Solucan Tabiri Rüyada solucan cinsinden kurt görmek; mal, menfaat, aile ve nefret edilecek bir durum ile tabir olunur. Elbisesinin üzerinde kurt gören, mal kazanır. Vücudundan kurtlar döküldüğünü görenin, aile fertleri ve yardımcıları çoğalır. Bir yerde büyük bir kurt görmek; şeref ve makamdır. Etini kurtların yediklerini gören malı sayesinde ailesini ve yardımcılarını geçindirir. Yeşil kurt gören, […]

Categories: S Ş

Solumak Tabiri Rüyada birisinin uzun uzadıya soluduğunu görse o kimse bir iş işler ki ondan zahmete, üzüntü ve sıkıntıya düşer. Çocuğun rüyada uzun uzadıya soluması, kendisine üzüntü getirecek bir iş yapmasına delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Soru Tabiri Bu rüya, tevazu işaretidir. Ayrıca sual dini emirlerle ilgiliyse, rüya hayırdır. Dünya hakkında ise, iyi değildir. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Soygunculuk Tabiri Rüyada görülen soygunculuk, çabuk yürümeğe, rızka, uzun ömüre yahut evli olmayan kimse için nikahlanmaya delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Soyunmak Tabiri Ne için soyunduğunu (iyilik, kötülük, taat, isyan v.s.) bilmeden rüyada soyunmuş olduğunu görmek, eğer soyunduğu yer sokak içerisi ve halkın bulunduğu yer ise, şayet üzerinde bazı elbisesi olduğu halde avret yerinin açık olmasiyle ve bu durumdan da utanmıyorsa o kimsenin izlediği şeyleri aşikareye çıkar ve namusuna halel gelir ve bu rüyada hayır yoktur. […]

Categories: S Ş

Söğüt ağacı Tabiri Söğüt ağacı, kimsenin görüşüne ehemmiyet vermeyen bir insanla yorumlanır. Bir rivayete göre, muhterem ve makam sahibi bir zat ile tabir olunur. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Söğüt ağacı Tabiri Rüyada söğüt ağacı, kendisinin aile ve çocuklarına bir menfaati olmaksızın onları seven ve kendisi ile hoş geçinen kimseye muhalefette bulunup kendisine düşmanlık edene yaklaşan kimseye delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Söndürmek Tabiri Rüyada bir ateşi söndürdüğünü gören kimse, meydana gelecek bir fitneyi yatıştırır veya bid’at olan bir şeyi iptal eder. Rüyada ateş söndürmek, —söndürüldüğünde kül ve dumanı yukarı doğru kalktığından— bazan şerri tahrik etmeye delalet eder. Eğer rüyayı gören deniz yolculuğunda ise, boğulur ve su üzerinde görülür. Eğer rüyayı görenin yolcusu varsa, yanına gelir veya […]

Categories: S Ş

Sövmek Tabiri Kirmani demiştir ki: Bir adama sövdüğünü gören, ona yenik düşer. Rüyada küfredilen kimse, küfredene galip gelir. Kendisine küfreden birine karşılık verdiğini gören, ona fenalıkla mukabele eder. Büyük bir zattan küfür işiten, ondan hayır görür. Bazı tabircilere göre birine küfür ettiğini gören, onu hafife alır. Mekruh, çirkin bir iş yaptığı için, iyi bir zat […]

Categories: S Ş

Sövmek Tabiri Rüyada sövmek, sövülen kimse için zillete, söven kimse için de, izzete delalet eder. Ancak adi bir adamın iyi bir kimseye sövmesi, söven kimseye sövülen kimse tarafından bir bela erişir. Bir kimse rüyada birisinin kendisine sövdüğünü görse, o kimse tarafından eziyet ve ceza görür. Ancak sövülen kimse sonra ondan intikamını alır. Bazı tabirciler, sövülen, […]

Categories: S Ş