Hizbullah Hakverdi

Üstad Hizbullah Hakverdi’nin sözleriyle Ramazan Ayı

Mübarek Ramazan ayı ve Kadir Gecesi, Kelamullah’a lahuti ve nurani (iç içe) birer zarf hüviyetini taşımaktadırlar. Davet Dergisi c.4, s.26

 

Kelamullah’a zarf niteliğini taşıyan ve bin aydan hayırlı olduğu bildirilen Leyl-i Kadr’in Ramazan ayı içerisinde bulunması, bu mübarek ayın kutsiyetini daha da yüceltmektedir. Davet Dergisi c.4, s.26

 

Riyasız bir ilahi kurbiyeti simgeleyen Ramazan-ı Şerif orucu, Allah-u Teâlâ’nın nihayetsiz nurlar, hayırlar ve feyizler yüklü bir hükmü ve emridir. Davet Dergisi c.4, s.27

 

Bu mübarek ayın (Ramazan ayı) günlerini ve gecelerini ihya etmeye, bilhassa mazrufu olan Kur’an-ı Kerim tilavetine müdavim olmaya ve gereği ile bir küll olarak amel etmeye çalışmalı; her yönden Kur’an ahkâmının icra ve intişarına ve hükümranlığı için çalışmaya gayret etmeliyiz. Davet Dergisi c.4, s.27

 

Mübarek Ramazan ayında ve leyl-i kadr’de nazil olan ve insanların mutlak kurtuluşunu hedef alan Kur’an-ı Kerim, yeryüzünün tümüne hâkim olmak ve ilahi hükümranlığını bilfiil hissettirmek için gönderilmiş ilahi kanunlar ve prensipler mecmuasıdır.  Davet Dergisi c.4, s.27

 

Allah’ın gerçekten askerleri olan Hizbullahi Müslümanlar, mübarek Ramazan ayının çok yönlü nurundan, feyzinden ve bereketinden bol bol faydalanmalı; kan içici caniler tarafından emsalsiz zulümlere maruz bırakılan günümüzün mazlum halkları yanında ve safında yer almalı; oluşturacağı çok büyük güçlerle tağuti düzenlerin alaşağı edilmesi için çok hızlı bir şekilde çalışmalıdır. Davet Dergisi c.4, s.27

İlahi bir nur, hidayet ve Furkan olup da mübarek Ramazan ayında nazil olan Kur’an-ı Kerim; müşahhas hale gelmeye yani İslami hükümet olmaya başlayacak; insanlık aleminin kararmış ufuklarına nur, huzur ve ışık saçacaktır, İnşaallah.. Davet Dergisi c.4, s.27

Başa dön tuşu
Bugün 21 Haziran 2024 (19) içerik yüklenmiştir.