Hizbullah Hakverdi

Muhacir Allah’ın nehyettiklerinden kaçınıp ayrılan (Hicret eden) kimsedir – Hizbullah HAKVERDİ

“…Mallarınızı aranızda bâtıl sebeplerle yemeyin… Nefislerinizi (kendinizi) öldürmeyin!…”[1]; “…Fakirlik yüzünden çocuklarınızı öldürmeyin… Fuhşun (zinanın) gizlisine de, açığına da yanaşmayın. Allah’ın haram kıldığı nefsi (insanı) öldürmeyin…”[2]; “…İçki, kumar, (tapmaya mahsus) dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amellerinden birer pisliktir…”[3]; “…Lâşe, yere akıtılan kan, gerek domuz eti, gerek Allah’tan başkasının adına boğazlanmış olanlar (haramdır)…”[4]; “…Allah-u Teâlâ alış verişi helâl, ribâyı (fâizi) ise haram kıldı…”[5]; “…Ölçeği ve tartıyı noksan yapmayın… Ey kavmim! Ölçekte ve tartıda adaleti yerine getirin. İnsanların mallarını eksiltmeyin (haklarını yemeyin) ve yeryüzünde fesâtlık çıkararak fenâlık yapmayın.”[6]; “…Sonra duâ ve niyâz edelim de Allah’ın lâ’netini yalancıların üzerine okuyalım.”[7]; “…Allah, hiç şüphesiz münâfıkların yalancılar olduğuna şehâdet eder.”[8]; “…Acıklı bir günün azâbından vay o zulmedenlerin hâline!”[9]; “…Allah, kendini beğenen ve böbürlenen kimseyi sevmez. …Cimrilik (buhl) yapan… Nankörlere hor ve hâkir edici bir azap hazırlamışızdır.”[10]; “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakın; çünkü zannın bir kısmı günâhtır. (Müslümanların kusurlarını, ayıplarını) araştırmayın; bir kısmınız bir kısmınızı “gıybet” etmeyin…”[11]; ilââhir, gibi yüzlerce ayetler de şirk ve küfrün dışında ve aşağısında kalan “Günâhlardan ve haramlardan şiddetle nehyetmektedir.” Ki; “…Muhâcir, Allah’ın nehyettiklerinden kaçınıp ayrılan (hicret eden) kimsedir.”[12] Hadis-i şerifi muktezâsında, mezkûr “istenmeyen, arzu edilmeyen, münker durumunda olan” menhiyâttan insanların ferd, aile, toplum olarak, kalbî, kavlî ve bedenî biçimlerde ve hem enfüsî hem de afâkî cihetten sıyrılıp çıkmaları ve ayrılmaları hicrettir. Çıktı, çıkarıldı kelimeleri de bu noktada aynı anlamı ifâde etmektedir.

 


[1]      Nisa(4): 29

[2]      En’am(6):151

[3]      Mâide(5): 90

[4]      En’am(6): 145

[5]      Bakara(2): 275

[6]      Hud(11): 84-85

[7]      Al-i İmran(3): 61

[8]      Münâfikun(63): 1

[9]      Zuhruf(43): 65

[10]     Nisa (4): 36-37

[11]     Hucurât(49): 12

[12]     Bak: 1 no’lu dipnot.

Not: Bu yazı Hizbullah HAKVERDİ’nin Fert’ten Cemâât’e, Cemâât’ten Devlet’e Geçişin İlk Adımı HİCRET isimli kitabından iktibas edilmiştir.

Başa dön tuşu
Bugün 29 Eylül 2023 (34) içerik yüklenmiştir.