EyyamullahHaberlerİmam Humeyniİranİslam İnkılabıÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Ahmed Humeyni’nin vefat yıldönümü

Merhum “Seyit Ahmet Humeyni” İslami İnkılâp’tan Sonraki Yıllarda Rejim Hakkında Alınan Kararlarda ve İslami Rejim’in Kuruluşu İçin Atılması Gereken Adımlarda Etkin ve Önemli Bir Role Sahipti.

İslami Şura Meclisi Adalet-Hukuk Komisyonu Üyesi Hüccetül İslam vel Müslimin “Muhammet Taki Rehber”, “Seyit Ahmet Humeyni”nin gençliğinden ve inkılâbın başından beri Merhum İmam’ın yanında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Seyit Ahmet” İslami İnkılâp zaferle sonuçlanana kadar tüm zorluklarda bile babasının yanında bulunmuştur.

“Muhammet Taki”: İslami İnkılâp zaferinden sonraki yıllarda “Seyit Ahmet” rejim ve düzen hakkında alınacak kararlarda ve İslami Devlet’in kuruluşu için atılması gereken adımlarda etkin ve önemli bir role ve İmam’ın isteklerinin yerine getirilmesi hususunda girişimci bir yapıya sahipti, dedi.

İsfahan Milletvekili “Muhammet Taki Rehber”, Hacı “Seyit Ahmet”in yokluğunun rejim için büyük bir kayıp olduğunu belirterek: “Seyit Ahmet”in kişiliği farklı açılardan incelenerek halka tekrar tekrar anlatılması gerekir. Onun rejim için önemli bir güç olduğu ve merhum İmam’ın bedeninden bir parça olduğu hatırlatılmalıdır, dedi.

Hüccetül İslam Rehber son olarak şunları söyledi: Bazı asilzadeler inkılâbın ve rejimin asıl hedefi ve yolundan saptılar ama “Seyit Ahmet Humeyni” her zaman merhum İmam’ın çizgisinde, rejimin hamisi ve sorunları halleden kişi olmuştur.

Başa dön tuşu
Bugün 16 Temmuz 2024 (14) içerik yüklenmiştir.