AfrikaHaberler

Uzlaşı için İsrail ile ilişki kurulmalıdır

Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebu’l-Geyt, Libya’nın Sirte kentinde toplanan Arap Zirvesi’nin Siyonist işgalciyle yürütülecek dolaylı müzakereler öncesi Filistin tarafının tavrını güçlendireceğini öne sürdü.

Ahmed Ebu’l-Geyt, halihazırdaki şartların Arap ülkelerinin zirvede Filistin davasını destekleyen ortak ve güçlü bir tavır ortaya koymalarını gerektirdiğini söyledi.

Ebu’l-Geyt, Mısır El-Ehram gazetesinin dünkü (27 Mart Cumartesi) sayısında yayınlanan açıklamalarında Filistinli gruplar ve özellikle Fetih ile Hamas arasında uzlaşı sağlanmasının zaruri olduğunu belirterek, Filistin’deki mevcut şartların kabul edilemez bir noktaya geldiğini kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanı daha sonra şöyle dedi: “Mısır, Filistin uzlaşısının üç temel üzerinde sağlanması için çabalarını sürdürüyor. Bu en önemli üç esas şunlardır:

– Bu uzlaşının, gerçek ve kalıcı bir uzlaşı olması gerekir. Güvenlik şartları gereği zorla imzalanmamalıdır. İki taraf da sadece imzalamış olmak için değil, uzlaşının devamı amacıyla imzalamalıdır.

– Uzlaşıyla ilgili taraflar, hepimizin desteklediği Filistin hedefine saygı duymalıdır. Bu hedef, bağımsız Filistin devletinin kurulması hedefidir. Taraflardan biri, bu hedefe ulaşılmasını zorlaştıracak davranışlarda bulunmamalıdır.

– “İsrail” ile yapılan müzakerelerin amacı, iki devletli çözüme ulaşmaktır. Barış karşılığı toprak ilkesine dayanan Arap Barış Girişimi, gelecekte “İsrail” ile normal ilişkiler kurulmasını gerektirmektedir. Oysa bazı gruplar bunu hâlâ reddetmektedir.

Mısır’ın hazırladığı uzlaşı tasarısının hâlâ geçerli olduğuna işaret eden Ebu’l-Geyt, tasarı üzerinde pazarlığın veya değişikliğin söz konusu olamayacağını bildirdi.

Başa dön tuşu
Bugün 08 Aralık 2022 (18) içerik yüklenmiştir.