Hizbullah Hakverdi

YÜCE ALLAH’IN TEKVİN (YARATMA) SIFATI

Allah-u Teâlâ, iç içe daireler, âlemler halinde esma-ı ilahiyesinin ayinesi olarak yarattığı muhteşem kâinat içerisinde hayır ile şerri birlikte yerleştirmiş; bununla ilahi tecellisinin ve hikmetinin muhtelif cilvelerini göstermek istemiştir. 24

Yaratıkların hayatı, Hayy’ül-Kayyum olan Halık-ı Kainat’ın Esma-i Hüsna’sına mukaddes bir ayine özelliğindedir. 25

Şu kâinat ki, her zerresi bir kitap niteliğindedir ve baştanbaşa harikalar, hikmetler, sanatlar ve ilimler manzumesidir.  26

Bütün ağaçların ve bitkilerin varlıkları ve hayat programları, küçücük tohumlarında ve çekirdeklerinde yazılmış; Kader-i İlahi’nin kalemiyle ve pergâriyle gayet hassas ve dakik bir surette çizilmiştir. 27

Çekirdeklere yazılmış-çizilmiş bulunan ilahi plan ve program toprak (hars) içerisinde yavaş yavaş canlanmakta, şekillenmekte ve neşv-ü nemâ bularak âlem-i şehadete harika san’atlı bir ağaç veya bitki olarak tezahür etmektedir. 28

Her şeyin ve bütün kâinatın yaratıcısı ve maliki olan Allah-u Teâlâ’yı bulan, neyi kaybeder ki? Dayanan, neden ve kimden korkar ki? O’nun rızasını, sevgisini ve teveccühünü kazanan, kimin sevgisine ve teveccühüne ihtiyaç duyar ki? 29

 

Başa dön tuşu
Bugün 29 Eylül 2023 (34) içerik yüklenmiştir.