HaberlerİranOrtadoğu

Cevad Zarif: Günümüzde insanlık toplumunun derdinin dermanı İtidal ve diyalogdur

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, günümüzde insanlık toplumunun sorunlarının çözümünün itidal ve diyalogdan geçtiğini söyledi.

Atina’da düzenlenen 10 Eski Medeniyet Toplantısına katılan Zarif, ‘’Önüne geçemediğimiz ihtilaflara rağmen, çoğulculuk, diğerlerini tahammül, adalet, insaf, insan hakları, demokrasi ve iyi yönetim konularını algılayıp saygı duymalıyız’’ dedi.

Medeniyetlerin dünya ortak mirasını oluşturduğunu ifade eden Zarif, kendilerinin, hem çevrelerinde, hem bölgesel hem de uluslararası ölçeklerde insanlığın karşı karşıya olduğu tehlikeli sorunlara baş etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bilim, teknoloji, ilerleme ve maddi refahın insanlık toplumunda hem eşitsiz dağıtıldığını hem de sorunların çözümünde başarısız kaldığını ifade eden Zarif, bundan dolayı eski medeniyetlere yön veren ve onları kalıcı ve sürekli kılan unsurların canlı ve yaşayan unsurlar olarak göz önünde bulundurulmalı gerekir.

Zarif, ‘’birkaç bin yıllık insanlık topluluğunda insan toplulukları arasındaki işbirliklerinin özellikleri ile her biri çeşitli vesile ve derecelerle çeşitli dönemlerde, ortak insanlık medeniyetini oluşturmuştur. İnsanlık medeniyetinin ilk günlerinden bugüne irtibatlar ve işbirlikleri düşünsel alışverişler, edebiyat ve sanata dayalı olmuştur ve İran’ın tanınmış şairi Saadi’nin dediği gibi tüm insanlık bir insan uzuvları gibidir ve bir uzuvda rahatsızlık olduğunda tüm vücut bundan rahatsızlık duya’’ dedi.

Zarif, ‘’Geçmiş ve günümüz dünyası arasındaki fark, aktörlerin sayısı ve çeşitliliği, sorunların çeşitliliği, ilişkilerin çeşitliliği konularında görünmektedir, fakat insanlığın bir vücut uzuvları olduğu gerçeği değişmemiştir ve dünya günümüzde de bir köyden ziyade bir insan vücududur’’ dedi.

Günümüzde insanlığı ortak ve tehlikeli sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Zarif, bunlar kalıcı gelişme, çevreyi koruma, fakirlikle mücadele ve radikalizm ve terörizm gibi iki yeni tehdidi kapsadığını ve gibi uluslararası camiayı tehdit ettiğini söyledi.

Globalleşmenin insanlığı ortak sorunlar için ortak çözümlere zorladığını ifade eden Zarif, tek taraflı davranışların denendiğini ve başarısız kalındığını ve bundan dolayı ortak sorunlarda ortak çözümlerin olunması gerektiğini söyledi.

Ayni gerçeklerden dolayı bu sorunlarla hızlı ve kati bir şekilde mücadele edilmesi gereğini ifade eden Zarif, ‘’Burada eski medeniyetleri özel rolü ortaya çıkmaktadır. Biz eski medeniyetlerin varisleri olarak, tarih boyunca kan dökülme v, tahrip, şiddet, az gelişmişlik ve radikalizme sebep olan güçlü haklıdır ve yok sayma gibi mevcut paradigmaları sorgulamalıyız’’ dedi.

Zarif, bu yaygın örneğin uzun yıllar milletler ve toplumlar ilişkilerine hakim ve savaş, cinayet, işgal, baskı, ayrımcılık ve insanların evlerinden olmasına sebep olduğunu belirterek, ‘’Tüm dünya özellikle Batı Asya’da yaygın olan radikalizm ve terörizm bu köhne örneğin eseridir’’ dedi.

Başa dön tuşu
Bugün 14 Ekim 2021 (1) içerik yüklenmiştir.