Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Bölgede sağlıklı bir işbirliği hayata geçirilmelidir

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei dün akşam, Türkiye başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti kabul ederek Türkiye ve İran halkları arasındaki derin tarihi bağları hatırlatarak, “bugün iki ülke arasında var olan samimi ilişki son birkaç asır içinde eşsizdir ve biz ülke içinde ve uluslar arası alanda hükümetinizin sürekli kaydetmiş olduğu başarılardan dolayı oldukça memnunuz” dedi.

Türkiye’nin dış siyasette İslam dünyasına yeni bakışını, tamamen sahih bir bakış olarak değerlendiren İslam inkılâbı Rehberi, Türkiye hükümetinin yeni stratejisini takdir ederek, “Sizin, Filistin halkını savunmadaki tavrınız tamamen sahih İslami ve akıllıca bir tutum olup, bu gibi tavırlar Türkiye’nin İslam âlemindeki konumunu daha da güçlendirmektedir. Yönetiminizin İslam âlemine daha da yakınlaşması bir yandan hükümetinizin ülke içinde halk arasındaki konumunu daha da güçlendirdiği gibi diğer yandan dünya Müslümanlarının size olan desteğin daha da artması için gerekli ortamı oluşturmaktadır” dedi.

İran İslam Cumhuriyetinin, Türkiye’nin uluslar arası alandaki siyasetleri ve yeni iktisadi-siyasi eğilimlerinden memnunluk duyduğunu hatırlatan İslam İnkılâbı rehberi Ayetullah Hamanei, “biz, İslam dünyasının güçlenmesine vesile olan her türlü girişimi desteklemekteyiz. Bu bakımdan iki ülke münasebetleri son 30 yılın en iyi konumundadır” dedi.

İran ve Türkiye ilişkilerindeki kapasitenin mevcut düzeyden birkaç kat daha fazla olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei, “sizin ve Sayın Ahmedinejad’ın ciddiyet ve dirayetiniz iki ülke arasındaki ilişkiler düzeyinin daha da artırılması yönünde kaçınılmaz bir fırsattır” dedi.

İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının bir başka bölümünde ise Ortadoğu bölgesindeki şartlara dikkat çekerek şöyle dedi: “Bölge meselelerinin çözümü için batının reçetesi, insaflı, adaletli ve geçerli değil ve başta Filistin, Irak ve Afganistan olmak üzere genelde bölge meselelerini çözümlemeye muktedir değil. Bu bakımdan İran ve Türkiye dostça ve kardeşçe bu meselelerin çözümü yönünde gerekeni yapmalı ve çaba harcamalıdırlar.”

İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının bir başka bölümünde ise Amerika’nın Irak ve Afganistan’daki başarısızlık ve acziyetine temas ederek, Irak konusunda İran’la Türkiye arasında çok küçük bir anlaşmazlığın dahi bulunmadığına emin olduklarını, zira her iki ülkenin de Irakta istikrar, sebat, bağımsızlık, güvenlik ve vahdetten yana olduklarını hatırlattı ve “bugün Irak üzerine pençelerini geçirenler için Irak’ın istikrar ve bağımsızlığını kendi menfaatlerine ters görüyorlar. İddia ve sloganlarının aksine Irak’ta adil bir yönetimden yana değiller” dedi.

İran, Türkiye, Irak ve Suriye arasında sağlıklı ve planlı bir işbirliğinin hayata geçirilmesi zaruretini belirten İslam İnkılâbı Rehberi, böyle bir işbirliği karşısında muhalefet ve iş bozanlığın olabileceğini, ancak bu işbirliğinin çok büyük hayati bir önem taşıdığını belirtti.

Ayetullah Hamanei Recep Tayyip Erdoğan’ı kabulünde ayrıca İslam ülkeleri arasında D-8 grubunun oluşturulmasının çok akıllıca bir girişim olduğunu hatırlatarak, bu grubun eskiye oranla ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda daha aktif olması için çalışılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Rahimi’nin da katıldığı bu kabulde Türkiye başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyetinin kendisi ve beraberindeki heyete yönelik çok güzel misafirperliğinden dolayı teşekkür ederek, İranlı yetkililer ve meslektaşlarla çok verimli ve yararlı görüşmelerin geçirildiğini ve tüm alanlarda Türk heyeti için görüş belirtme imkânı oluşturulduğunu belirtti.

Erdoğan, Tahranda katıldığı İran-Türkiye işadamları ekonomik işbirliği forumunda 400 İranlı ve Türk iş adamıyla yaptığı görüşmede Türkiye’nin tüm alanlarda İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini genişletmeye hazır olduklarını, ayrıca önemli bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili olarak ortak tavır takınmak istediklerini bildirdiğini söyledi.

Başa dön tuşu
Bugün 06 Mayıs 2021 (22) içerik yüklenmiştir.