AmerikaAvrupaDünyaHaberlerHizbullah HakverdiIrakİranİslamİslami ŞahsiyetlerÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğuTürkiye

Üstad Hizbullah Hakverdi (r.a)’den Hizbullahi Gençliğe Hitap

O yüce Asr-ı Saadet “Evvelin” denen kutsal zümreyi sinesinde barındırırken, İslam İnkılabı’nın günümüzdeki mensupları olan Hizbullahi cemaat dahi “Aherin” denen bahtiyar ümmeti temsil etmektedir.

Ey kendini Allah’ın nizamına adamış olan Hizbullahi İslam Gençliği!

Allah’a kul olan ile olmayanı, Allah’ın dinine yardım eden ile etmeyeni, Allah yolunda cihad üzere bulunan ile bulunmayanı, şehadet aşıkları ile nefisperest ve şehvetperest olanları, ebedi saadet ve cennet talipleri ile şekavet ehlini ve cehennem kütüklerini tespit-temyiz ve tefrik için açılan şu meydan-ı imtihanda kendimizi ona göre ayarlamalı ve gerçek şahsiyetimizi, yapımızı, karakterimizi ve kimliğimizi ortaya koymalı, Ebedü-l-abad yolcusu ve Allah’ın askerleri olduğumuzu cümle cihana ispatlamalıyız. Ki zaten insanın yaratlış gayeside işte budur.

Binaenaleyh; gerçek Müslüman, insanın bu yaratılış gayesine göre hareket eden ve hayatının bütün cephesini ona göre tanzim eden, bunun dışında kalan her türlü düşünce ve yaşayış tarzlarını tamamen reddeden insandır. Dünya ve ahiret saadetini elde etmenin yolu da sadece budur. Kişinin insanlığı, İslam’a bağlılığı, Allah’a kulluğu yani Müslümanlığı nispetindedir.

Kahraman gençler, Allah’ın nizamı olan İslam’ı ve şeriatı canları pahasına müdafaa etmedikleri; bu mukaddes din-i mübin-i İslam uğrunda darağaçlarında sallanmaları ve kurşunlara dizilmeleri gözüne almadıkları müddetçe, bedbaht toplumların öyle kolay kolay uyanmaları, şaha ve kıyama kalkmaları gayet zor olacak; belki de mümkün olmayacaktır.

Tağutlar ve uşakları hiç unutmasınlar ki Hizbullahi gençlik, onların çehrelerini tanımakta ve onların oyunlarını bozmak için mücadele etmektedir.

HİZBULLAH HAKVERDİ (Hilmi Kocaaslan)

İSLAMİ DAVET

Başa dön tuşu
Bugün 18 Haziran 2024 (31) içerik yüklenmiştir.