DünyaHaberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Uzmanlar meclisinin görevi çok önemlidir

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün Uzmanlar Meclisi başkanı ve üyelerinin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada bu meclisin halkın ve İslam nizamının güven duyduğu çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, İslam İnkılabı’nın tutarlı hareketi istikametindeki temel ilkeleri hatırlattı ve Uzmanlar Meclisi’nin önemli görevlerinden birinin de bu ilkelerin korunup takviye edilmesi ve İslam nizamının yapıtaşlarının pekiştirilmesi olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamenei, bu meclisteki üyelerin dini ve ilmi düzeylerinin söz konusu kurumun özgün konumunu yükselttiğini ve Uzmanlar Meclisi’nin, rehberin tayini ve rehberlik şartlarının sürekli olarak gözetimi şeklindeki görevinin İslam nizamında muhtemel çıkmazları ortadan kaldıran bir fonksiyon oluşturduğunu kaydetti.

İslam İnkılabı Rehberi, İslam nizamının muhafazası için gerekli şartlardan birinin, temel ilkeler ve içeriğin korunup güçlendirilmesi olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

‘Eğer içerik ve ilkelere dikkat edilmezse, nizamın resmi şekli ve kabuğu altında sessiz ve tedrici bir biçimde meydana gelebilecek kimi değişimler İslam nizamını sapmaya sürükleyebilir ve hatta bazı durumlarda elit tabaka bile bunu farketmeyebilir.’
Ayetullah Hamenei İslam nizamının şekli yapısını, nizamın ‘donanım’ı olarak nitelerken, İslam nizamının ‘yazılım’ kesimini ise İslam İnkılabı’nın temel ilkeleri ve fikri eğilimlerinin oluşturduğunu ve bunun, nizamın muhafazası için en önemli konu olduğunu ifade etti.
İslam İnkılabı Rehberi, inkılabın temel ilkeleriyle ilgili olarak şunları söyledi:
‘Kelimenin tam anlamıyla bağımsızlık, özgürlük ve adalet istemi, emperyalizmle mücadele, düşman karşısında infiale kapılmama, halkçılık, ezilen kitlelere katkı, yoksul tabakalara önem verme, israftan ve aristokrat yaşantıdan kaçınmak hiç bir şekilde değişmemesi gereken temel inkılapçı ilkelerimiz arasındadır. Bu ilkelerin asalet ve itibarı, onların Kur’an’dan ve İslam mantığından devşirilmesinden kaynaklanmaktadır. İslam düşmanları 30 yıl boyunca İslam İnkılabı’nın temel ilkelerini çürütmeye çalışarak, ülkedeki kimi problemlerin bu ilkelerin benimsenmesinden kaynaklandığını imaya yeltendiler.’
Ayetullah Hamenei, daha sonra yabancı medyaların İslam Cumhuriyeti aleyhinde sürdürdükleri propagandalara işaretle şu görüşlere yer verdi:

‘Ecnebilerin hükümetlerimiz aleyhindeki bu propaganda siyasetleri, İslam İnkılabı’nın başından beri süregelmiştir. Onlar her ne zaman İran hükümetinin faaliyetlerinin bu temel ilkelerle bağdaşıp, emperyalistlerin çıkarlarıyla uyuşmadığını gördüklerinde söz konusu etkinlikleri karalamaya başlıyor, oysa herhangi bir girişimin emperyalistlerin isteklerine paralel düştüğünü düşündüklerinde ise ondan övgüyle söz etmeyi marifet sayıyorlardı.’

İslam İnkılabı Rehberi, konuşmasının devamında emperyalizmle mücadele ve düşman karşısında tavizsiz davranma ilkesini açarak, ‘emperyalist düşman karşısında herhangi bir taviz verilmemeli ve hatta tam tersine İslam nizamı öylesine güçlü ve bağışıklık sahibi bir yapıya ulaştırılmalıdır ki düşmanlar artık ellerinden hiç bir şey gelmeyeceğini hissetmelidirler’ dedi.

Ayetullah Hamenei gelecekteki kuşakların İslam İnkılabı’nın ilkeleri ve hedeflerinden sapmaması gerektiğini vurgulayarak, bu bağlamdaki tek yolun İslam nizamının ana prensiplerinin pekiştirilmesi olduğunun altını çizdi ve şöyle konuştu:

‘İslam ahkamının emirleri ve İslam İnkılabı’nın prensiplerine hakiki anlamda inanmak zorundayız. Edebiyat ve söylemimizi, bu meseleye olan gerçek imanımızı gösterecek bir biçimde ifade etmeliyiz. Zira tüm problemlerimizin çözüm yolu, İslam’ın buyruklarına uygun bir amelden geçmektedir. Bu yolda, ülkenin giderek izole edileceği düşüncesini aşılamaya çalışan kimi görüşler karşısında kaygılanmamalısınız. Zira inzivaya itilmek ya da itilmemek, ülkenin sahip olduğu kudret ve iktidarla yakın ilişki içerisindedir.’
İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının bir başka bölümünde de son yıllarda İran’da başlayan ciddi bilimsel ilerlemelere değinerek, bugün İran’lı gençlerin aşamayacağı hiç bir karmaşık teknik problemin bulunmadığını ve bu bilimsel kudretin ülkenin güçlü iktidarına yol açan faktörlerden biri olduğunu vurguladı.

Başa dön tuşu
Bugün 29 Ocak 2022 (24) içerik yüklenmiştir.