Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Tüm İranlılar sistemi aynı oranda desteklemektedir

İran’da 10. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan adayların seçim bürolarının temsilcileri, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin huzurunda samimi bir toplantı düzenlediler. İslam Cumhuriyeti Anayasasını Gözetleme Şurası, İçişleri Bakanlığı ve Seçim Propaganda Komisyonu temsilcilerinin de katıldığı toplantıda seçimlerle ilgili çeşitli konular masaya yatırıldı ve açık ve net bir görüş teatisinde bulunuldu.

İslam İnkılabı Rehberi toplantıda yaptığı konuşmada seçimlerin ülkede daima milli birlik ve onur sembolü olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: ‘40 Milyona yakın seçmenin sandık başına gitmesi İslam nizamı için bir iftihar vesilesidir. Çeşitli görüş ve zevklere sahip tüm seçmenlerin bu hamasi eylemde payı vardır ve herkesin görevi mevcut milli dayanışmayı korumaktır.’
Ayetullah Hamenei, halkın seçim sandıklarına gitmesinin aslında İslam Cumhuriyeti nizamına oy vermek anlamına geldiğini hatırlatarak şöyle konuştu: ‘Tüm seçimlerde daima halkın daha fazla katılımı vurgulanmıştır. Zira bu katılım, halkın bilinci, İslam nizamına verilen oy ile milli birlik ve onurun göstergesi anlamına gelmektedir.’
İslam İnkılabı Rehberi, seçimlerin halk arasında sürtüşmeye yol açmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: ‘Bir yanda 24 milyon ve öte yanda da 14 milyon kişinin yer aldığını düşünmek büyük bir yanılgıdan ibarettir. Zira, seçilmiş cumhurbaşkanı ve diğer adaylara oy verenlerin tamamı, İslam nizamına aynı oranda inanıp bağlanmışlardır. Seçmenler, kendi adaylarını seçmede farklı zevklere sahip olabilirler. Ancak, sisteme olan inançları ve İslam Cumhuriyeti’ni destekleme açısından herkes ortak bir görüş açısına sahiptir.’
Ayetullah Hamenei, son seçimlerdeki en önemli meselenin 40 milyona yakın oyla milli dayanışmanın sergilenmesi olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Seçim propagandalarının sürdüğü günlerde halk coşku içerisinde aktif olarak caddelerde idi ve herhangi bir kavga veya çatışmaya girmeden ilgi duyduğu adayları desteklemekteydi. Bu olgu, İslam nizamında gerçek demokrasinin var olduğunu göstermektedir. Bu dostça atmosfer, seçimler sonrasında düşmanlığa dönüşmemelidir. Zira seçmenlerin her iki grubu da İran milletine mensup ve İslam nizamına bağlı insanlardır. Elbette demokrasi, çoğunluğun azınlığı yönetimi kuralı üzerine kuruludur. Ancak bu, zıtlaşma ya da düşmanlık anlamına gelmez ve herkes kırgınlık ve düşmanlık havasının oluşmasını engellemekle görevlidir.’
İslam İnkılabı Rehberi, seçimlere yönelik eleştirilerin yasal kanallar vasıtasıyla soruşturulması gerektiğini hatırlatarak bu bağlamdaki şikayetlerin mutlaka incelenmesini istedi ve şu talimatta bulundu: ‘Hiç bir kuşkuya yer bırakılmaması için Anayasayı Gözetleme Şurası ile İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu şikayetleri dakik olarak incelemesini istiyorum. Eğer şikayetlerin incelenmesi sonrasında bazı sandıklardaki oyların yeniden sayımı gerekirse herkesin güveninin sağlanması için seçim bürolarının temsilcilerinin huzurunda bu yola da başvurulmalıdır.’
Ayetullah Hamenei, yaklaşık 40 milyon seçmenin sandık başına gitmesi dolayısıyla, bunun, son otuz yılın en yüksek oranı olduğunu, hatta yabancı medyaların bile bu katılımı olağanüstü diye nitelendirdiklerini ve bu yüzden bu iftiharın halka ve tüm seçmenlere ait olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Rehberi, seçimleri kazanan ve kaybeden tarafların tavırlarında dikkatli olmaları gerektiğini öğütlerken şunları dile getirdi: ‘Hem çoğunluğu elde edenler ve hem de çoğunluğu kazanamayanlar sabır ve zarfiyetlerini göstermeli ve tavır ve davranışlarında dikkatli olmalıdırlar. Zaferi ya da yenilgiyi hazmetmek kolay bir iş değildir. Bu konu, insanın erdemli oluşuyla ilişkilidir ve bu alandaki kültürün gerek halk kesimleri arasında ve gerekse elit tabakada yaygınlaştırılması gerekir.’
Bazı kimselerin İran’daki milli birlik ile İslam nizamının güçlendirilmesine karşı olduklarını hatırlatarak, bu kimselerin gerçek dışı sözleri yaydıklarını ve hatta tahripkar eylemlere başvurduklarını belirten Ayetullah Hamenei şöyle konuştu: ‘Bu tahripkar eylemler, çirkin davranışlar ve kimi cinayetler, halkla ve adayların destekçileriyle ilişkili değildir. Herkesin bu anarşist eylemler karşısında dikilmesi ve tarafını seçmesi gerekmektedir. Sakın, bu kimselerin filan adayın taraftarları oldukları sanılmasın. Bu kimseler, sistemin temeline ve ülkedeki huzura muhaliftirler. Bu kimseler kargaşa ve kaos ortamını istemektedirler. Eğer seçim sonuçları başka türlü olsaydı, kesinlikle yine benzeri olaylar meydana gelirdi.’
İslam İnkılabı Rehberi tüm halkı ve özellikle de seçimlerin her iki kanadını kışkırtıcı hareketlerden kaçınmaya çağırarak şöyle konuştu: ‘Her iki grup da birbirlerini kızdıracak eylemlerden kaçınmalıdırlar. Adayları seçimi kazanan taraftarlar ile adayları yenilen taraftarların her ikisi de seçim sahnesinde yer almak ve İslam nizamını savunmak şeklindeki temel ilke üzerinde odaklaşmalıdırlar. Bugün ülke ve sistemin genel kimliğini korumak hepimiz için bir görevdir. Bu yüzden halkı zıtlaşmaya itmemeliyiz.’

Başa dön tuşu
Bugün 09 Mayıs 2021 (20) içerik yüklenmiştir.