Afganistan

Taliban Hükümetinin Siyasi Sorumlusunun Afganistan Şia Topluluğu ileri gelenleri ile Görüşmesi

Taliban hükümeti başkanı siyasi işler yardımcısı Mevlevi Abdülkebir Afganistan’da bu ülkenin Şia topluluğunun büyükleri ile görüşmesinde Afganistan’ın tüm Afganların evi olduğunu belirtti.

Taliban hükümeti başkanı siyasi işler yardımcısı Mevlevi Abdülkebir Afganistan Şia topluluğu büyükleri ve tanınan isimleri ile görüşmesinde şu açıklamada bulundu: ” Taliban’ın kucağı tüm Afganlara özellikle de Şialara açıktır. ”

Taliban hükümeti başkanı siyasi işler yardımcısı Afganistan’ın tüm Afganların ortak evi olduğunu ve tüm Afganlara hizmet etme hususunda tüm uzmanlar için koşulları hazır hale getirmeye çalışıldığını sözlerine ekledi.

Bu hususta Afganistan Şia Alimleri Konseyi üst düzey üyesi Alemi Belhi son dönemde bu ülkedeki Şia kesimin hakları ile ilgili gerçeklere vurgu yaptı.

Taliban hükümeti siyasi işler yardımcısı Mevlevi Abdülkebir’in Afganistan Şia topluluğu büyükleri ile görüşmesi Taliban’ın gündeme aldığı yeni siyasetleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda Taliban farklı gruplar ve etnik gruplardan yararlanarak ülkede istikrar ve gelişmeyi sağlamak peşindedir.

Zaman içinde üst düzey Taliban yetkilileri, Afganistan’ı içinde yaşadığı halkın görüş ve taleplerine aldırmadan yönetmenin ne kadar zor olduğunu giderek daha iyi anlamaya başladı. Bu bağlamda diğer etnik grupların ihtiyaç ve isteklerine cevap vermeden belirli bir yönetim şekli üzerinde ısrar etmenin ne denli zor koşullar ortaya çıkarabileceğini anladı.

Bu bağlamda, Taliban geçici hükümeti, sorunların çözülmesi amacıyla ülkenin bazı illerinin ileri gelenleriyle ortak bir toplantı yaptı.

Nangarhar, Lağman, Parvan ve Kapisa illerinden alimler ve ileri gelenler, Taliban yetkilisi ile görüşmelerinde başta ekonomi sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda sorun ve önerilerini sundular.

Mevlevi Abdülkebir, Nangarhar, Lağman, Parvan ve Kapisa illerinin sorunlarını öğrendikten sonra, sorunların çözülmesi için bu illerin yetkililerine gerekli talimatları verdi.

Taliban başkanı siyasi işler yardımcısının Afganistan’daki farklı etnik gruplardan yaşlılar ve nüfuzlu kişilerle ortak toplantılar düzenlemeye yönelik siyasi planı, Taliban’ın ülkenin farklı bölgelerindeki insanların sorunlarını çözmeyi yönetimin bir gereği olarak hissettiğini ve halkın ihtiyaçlarını göz ardı etmemesi gerektiğini anladığını gösteriyor. Taliban aksi takdirde istikrarsızlığın aynı şekilde devam edeceğini de anlamış görünüyor.

Son aylarda, IŞİD tarafından Afganistan’ın çeşitli illerinde Şiileri hedef alan ve yüzlerce şehit ve yaralı bırakan terör saldırıları, Taliban hükümetinin Şiiler de dahil olmak üzere dini azınlıkları koruma konusundaki performansına yönelik geniş çaplı eleştirilere neden olmuştu.

Son haftalarda, bazı Afgan Şii aksakalları ve alimleri, özellikle Cuma namazı ve cemaat namazları da dahil olmak üzere dini törenlerin düzenlenmesinde Şiilerin güvenliğinin sağlanması ihtiyacına ciddi şekilde dikkat çekmek için çeşitli Taliban hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Afganistan’da IŞİD’in ortaya çıkardığı terör olayları ile başa çıkmak için net bir strateji ve etkili çalışma planının olmaması, Taliban hükümetinin bu ülkede IŞİD’le mücadeledeki zafiyetinin ana nedeni olarak değerlendirilmektedir.

Taliban hükümetinin Afgan toplumunun temel ihtiyacı olan güvenliği karşılayamaması durumunda ülkede geniş çaplı protestolar, hatta silahlı kaosların çıkması muhtemel gözükmektedir. Böylece Taliban hükümetinin temellerinin tehlikeye atılacağı tahmin ediliyor.

Buna göre, Taliban hükümeti, Afganistan’daki aşiret büyükleri ve çeşitli gruplarla istişare halinde, ülkede halkın en önemli taleplerini karşılayabilecek bir güvenlik modeli oluşturmak için ortak toplantılar yapıyor.

Başa dön tuşu
Bugün 30 Mart 2023 (28) içerik yüklenmiştir.