İslami Davet

Ramazan Ayı

21 Haziran 2017 2:21

    İSHAK DANİŞ'İN OKUYUŞUYLA OK TAKİPLİ, MEAL EŞLİĞİNDE 27.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/ishak/27.mp4   KABE İMAMLARI'NIN OKUYUŞUYLA 27.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/mealli-kuran-takipli-goruntulu/27.mp4   AHMET EL-ACEMİ'NİN OKUYUŞUYLA GÖRÜNTÜLÜ MEAL EŞLİĞİNDE 27.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/acemi/27.flv   ABDUSSAMED’İN OKUYUŞUYLA 27.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ. https://www.youtube.com/watch?v=esG3Rlhzp7U   SİTEMİZDE YER ALAN DİĞER HATİM ÇALIŞMALARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. https://www.islamidavet.com/kuran/hatimler/

20 Haziran 2017 2:17

    İSHAK DANİŞ'İN OKUYUŞUYLA OK TAKİPLİ, MEAL EŞLİĞİNDE 26.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/ishak/26.mp4   KABE İMAMLARI'NIN OKUYUŞUYLA 26.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/mealli-kuran-takipli-goruntulu/26.mp4   AHMET EL-ACEMİ'NİN OKUYUŞUYLA GÖRÜNTÜLÜ MEAL EŞLİĞİNDE 26.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/acemi/26.flv   ABDUSSAMED’İN OKUYUŞUYLA 26.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ. https://www.youtube.com/watch?v=6SwwYsB8V_I   SİTEMİZDE YER ALAN DİĞER HATİM ÇALIŞMALARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. https://www.islamidavet.com/kuran/hatimler/

20 Haziran 2017 0:07

25. Günün Duası: “Allahummec’alnî fîhi muhibben li-evliyaik, ve muadiyen li-e’daik, mustennen bi-sunneti hatemi enbiyaik, ya asime gulûb’in-nebiyyîn.” Anlamı: Allah’ım! Beni bu günde velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa’nın (s.a.a)- sünnetine uyan kimselerden kıl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan -Yüce Allah-!

19 Haziran 2017 1:47

    İSHAK DANİŞ'İN OKUYUŞUYLA OK TAKİPLİ, MEAL EŞLİĞİNDE 25.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/ishak/25.mp4   KABE İMAMLARI'NIN OKUYUŞUYLA 25.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/mealli-kuran-takipli-goruntulu/25.mp4   AHMET EL-ACEMİ'NİN OKUYUŞUYLA GÖRÜNTÜLÜ MEAL EŞLİĞİNDE 25.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/acemi/25.flv   ABDUSSAMED’İN OKUYUŞUYLA 25.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ. https://www.youtube.com/watch?v=ssj1Lgh5lhk   SİTEMİZDE YER ALAN DİĞER HATİM ÇALIŞMALARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. https://www.islamidavet.com/kuran/hatimler/

19 Haziran 2017 0:01

24. Günün Duası: “Allahumme innî es’eluke fîhi ma yurzîk, ve eûzu bike mimma yu’zîk, ve es’eluk’et-tevfîge fîhi lien utîake vela a’siyek, ya cevad’es-sailîn.” Anlamı: Allah’ım! Bu günde seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve seni rahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. -Allah’ım!- Bu günde sana itaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum; ey el açıp dilenenlere cömert davranan –Rabbim-!

18 Haziran 2017 1:27

23. Günün Duası: “Allahummeğsilnî fîhi min’ez-zunûb, ve tahhirnî fîhi min’el-uyûb, vemtehin galbî fîhi bi-tegv’el-gulûb, ya mugîle eserat’il-muznibîn.” Anlamı: Allah’ım! Bu günde günah ve kusurlardan beni yıkayıp temizle; kalbimin imtihanında bana kalplerin takvasını ver; ey günahkarların sürçmelerini bağışlayan –Rabbim-!

18 Haziran 2017 1:18

    İSHAK DANİŞ'İN OKUYUŞUYLA OK TAKİPLİ, MEAL EŞLİĞİNDE 24.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/ishak/24.mp4   KABE İMAMLARI'NIN OKUYUŞUYLA 24.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/mealli-kuran-takipli-goruntulu/24.mp4   AHMET EL-ACEMİ'NİN OKUYUŞUYLA GÖRÜNTÜLÜ MEAL EŞLİĞİNDE 24.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/acemi/24.flv   ABDUSSAMED’İN OKUYUŞUYLA 24.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ. https://www.youtube.com/watch?v=AIcNM7rbxes   SİTEMİZDE YER ALAN DİĞER HATİM ÇALIŞMALARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. https://www.islamidavet.com/kuran/hatimler/

17 Haziran 2017 1:54

    İSHAK DANİŞ'İN OKUYUŞUYLA OK TAKİPLİ, MEAL EŞLİĞİNDE 23.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/ishak/23.mp4   KABE İMAMLARI'NIN OKUYUŞUYLA 23.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/mealli-kuran-takipli-goruntulu/23.mp4   AHMET EL-ACEMİ'NİN OKUYUŞUYLA GÖRÜNTÜLÜ MEAL EŞLİĞİNDE 23.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/acemi/23.flv   ABDUSSAMED’İN OKUYUŞUYLA 23.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ. https://www.youtube.com/watch?v=ZmuD5y4cIcU   SİTEMİZDE YER ALAN DİĞER HATİM ÇALIŞMALARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. https://www.islamidavet.com/kuran/hatimler/

17 Haziran 2017 0:01

22. Günün Duası: “Allahummefteh lî fîhi ebvabe fazlik, ve enzil aleyye fîhi berakatik, ve veffignî fîhi li-mucibati merzatik, ve eskinnî fîhi buhbûhati cennatik, ya mucîbe davet’il-muztarrîn.” Anlamı: Allah’ım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanların duasını kabul eden -Allah-!

16 Haziran 2017 1:52

    İSHAK DANİŞ'İN OKUYUŞUYLA OK TAKİPLİ, MEAL EŞLİĞİNDE 22.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/ishak/22.mp4   KABE İMAMLARI'NIN OKUYUŞUYLA 22.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/mealli-kuran-takipli-goruntulu/22.mp4   AHMET EL-ACEMİ'NİN OKUYUŞUYLA GÖRÜNTÜLÜ MEAL EŞLİĞİNDE 22.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/acemi/22.flv   ABDUSSAMED’İN OKUYUŞUYLA 22.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ. https://www.youtube.com/watch?v=jjz_5zeS09g   SİTEMİZDE YER ALAN DİĞER HATİM ÇALIŞMALARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. https://www.islamidavet.com/kuran/hatimler/

16 Haziran 2017 0:01

21. Günün Duası: “Allahummec’al lî fîhi ila merzatike delîla, vela tec’al li’ş-şeytani fîhi aleyye sebîla, vec’al’il-cennete lî menzilen ve megîla, ya gaziye havaic’it-talibîn.” Anlamı: Allah’ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan’ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!

15 Haziran 2017 2:17

    İSHAK DANİŞ'İN OKUYUŞUYLA OK TAKİPLİ, MEAL EŞLİĞİNDE 21.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/ishak/21.mp4   KABE İMAMLARI'NIN OKUYUŞUYLA 21.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/mealli-kuran-takipli-goruntulu/21.mp4   AHMET EL-ACEMİ'NİN OKUYUŞUYLA GÖRÜNTÜLÜ MEAL EŞLİĞİNDE 21.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/acemi/21.flv   ABDUSSAMED’İN OKUYUŞUYLA 21.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ. https://www.youtube.com/watch?v=raCoq-GT0Z4   SİTEMİZDE YER ALAN DİĞER HATİM ÇALIŞMALARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. https://www.islamidavet.com/kuran/hatimler/

15 Haziran 2017 2:11

20. Günün Duası: “Allahummefteh lî fîhi ebvab’el-cinan, ve eğlig annî fîhi ebvab’en-nîran, ve veffignî fîhi li-tilavet’il-gur’an, ya munzil’es-sekîneti fî gulûb’il-mu’minîn.” Anlamı: Allah’ım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; cehennem kapılarını -yüzüme- kapat; bu günde Kur’ân okumaya beni muvaffak kıl; ey müminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren -Yüce Allah-!

14 Haziran 2017 3:17

19. Günün Duası: “Allahumme veffir fîhi hazzî min berakatih, ve sehhil sebîlî ila hayratih, vela tehrimnî gabûle hasenatih, ya hadiyen ile’l-hagg’il-mubîn.” Anlamı: Allah’ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden -Rabbim-!

14 Haziran 2017 1:15

    İSHAK DANİŞ'İN OKUYUŞUYLA OK TAKİPLİ, MEAL EŞLİĞİNDE 20.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/ishak/20.mp4   KABE İMAMLARI'NIN OKUYUŞUYLA 20.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/mealli-kuran-takipli-goruntulu/20.mp4   AHMET EL-ACEMİ'NİN OKUYUŞUYLA GÖRÜNTÜLÜ MEAL EŞLİĞİNDE 20.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   https://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/acemi/20.flv   ABDUSSAMED’İN OKUYUŞUYLA 20.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ. https://www.youtube.com/watch?v=O8-Sx_BwVEs   SİTEMİZDE YER ALAN DİĞER HATİM ÇALIŞMALARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. https://www.islamidavet.com/kuran/hatimler/

Toplam 12 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12345...10...Son »
Yukarı Çık