Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Yasalara uymamak diktatörlüğü doğurur

İslami Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, yasalara saygının karşıtlığının diktatörlük olduğunu söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei, İslami Şura Meclisi Başkanı ve milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada yasaların İslam İnkılabı’nın temel ilkeleri ve toplumun temel ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, yasaların hazırlanma sürecinde konunun eğitici ve kültürel boyutlarının da ciddi olarak dikkate alınmasının zaruretini hatırlattı.

Ayetullah Hamenei, İslami Şura Meclisi’ni ülkenin düşünce gücü olarak niteleyerek şunları söyledi: ‘Bu güç, yasanın giysisi gibi kendisini göstermekte ve daha sonra da o yasa ülke çapında uygulamaya sokulmaktadır. Bu yüzden en önemli konu bu yasanın bir yandan İslam İnkılabı’nın ilkeleri ve değerleri ve öte yandan da toplumun acil ya da uzun erimdeki ihtiyaçlarıyla uygunluk arzetmesidir. Eğer ülkedeki yasalarda bu iki özelliğe dikkat edilirse dosdoğru yasaların üretimi yanısıra, yasaların işlev kazanması da sağlanmış olur. Eğer yasalar İslam İnkılabı’nın prensipleriyle uygunluk taşımazsa asaletini yitirirler ve eğer halkın ihtiyaçlarıyla uygunluk taşımazsa da yasalar meşru sayılmasına rağmen makbul sayılmazlar.’

Ayetullah Hamenei, İslam İnkılabı ilkelerinin daima dikkate alınması gerektiğini hatırlatarak şöyle konuştu: ‘Rahmetli İmam Humeyni büyük ve bilinçli bir insan idi ve onun buyrukları ve vasiyetnamesi, inkılabın temellerini içermekte olup, yasaların onayı ve tavır belirleme sürecinde daima dikkate alınmalıdır. Yasaların onayı sırasında yasaların dini değerler ve ahlaki prensiplere uygunluğu da önemsenmelidir.’
İslam İnkılabı Rehberi İslami Şura Meclisi üyelerine, muhalif görüşlere tahammül güçlerini arttırmalarını öğütlerken, meclisteki görüş açıklamalarının delillere dayalı, sağlıklı ve ahlaki olması ve şahıslar ve gruplar arasında hırçınlık ve güç gösterisine dönüştürülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında ülkede kültüre ve yasalara riayet edilmesi zaruretini dile getirerek ‘ben seçimlerle ilgili son gelişmeler sırasında ısrarla yasalara uyulması gerektiğini vurguladım ve İslam nizamı ile halkın her ne pahasına olursa olsun zor karşısında eğilmeyeceğini hatırlattım’ dedi.

Yasaların benimsenmesi olgusunun tam karşısında diktatörlüğün yer aldığını söyleyen Ayetullah Hamenei, ‘eğer yasalara uyulmazsa, diktatörlük ruhu kendini gösterir; toplum hayatına akıcılık kazandırılması için yasaların her şeyin üstünde tutulması gerekir’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi, yasalara uyulmaması durumunda halkın maslahatının çiğneneceğine dikkat çekerek şu görüşleri savundu: ‘Yasalara uymamakta ısrar, işlerin kördüğüm olmasına yol açar. Bu yüzden herkesin yasalara uyması zorunludur. Yasalara uyma kültürü, elit tabakadan toplumun gövdesine doğru akmalıdır. Eğer toplumdaki elitler yasalara uymazlarsa, halkın da yasalara sahip çıkmasını beklemek doğru olmaz.’
Ayetullah Hamenei ayrıca İslami Şura Meclisi milletvekillerinin İran’daki son olaylar karşısında bir bütün olarak ortak bir siyasal tavır sergilemelerinden övgüyle söz etti.

Başa dön tuşu
Bugün 06 Mayıs 2021 (22) içerik yüklenmiştir.