HaberlerDünyaFilistinHizbullah Hakverdiİranİşgalci İsrail Rejimiİslami ŞahsiyetlerÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Hizbullah Hakverdi (ra) – İslam İnkılabı Güneşi Doğarken (Ve’l-Fecr)

Tağutlara karşı çıkan İslam öncüleri; maddi-manevi, dünyevi ve uhrevi bütün cihetlerde büyük zaferlere nail olmuş; asırlarındaki tağuti zulümatları ve karanlıkları doğan Fecr-i İslam’la izale etmişler; gamgin ve mazlum gönülleri sürura ve huzura kavuşturmuşlardır.

Asırlar boyu, siyasi ve ictimai hakimiyetini kaybetmiş ve bu kaybedişle de bütün kurumları, uygulamada sekteye ve akamete uğramış ‘Muhammedi İslam’, “El-Fecr” Suresi’nde ifadesi bulan muhteva ile “inkılab ve Hükümet-i İslami’ hüviyetine gelmiş ‘inkılabi etki alanı’ yeryüzünün tümünü kuşatmıştır.

El Fecr Suresi, İslam İnkılabı fecrini ve güneşini remzen, imaen işareten ihbarı-ı gaybi kabilinden müjdelemekte ve efradından olan zamanımızın fecrini ve güneşini (İslam İnkılabı’nı) haber vermektedir.

Ezelden ebede kadar her şeyi ve tüm hadisatını ‘ihata eden’ Kur’an-ı Kerim, ‘El-Fecr’ suresinde kat’i bir şekilde asrımızın harika İslam İnkılab’ından bahsetmekte İmam’ın İran’a geliş tarihi olan 1 Şubat 1979 tarihi ile, kesin zaferin kazanıldığı 11 Şubat 1979 tarihleri arasında geçen korkulu, karanlık 10 geceden sonra ‘Fecr-i Sadık’ doğmakta yani çağlar üstü muhteşem ‘İslam İnkılabı’ bilfiil hakim olmaktadır…

And olsun ol fecre ki, “Uzun bir sürgün-hicret yolculuğundan sonra” mahall-i İnkılaba dönen İnkılab Rehberi’ne “On gün (ve gecenin)” geçmesinden sonra ‘tebessüm’ yağdırarak ‘hoşamedi’ demiş; cihanın, İslam’ın nurani güneşi ve ışığı ile aydınlatmıştır…

Öyle bir Fecr, öyle bir Güneş ki parıltılarının belirtileri ile birlikte küfür yarasaları meydanları terk etmiş; ortalıklarda görünmez olmuşlardır.

Öyle bir Fecr, öyle bir Güneş ki ilahi şu’lelerinin yansıması ile birlikte hak ile batıl kesin hatlarıyla ayrılmış nifak perdelerini çatır çatır yırtmış, sıddıklerı ve kezzabları deşifre etmiş, su üzerine çıkarmıştır.

Öyle bir Fecr, öyle bir Güneş ki, Öz Muhammedi İslam’ın mücessem timsali haline gelmiş; alem-i mülk ve melekutu, alem-i ervahı manayı ihtizaza ve cuş-u huruşa getirmiştir.

O muhteşem İlahi-Kur’ani Fecr ve lahuti Güneş; Hakka mütemayil tüm insanlığın ümid ışığı, rahmet ve saadet kaynagı, kurtuluş ocağı, hidayet çerağı, iman-cihad ve aşk Kevser’i, İlahi hıfz-himaye ve şefkat kucağıhaline gelmiştir!..

Hizbullah Hakverdi(Hilmi Kocaaslan)

İslami Davet

Başa dön tuşu
Bugün 25 Mayıs 2024 (5) içerik yüklenmiştir.