Söz Tabiri Rüyada bir kimseye muhtelif dillerde konuşan bir adam gelse, Süleyman (A.S.)’ın kıssasına binaen o kimsenin büyük bir mülke nail olacağma delalet eder. Ölülerin kapalı olarak konuşmalarının tabiri de böyledir. Rüyada her türlü kuşun rüya sahibine söz söylemesi rüya sahibinin büyük bir mülke ilim ve fıkıh’a nail olmakla müjdelenmeye delalet eder. Bir kimse rüyada […]

Categories: S Ş

Söz vermek Tabiri Rüyada bir kimsenin diğer bir kimseye bir şeyi söz vermesi, söz veren kimsenin, söz verilen kimseye söz verilen şey kadar, borçlu olmasına delalet eder. Eğer rüyada verdiği sözü yerine getirdiyse, o kimsenin imanına ve güzel bir inanca sahip olmasına delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Sözcü Tabiri Rüyada bir kavmin sözcüsünü görmek, bid’at sahibi bir kimseye delalet eder. Bazı tabirciler bir kavmin tanınmış bir kimsesi, kendisinin bid’at sahibi bir kimse, olmasıyla beraber halkın halini ıslah eden ve onları iyiliğe çağıran bir kimsedir, dediler. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Sözleşme Tabiri Bkz. Emirname ve Ferman. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sözünden dönmek Tabiri Bir kimsenin rüyada sökünden dönmesi, sebeplerin, zevcelerin ve bineklerin değişmesine delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Su Tabiri Bu rüya; hayat, rızk, rahat, temizlik, menfaat, ni’met, ölüm, üzüntü, helak, evlat, adalet, fitne, gani’met ve ucuzlukla tabir olunur. İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyasında su içtiğini gören, güzel bir hayata nail olur. Fakat, suyun bulanık olması, üzüntü ve geçim darlığıdır. Kirmani diyor ki: Sıcak su; hastalık ve hüzündür. Eteğiyle su aldığını görenin malında, […]

Categories: S Ş

Su Tabiri Rüyada su görmek, hoş bir hayata ve güzel bir rızka delalet eder. Bir kimsenin rüyada suyu evinde görmesi, saadete, toplu mala ve ganimete, fazla hayra ve: «O, sudan bir beşer yaratıp da onu soy sop yapandır. Rabbin (her şeye) kemaliyle kadirdir.» (Sure-i Furkan, ayet 54) mealindeki ayet işaretince evlenmeye delalet eder. Suyu çok […]

Categories: S Ş

Su arkı Tabiri Rüyada su arkı görmek, han, dükkan, san’at ve yolculuk gibi rızkın geleceği yerlere ve sebebine delalet eder. Bazan, bostanları sulamakla beraber suyu olduğundan çekmesine binaen yara ve çıbanlara delalet eder. Bazen de sulamağa ve yolcuların gittiği yola delalet eder. Çoğu kere, boğaza delalet eder. Çünkü boğaz vücudun su kanalıdır. Rüyada su kanalı […]

Categories: S Ş

Su değirmeni Tabiri Buğday öğütülen değirmeni görmek, hakkın batıldan ayrıldığını ilim merkezi ve mahkemeye delalet eder. Çünkü değirmen, insanların girip çıktığı, ölçek, terazi adalet ve insafın olduğu bir yerdir. Değirmen görmek, öğütülen şeyden biraz alındığından dolayı rızka ve kazanca delalet eder. Değirmen —taşlarm birbirleri üzerinde olması ve aralarından un çıkmasından dolayı— birleşmelerinden çocuk hasıl olan […]

Categories: S Ş

Su dolabı Tabiri Rüyada görülen su dolabı, malın bekçisidir. Bazı tabirciler, dolap dolaşır bir halde bulunursa, yolculuğa, eğer kırılmış yahut durmuş bir halde olursa geçimin durgunluğuna ve yolculuğun iptaline delalet eder, dediler. Bazdan da, ticaretin iyi gitmesine, durumun yolculuğa dönmesine delalet eder, dediler. Eğer dolabın döndüğü zaman neşe verici güzel sesleri varsa, haberlere yahut rüya […]

Categories: S Ş