HaberlerOrtadoğuSuriye

Suriye’de yerel yönetimlere yeni bir anlayış getiriyor

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar el-Esad dün, yerel yönetimlere ilişkin 2011/107 sayılı yasama kararını onayladı.

Yerel Yönetimler Bakanı Ömer İbrahim Ğalavanci, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar el-Esad tarafından dün onaylanan yasama kararın görüş ve hedefleri ile yeni konseptinin, reform çalışmalarının tanık olduğu olumlu yansımalar ile yerel toplumun ihtiyaçlarını karşılama açısından Suriye’de yerel yönetim anlayışında önemli bir ilerleme ve yeni bir çerçeve niteliği taşıdığını kaydetti.

Kanunun, yetkiler, uzmanlık alanları, anti merkeziyetçilik ve yönetimlerin çalışmalarını etkin biçimde geliştirme açısından tüm toplu yerleşim alanlarını kapsadığını kaydeden Ğalavanci, bunun, her şekilde tüm hizmetleri sunmaya kadir ve yeterli belediye idareleri oluşturma açısından kurumsal yapılanmaların gelişmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

İdari yapılanmada idari birimlerin artık il, kent, belde ve belediye olarak dört bölüm olarak inceleneceğine değinen Ğalavanci, ayrıca altyapı ve tali hizmetler gibi ortak projelerde, idari birimler arasında geçici müşterek idari yapılanmaların söz konusu olacağını kaydetti.

Yeni kanunla birlikte İl Genel Sekreteri, İl Müdürü, Belde Müdürü gibi idari birimlerde yasal merci oluşturma ve anti merkeziyetçiliği pekiştirme hedefiyle yeni görevlendirmelerin de söz konusu olacağını belirten Yerel Yönetimler Bakanı, validen bağımsız bir il meclisi kurulacağına işaret etti.

Bakan Ğalavanci, kanunun meclislere yeni yetkiler ve uzmanlık alanları temin ettiğini ve kısa ile uzun süreli kalkınma planları koyması yoluyla bunları genişlettiğini, bu yolla idari birimlerde kalkınma rolünün pekişmesinin yanı sıra, yerel yönetimlerin artık şirket kurma ve kamu veya özel sektörle ortaklık kurma imkanı tanındığını söyledi.

Yeni kanunun ayrıca, bağımsız bütçelerinin yüzde yirmi beşi oranında valiliğin yatırım projeleri ikame edebilmesine olanak tanıdığını kaydeden Bakan Ğalavanci, bu şekilde idari birimlerin mali gelirlerinin artırılmasının yanı sıra yerel yönetimlerin, vatandaşlar, halk örgütleri, mesleki sendikalar ile yerel toplumdan oluşan halk denetimi başta olmak üzere, adli ve resmi mercilerin denetimindeki rolün pekiştirileceğini vurguladı.

Ğalavanci, “Kanun ayrıca, Yerel Yönetimler Yüksek Komisyonu kurulması gibi oldukça önemli ve temel bir konu daha kapsamıştır” diyerek, komisyonun Suriye’de anti merkeziyetçi ulusal plan koyma ve görevleri daha başlangıcındayken üstlenme gibi, uzmanlık alanlarını yerel komisyonlara taşıyarak maddi, teknik ve beşeri imkanlar doğrultusunda bu uzmanlık alanlarının nakli hususunda zamanlama cetveli oluşturulması görevi üstleneceğini kaydetti.

Birimlerde çeşitli seviyelerde en iyi hizmetleri sağlama ve vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt verme amacıyla kanunla birlikte Vatandaşlara Hizmet büroları kurulacağını belirten Bakan Ğalavanci, bu kanunun seçimler ve siyasi partiler kanunlarıyla bütünleştiğini ve karar almada tüm vatandaşların katılımının sağlanmasıyla demokrasi ilkesinin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Kanunun Ekim ayının başında yürürlüğe gireceğini söyleyen Yerel Yönetimler Bakanı, yerel yönetimlerle ilgili seçimlerin, geçtiğimiz günlerde onaylanan Genel Seçimler Kanunu’na bağlı olarak, seçimlerden 45 gün önce ilan edileceğini sözlerine ekledi.

Başa dön tuşu
Bugün 21 Temmuz 2024 (20) içerik yüklenmiştir.