HaberlerİranOrtadoğu

BM’de İran’ın Nükleer Silahsızlanma Önerisi Kabul Edildi

İran’ın nükleer silahsızlanma konusundaki kararname önerisi Amerika ve müttefiklerinin ret oyuna rağmen 112 ülkenin evet oyuyla, BM Genel Kurulu Silahsızlanma Komisyonunda kabul edildi.

Söz konusu kararnamede, nükleer silah sahibi ülkelerinden NPT konvansiyonu çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmeleri istenmekte.

1995, 2000 ve 2010 yıllarında NPT üyesi ülkelerin yine İran tarafından önerilen ve kabul edilen bildiriye göre devletlerin taahhütlerine bağlı kalması istendi.

Bu kararname; Amerika, Siyonist İsrail rejimi ve bazı Avrupa Birliği ve bazı Arap rejimlerinin karşı çıkmalarına rağmen genelde Bağlantısızlar Hareketi üyesi ülkelerin oybirliğiyle kabul edildi.

Nükleer silah sahibi ülkelerden depolarındaki nükleer silahlarını tamamen imha etmelerinin istendiği kararnamede, uluslararası gözlemcileri ve şeffaflık ilkesini kabul etmeleri ve taahhütlerine bağlı kalmaları istendi.

Nükleer silahların yasaklanması anlaşmasına göre; nükleer silah sahibi bütün ülkelerin ellerindeki atom silahlarını imha etmeleri ve ayrıca hukuki açıdan da her türlü nükleer silah yapımından uzak durmaları gerekiyor. Aynı zamanda bu gibi silahların başka ülkelere intikalinden, onların kendi topraklarından ayrı ülkelere yerleştirilmesi, nükleer silah konusunda diğer ülkelerle işbirliğinden uzak durmaları gerekiyor.

Kapalı