Haberlerİmam Ali HamaneyİranOrtadoğu

Mevcut hükümet Şehid Recai ve Bahoner’in stratejisine bağlıdır

Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney dün öğleden sonra cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu üyelerini kabulü sırasında yaptığı konuşmada, hükümetin, değerlere bağlılık, adalet istemi, sade yaşam, sosyete yaşamdan uzak durma, sürekli hizmet için çaba harcama ve istikbara karşı mücadele gibi temel siyasetleri sürdürmeye özen göstermesinin zaruri olduğunu bildirerek, hükümetin siyasetlerinde halkın yaşam şartlarını kolaylaştırmak ve genel strateji belgesine gereken ilgiyi göstermesi gerektiğini bildirdi.

Hükümet haftası ve İslam İnkılâbının ilk yılları cumhurbaşkanı ve başbakanlarından şehid Recai ve şehid Bahoner’in şehadet yıl dönümleri dolayısıyla gerçekleşen bu görüşmede Rehber İmam Ali Hamaney, şehid Recai ve şehid Bahoner’i iman esasına dayalı olarak çalışma ve gayret simgesi ve ilke ve değerlere kayıtsız bağlılığın simgesi niteleyerek, “Bu nurlu simaların anısının İran tarihinde kalıcı olması kuşkusuz Allah Teâlâ’nın muhlis kullarına teşekkürünün belirtisidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası İran’da yaşanan fitne olayına da Rehber İmam Ali Hamaney şunları söyledi: “Bu fitne, ülkenin ilerlemesine ve olaylarına gidişatına çok ağır bir darbe indirdi ve düşman’a moral kazandırdı. Fakat halk ve hükümet itimat, iman ve direnişle işleri devam ettirdiler. Allah’a şükürler olsun ki hükümet de bu hususta çok güzel başarı elde etti. Bunun kendisi mevcut siyasetler ve sürecin, şehit Recai ve Bahoner’in siyaset ve stratejisine bağlılığın devam ettiğini gösteriyor.”

Rehber İmam Ali Hamaney, hükümetin başarı sırrının, İslam İnkılâbı değerleri ve sloganlarına bağlılıktan kaynaklandığını belirterek, halkın da adalet istemi, dine bağlılık, istikbar düşmanlığı sloganlarından dolayı hükümetin arkasında yer aldığını, bunun için söz konusu eğilim ve stratejinin daha ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin temel stratejisi içinde hayatın halk için kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi olması gerektiğini söyleyen Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının bir diğer bölümünde ise genel strateji belgesinin, ülkenin 20 yıllık yol haritası olduğunu, bu belgenin gerçekler göz önüne alınarak çok dikkatli bir şekilde hazırlandığını ve tüm alanlarda titiz bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

20 Yıllık genel stratejinin icrası üzerinden beş yılın geçtiğini hatırlatan Rehber İmam Ali Hamaney şöyle dedi: “Bu süre içinde kat edilen istikamet, ciddi olarak ele alınıp incelenmelidir. Programlarımızı öyle ayarlamalıyız ki belirlenen zaman süreçleri döneminde Genel strateji belgesi hedefleri tahakkuk bulsun. Eğer bu çok önemli belgeye gereken dikkati göstermeyip on yılı böylece geride bırakacak olursak, doğaldır ki geri kalan süre içinde bu belgenin amaçları tahakkuk bulamaz. Nitekim hükümet bazıları görevlendirmeli ve akıllıca, mantıklı bir şekilde geçen bu dönem içinde genel siyaset belgesi hedeflerinde belirlenen amaçların tahakkuk edip etmediği sorusuna cevap vermesi gerekir.”

İslam İnkılâbının 4. 10 yılı sloganları olan kalkınma ve adaletin hükümetin diğer bir önemli siyaseti olması gerektiğini hatırlatan Rehber İmam Ali Hamaney, “4. on yıldan geçen son iki yıl içinde ilerleme alanında çok güzel işler yapılmıştır. Fakat “adalet’in tahakkuku” hakkında gerekli yargıyı verebilmek için açık kriter ve ölçütlerin hazırlanması ve muhtelif ekonomi, sosyal, öğretim, kültürel ve diğer alanlarda adalet söyleminin ne kadar tahakkuk bulduğunun ölçülmesi gerekir” ifadesini kullandı.

Beş yıllık programın da ülkenin önemli stratejilerinden olduğunu hatırlatan Rehber İmam Ali Hamaney, beş yıllık programın İslami Şura meclisinde incelenmesine temasla, yürütme ve yasama güçleri arasında yakın bir işbirliği ve diyalog sayesinde bu programın en iyi şekliyle ve güçlü bir içerikle tasvipten geçmesi temennisinde bulundu.

Hükümet tarafından hazırlanarak tasvip için meclise sunular 5 yıllık planda meclisin çok büyük değişiklikler yapmaması, olaya bölgesel yaklaşmaktan kaçınması gerektiğini belirten Rehber İmam Ali Hamaney, hükümetin de kendi hazırlamış olduğu programın eleştirilemez ve tenkit edilemez olduğu düşüncesinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

İşsizlik meselesinin ciddi olarak ele alınması ve ülke ekonomisindeki kalkınmada verimliliğin yükseltilmesi zaruretini hatırlatan Rehber İmam Ali Hamaney, özelleştirmeyle ilgili olan Anayasanın 44. maddesinde belirlenen siyasetlerin icrası hususunda şimdiye kadar gerçekleştirilmiş faaliyetlerin incelenmesini vurgulayarak, “44. Maddenin ruhu, halk idaresi, yatırım ve özel sektörün ekonomi alanına girmesidir. Nitekim hükümet bu maddenin v arlık felsefesini tam olarak dikkate alıp, planlama, denetleme ve yönlendirme inisiyatifini elinde bulundurmalıdır” dedi

Bazı sektörlerde özel sektörün büyük yatırımlarda bulunma gücünden yoksun olmasını hatırlatan Rehber İmam Ali Hamaney, hükümetin girişim ve siyasetlerinin, özel sektörü büyük sormukluluklar altına sokacak ve büyük yatırımlar yapmaya teşvik edecek nitelikte olması gerektiğini belirtti.

44. Maddenin tam ve sahih olarak hayata geçirilmesinin orta ve uzun vadeler bir teşebbüs olduğunu da belirten Rehber İmam Ali Hamaney, bu durumun tahakkuk bulması halinde ülke ekonomisinin ciddi manada düzlüğe çıkacağını söyledi.

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının bir diğer bölümünde ise hükümet müdürlüğü alanında bazı açıklamalarda bulundu.

Halk ve yetkililerin yasal sorumluluklarının belirlenmesinde bakanlar kurulunun önemli misyonunu hatırlatan Rehber İmam Ali Hamaney, “tüm bakanlar hükümetin kararlarında etkili ve ortaktırlar. Bunun için meseleye aktif, pişkin ve uzmansal açıdan yaklaşmaları gerekir ki kararlar sahih olarak olgunlaşsın ve gelişsin” dedi.

Başta dışişleri olmak üzere muhtelif alanlarda paralel girişimlerden kaçınılması zarureti ve sorumlulukları çerçevesinde bakanlara güvenilmesinin bakanlar kurulunun müdürlük alanlarından bir diğeri olduğunu hatırlatan Rehber İmam Ali Hamaney, hükümetten eleştirilere açık olmasını istedi.

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının bir başka bölümünde ise hükümetin kültürel meselelere özel ilgi göstermesi ve bu husustaki bütçeyi artırmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, “Kültürel meselelere bütçe tahsisinde, hedefler ve gerçekleri dikkate alarak, öncelikleri belirlemek ve ondan sonra meselenin içerik ve sanatsal alanına tam dikkat etmek gerekir. Zira kültürel meselelerde bir takım göstermelik ve vitrin çalışmaların her hangi bir faydası olmayacağı gibi hatta belirli bazı zararları da beraberinde getirmektedir” dedi.

Hükümetin diplomatik alanındaki aktif girişimlerinden dolayı teşekkür eden Rehber İmam Ali Hamaney, siyasi hareketlilik ve git gellerden daha ziyade diplomasinin muhteva ve ruhuna önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının devamında ülkenin dış siyaseti ve başka ülkelerle olan ilişkilerle irtibatlı olan tüm meselelerden ve planlamalardan dışişleri bakanlığının sorumlu olduğunu söyledi.

Rehber İmam Ali Hamaney’in konuşmasından önce bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, muhtelif alanlarda hükümetin girişim ve hizmetleri hakkında detaylı bir rapor sundu

Başa dön tuşu
Bugün 14 Ağustos 2022 (25) içerik yüklenmiştir.