İslami Davet

Hüccetülislam Reisi: Aşura hareketi beşeriyet hayatını ıslah eden bir harekettir

19 Eylül 2017 1:23

Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi hüccetülislam Reisi, Aşura hareketinin beşeriyet işlerini ıslah eden ve alemin son kurtarıcısının zuhuruna zemin hazırlayan bir hareket olduğunu ifade etti.

Astan News’un bildirdiğine göre Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi hüccetülislam Reisi, dün Pazar günü Mutahhar Rezevi Türbe’nin İmam Humeyni revakında yurt genelinden 500 mezhebi heyet temsilcisinin katıldığı İmam Rıza (as)’ın Mutahhar Türbesinin kutsal bayrağını ithaf etme töreninde yaptığı konuşmada, mezhebi heyetlerin halk nezdinde maneviyatın derinleşmesi ve basiretin artması yönünde eşsiz rolü olan sivil toplum kuruluşları olduğunu kaydederek, din ve velayet eksenli olmak ve İlahi değerlerin yaygınlaştırılmasında mezhebi heyetklerin önemli rol ifa ettiğini söyledi.

Nizamın maslahatını teşhis konseyi üyesi hüccetülislam Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü: yas merasimi düzenleyen heyetler, toplumu masum İmamların kültürü ve siyeriyle tanıştırmakta olan insanı insan yapan büyük okullardır ve bu heyetler masum Ehli Beyt (as) çizgisinde olması dolayısıyla basiret ve marifetin arttırılması bağlamda yüksek konuma sahiptirler.

Eba Abdüllahü’l Hüseyin (as) yas heyetlerinin Hüseyni kültür, düşünce ve siyerlerle yoğrulması gerektiğini kaydeden hüccetülislam Reisi, İmam Hüseyin (as)’ın ihlas, kulluk, halka hizmet, mahrumlar ve fakirlere hizmet, düşmanı tanıma, düşmanla mücadele etme, hedef yolunda dirençli olma, nefis marifetine sahip olma ve marifetüllah konusunda en iyi model olduğunu ifade etti.

İmam Hüseyin (as) yarenlerinin marifet bakımından üstün konuma sahip olduklarına işaret eden Rehberlik Bilgeler meclisi yüksek divan üyesi hüccetülisalm Reisi, “Aşura semasında eşsiz marifet, takva ve direniş yıldızları mevcuttur, ancak Eba Abdullaü’l Hüseyin (as)’ın vücudunun güneşi öylesine parlaktır ki bu yıldızlar görünmüyor”diye kaydetti.

Aşura’nın tüm yüce insani özelliklerin tecelli ettiği bir tablo olduğunu kaydeden hüccetülislam Reisi, “Aşura tablosunda vefa, adalet, şecaat, özgür yaşamak, fedakarlık, zulümle mücadele ve tüm yüce insani özellikler göze çarpmaktadır”ifadesini kullandı.

İmam Hüseyin’in (as), “«اِنَّما خَرَجتُ لِطَلَبِ الإصلاحِ فِی امّة جدّی»”şeklindeki ifadesine değinen hüccetülislam Reisi, şöyle dedi: Aşura, hicri 61 yılıyla sınırlı kalan bir mesele değildir ve tüm asırlarda beşeriyetin işlerini ıslah eden ve beşeriyet aleminin son kurtarıcısının zuhuruna zemin hazırlayan bir harekettir.

Hüseyni Aşura’nın beşeriyet tarihi boyunca toplumsal değişimler ve reformların kaynağı olduğunu kaydeden Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi hüccetülislam Reisi, konuşmasının devamında şöyle dedi: İmam Hüseyn’in (as) İstiğase nidası, tüm zaman ve mekan ötesinde ve tüm zamanlar ve mekanları kapsayan bir nidadır, bugün dünyada İmam Hüseyin (as) yolunda hareket eden her kes, Seyyidü’ş Şüheda’nın İstiğase nidasına lebbeyk diyenlerdir.

Aşura hareketinin beşeriyete zamanı tanıma, dini tanıma ve hücceti tanıma dersi verdiğini kaydeden hüccetülislam Reisi, konuşmasını şöyle sürdürdü: İmam Hüseyin (as) yarenlerinin Yezidilere karşı sahip olduğu özellik, “basiret”ti. İmam Hüseyin (as) yarenlerinin kılıçlarına basiret hakimdi, buna karşın Yezidiler görünüşte Müslüman olsalar da basiretten nasipsiz olmaları dolayısıyla, parlayan velayet güneşi ve konuşan Kur’anı görmüyorlardı, Basiret, yol, yol gösteren, dost ve düşmanı insana gösterir.

İslami uyanışın Kerbela kıyamı ve şehitlerin kanlarının bereketi sayesinde gerçekleştiğini kaydeden Nizamın maslahatını teşhis konseyi üyesi hüccetülisalm Reisi, “ Bugün Hüseyni Aşura sayesinde toplumumuzdan cehalet silinmiştir ve bizim halkımız şehitlerin kanları sayesinde dost ve düşmanı tanımıştır”diye kaydetti.

İslam İnkılabının Aşura hareketinin uzantısı olduğunu kaydeden nizamın maslahatını teşhis konseyi başkanlık divanı üyesi hüccetülisalm Reisi, şöyle dedi: Aşura’nın stratejik uzantısı, mukaddes İran İslam Cumhuriyeti ve dünyada Eba Abdullahü’l Hüseyin adına zulüm karşısında direnen insanlardır ve Yezidilerin stratejik uzantısı ise Amerika’nın başını çektiği küresel İstikbardır. Yezidiler, Aşura’nın yolun sonu olmasını istiyordu, ancak Aşura yolun başlangıcı oldu. Aşura, dünyada tüm iyiliklerin kalıcılaşması ve devam etmesinin sırrıdır ve bu hareketin tablosunda tüm yüce insani ve İslami değerler tecelli etmektedir.

İmam Hüseyin (as)’ın beşeri toplumun eşsiz modeli olduğunu kaydeden hüccetülislam Reisi, İmam Hüseyin (as) için düzenlenen yas merasimlerinde kalplerin hak sözleri ve kavramlarını kabullenmeye hazır olduğuna işaret ederek, şöyle dedi: Mezhebi heyetlerde toplumun marifet ve basiretinin yükseltilmesi doğrultusunda en iyi şiirler ve mersiyeler okunmalıdır, mezhebi heyetlerin mübelliğleri ve zakirleri, İlahi değerlerin derinleşmesi ve dini ifadelerin aktarılması konusunda önemli rol ifa etmektedirler.

Söz konusu merasimin sonunda İmam Rıza (as)’ın Kutsal Türbesinin müteberrik bayrağı Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi tarafından yurt genelinden gelen mezhebi heyetler temsilcilerine ithaf edildi.

Hüccetülislam Reisi: Aşura hareketi beşeriyet hayatını ıslah eden bir harekettir Konusuna Ait Etiketler

Yukarı Çık