Genel

Suud rejiminin Yemen’de direnişe yönelttiği yaftaları üzerine

Suud rejiminin İran İslam Cumhuriyeti nizamına yönelik propaganda şovu özellikle Yemen milletinin direnişinden yediği darbeler arttıkça her gün yeni boyutlara ulaşıyor.

Aslında Suud rejimi Yemen’in Ensarullah hareketinin silahları ve füzeleri İran yapımı olduğu yaftasını ileri sürmek ve bu konuda İranlı suçlu göstermekle pratikte bir halk gücü karşısında hezimetini ve acizliğini haklı göstermeye çalışıyor. Suud rejimi kamuoyuna Yemen’de bir halk hareketi ile değil de İran gibi güçlü bir devletle savaştığını telkin etmek istiyor. Gerçekte bu senaryonun bir benzerini bundan önce siyonist rejim İsrail Lübnan Hizbullah hareketi ile 33 günlük savaşta ve yine Gazze şeridinde Hamas hareketine karşı 22 günlük savaş sırasında gündeme getirmişti. O savaşlarda da Tel aviv elebaşıları fiyasko hezimetlerine gerekçe üretmek için bu iki savaşta onları bozguna uğratan halk güçlerini İran güçleri olarak tanıtmaya çalıştı ve böylece İran İslam Cumhuriyeti’nin bu savaşlarda yer aldığını ileri sürerek art arda uğradığı yenilgileri izah etmek istedi.

Şimdi ise Suud hanedanı büyük ihtimalle siyonist danışmanlarının tavsiyeleri üzerine bundan önce Kudüs’ü işgal eden eli kanlı rejimin izlediği yolu denemeye çalışıyor. Aslında Riyad yönetiminin Tahran’a yönelik sürekli ileri sürdüğü ve ABD’li diplomatlarca da geniş propaganda ile desteklenen suçlamalarının amacı bölgede ve dünyada İranofobia projesinin yeni bir versiyonunu uygulamak ve bu olumsuz propagandalarla İran İslam Cumhuriyeti nizamının imajını tahrip etmek ve özellikle Suud rejiminin mazlum Yemen halkına dayattığı gayri meşru savaşı haklı göstermekten ibarettir.

Ancak ne var ki Suud rejimi de tıpkı danışmanları olan siyonistler gibi bu stratejiyi uygulamakta pek başarılı olamadı. Bugün bölge kamuoyu İran İslam Cumhuriyeti kutsal mekanları savunan gönüllü mücahitlerinin fedakarlıkları sayısında nasıl tekfirci IŞİD terör örgütüne karşı zafer kazandığına şahit olurken, Yemen ordusunun Arabistan’a düzenlediği füze saldırılarının ardından İran’ın bulunduğu gibi büyük bir yalana asla inanmayacağı açıkça ortadadır. Bugün İslam dünyası, bölgedeki tüm müslüman milletlerin İran İslam inkılabını ve bu inkılabın tarih yazan şiarlarından bir olan istikbar karşısında direniş şiarından ilham aldığını ve aynı yolu izlediğini çok iyi bilmektedir. Fakat bu durum, İran İslam Cumhuriyeti doğrudan Ensarullah hareketine silah verdiği anlamına gelmediği de açıkça ortadadır.

Aslında Arabistan gibi kendini bağımsız bilen bir rejimin hatta kendi ihtiyacı olan silahını üretmekten aciz olduğu ve sürekli Amerika ve İngiltere ve diğer bazı Batılı ülkelerden silah satın almak zorunda olduğu halde, halkçı bir grubun başka ülkelerin silah desteğini ihtiyaç duymaksızın açık bir tecavüze karşı kahramanca direnişi gibi bir gerçeği anlaması biraz zor olsa gerek. Bu yüzden Suud elebaşıları İran İslam Cumhuriyeti gibi bağımsız ülkeleri suçlamak sureti ile meseleyi saptırmaya ve ecnebi odaklara olan bağımlılığından kaynaklanan rezaleti örtbas edebilmek için direniş güçlerini İran ile bağlantılı olmaya ve İran’dan füze almakla suçlamaya çalışmaları doğaldır.

Öet yandan suu gibi asi ve eşkiya bir aşiret rejimine her türlü silahı satan ve bölgedeki istikrarsızlığın baş sorumlusu olan bazı Batılı rejimler de Suud hanedanının yaftalarına eşlik ederek Ortadoğu bölgesindeki gerçekleri saptırmaya ve böylece Arabistan’a verdikleri silahların Ensarullah halk hareketinin silahlarına karşı yeterli olmadığını örtbas etmeye çalışıyor.

Ancak tüm bu olumsuz propagandalara karşın Yemen savaşının gerçekleri apaçık ortadadır. Bugün İslam dünyası nasıl Suud rejiminin komşuluğunda bulunan küçük ve fakir bir ülkeyi işgal etmek için Batılı müttefikleri ile birlikte hareket ettiğine faka askeri ve siyasi acizliği yüzünden bunu bile başaramadığına ve bu savaşa son veremediğine şahit oluyor. Bir kaç yıldır süren bu tecavüzün tek sonucu ise Suud hanedanının İslam dünyasında daha da menfur hale gelmesi ve direniş eksenine duyulan sempatini günden günü daha da artmasıdır.

Başa dön tuşu
Bugün 18 Eylül 2021 (11) içerik yüklenmiştir.