmesi önemine dikkat çekildi.

Başa dön tuşu
Bugün 27 Eylül 2021 (10) içerik yüklenmiştir.