Su dökücü Tabiri Rüyada su dökücüyü görmek, kusursuz Kur’an okumaya, zikir yapmaya, keder ve sıkıntıların gitmesine ve borçları ödemeye delalet eder. Su dökücü iftira eden bir kimseye delalet eder. Bir kimse rüyada, bir evde su dökücüyü görse, o evde bir kimse ölür. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Su ibriği Tabiri Rüyada görülen su ibriği züht ve ibadete, çocuğa, hizmetçiye, yolcuya, din ve dünyaca bir yardımcıya delalet eder. Sultan için su ibriği mamur bir şehirdir. Ticaretçi için, halktan helal olarak kazandığı ticaretidir. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Su içmek Tabiri Bulanık bir deniz suyundan içen, hükumetten zarar görür. Denizdeki bütün suyu içen, hastalanır. Susadıktan sonra su içtiğini gören, hidayete erer. Bereketli bir sene geçirir. Fakirse, zengin olur. Suyu emerek içen, geçiminde sıkıntı çeker. Bir küpten, testiden veya kaseden su içtiğini gören; bekarsa evlenir. Evliyse bir kadından hayır ve menfaat görür. Tuzlu su […]

Categories: S Ş

Su kovası Tabiri Rüyada görülen su kovası, hile ile halkın malını alan bir kimsedir. Bundan dolayı kova ile bir kuyudan su çektiğini ve çıkardığı suyu kendisinin başka bir kabına koyduğunu görse, hile ile topladığı malı bir yere biriktirir. Eğer suyu başka bir kaba döktüğünü görse, o mal onun elinden çıkar, yahut maldan menfaat göremez. Bir […]

Categories: S Ş

Su kuşu Tabiri Bkz. Kuş. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Su kuyusu Tabiri Rüyada su kuyusu, gülen ve neşeli bir kadına, rüyayı gören kadm ise. güzel ahlaklı bir erkeğe delalet eder. Kuyu mal, ilim, evlenmek, iri ve şişman kimseye, yahut hapise, bağ ve bukağıya veya hileye delalet eder. Bir kimse rüyada bir kuyu kazsa, kuyudan su çıksa zengin bir kadınla evlenir ve oha hile eder. […]

Categories: S Ş

Su küpü Tabiri Bkz. Kuyu. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Su küpü Tabiri Rüyada görülen su küpü, karıya veya kocaya delalet eder. Su küpü evin idaresine, onun mahzen ve dükkanına ve suyunu yüklenen hanımına delalet eder. Oyun küpleri, yolculuk yapmaya ve menfaate delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Su terazisi Tabiri Rüyada su terazisi görmek, yağmur yağmasına ve Allah (C.C.)’dan gelecek rahmete ve pahalılıktan sonra ucuzluğa delalet eder. Su terazisinin dolduğunu veya suyun coşkun olduğunu görse, müjde, sevinç, ucuzluk ve bolluğa delalet eder. Su terazisinin bozulduğunu veya suda siyahlık ve kötü koku bulunduğunu görse, kıtlık ve şiddetlere delalet eder. Bazan da su terazisi […]

Categories: S Ş

Su tulumu Tabiri Rüyada su kabı görmek, yolculuğa delalet eder. Bazan çocuk düşüren kadına, bazan da fakirlik ve zenginliğe de delalet eder. Su tulumu dar yerlere de delalet eder. Evinde su ile dolu bir tulum gören kimsenin hanımının hamile olmasına delalet eder. Çünkü su çocuktur. Tulum ise kadının karnıdır. Rüyada sucunun karnı tulumu, tulumu da […]

Categories: S Ş