Bediüzzaman Said NursiHizbullah Hakverdi

Üstad Hizbullah Hakverdi’nin sözleriyle Bediüzzaman

İslam’ın canlı timsali olan Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, cesareti,dirayeti, basireti ve feraseti ile temayüz etmiş İslam kahramanıdır.
Güçlü imanı, harika ilmi, eşsiz ahlakı ve takvası ile İslam’ın canlı ve müşahhas bir timsali olan Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri; cesareti, şecaati, dirayeti, basireti ve feraseti ile temayüz etmiş bir İslam kahramanıdır. Davet Dergisi c.4, s.31 Kendi zamanında tağuti güçlerin bütün şimşeklerini tek başına üzerine çeken merhum Üstad (ra) Hazretleri bütün ömrü boyunca yüce Resulün (sav) nurlu yolunda yürümeyi ve o yüce Resule (sav) iktida etmeyi yegâne düstur edinmiş; bunu da hayatının her anında ve her safhasında bilfiil izhar edip ispat etmiştir. Davet Dergisi c.4, s.31

Geceli-gündüzlü irşad faaliyetlerini büyük bir cehd ve azimle sürdüren yüce Üstad, İslam tarihinin en mazlum ve en mağdur çok ender mücahidlerinden biri sıfatını da kazanmıştır. Davet Dergisi c.4, s.31

Sözler, Mektubat, Lem’ âlar, Şu âlar, Mesnevi-i Nuriye, İşârâtu’l-İ’câz Âsâr-ı Bediiyye, Münâzarat, Hutbe-i Şamiye gibi kitaplardan vücud bulan Risale-i Nur denen külliyat ile Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, hakâik-i imaniyeyi tahkiken ta’lim noktasında, tarihte eşi olmayan Kur’ani bir çığır açmış erkân-ı imaniyenin tümünü yakini bir surette ve hârika bir tarzda ispat etmiştir. Davet Dergisi c.4, s.32

İnsan psikolojisini ve nebevi tebliğ usulünü en ince noktasına kadar bilen ve ona göre kitlelere yönelen Üstad Said Nursi Hazretleri, insanların fıtratlarında mündemiç bulunan meyl-i İslam hissiyatını ve imani cevherlerini imal edip işlemeye çalışmış; Türk, Kürt ve Arap bütün Müslümanların İslam’a hadim kılınmasını hedef almıştır. Davet Dergisi c.4, s.31

Kur’an’ın mantığını ve onun canlı timsali olan Resulullah (sav)’in mektebini ve tebliğ usulünü kavramış olanlar ve o kutsi açıdan konuya bakanlar, Üstad’ın ne kadar büyük bir mürşid olduğunu; Resulullah (as)’a ittibaı meslek edinmiş ne büyük bir şahsiyet olduğunu yakinen teslim ederlerdi. Davet Dergisi c.4, s.31

Üstad, kavmiyet cihetiyle Kürt; mezhep cihetiyle de Şaffi olmakla beraber imani, Kur’ani ve İslami rükûnları esas olarak almış; bu daire içerisinde bulunan bütün kavim, mezhep, meşreb ve meslek mensuplarının tümünü muhatap kabul etmiş; “Müminler kardeştir.” hükmünü temel şiar ve prensip edinmiştir. Davet Dergisi c.4, s.32

Başa dön tuşu
Bugün 27 Şubat 2024 (26) içerik yüklenmiştir.