Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Öğrenciler şeytani akıma karşı cephede savaş vermekteler

İran’ın muhtelif üniversite öğrencileri, ilmi ve kültürel elitler ve muhtelif öğrenci teşkilatları temsilci ve üyelerini kabulü sırasında yaptığı konuşmada ülkede vuku bulan son olaylara ve İran halkı ve İslam nizamı karşısında düşmanların hayata geçirmek istedikleri kadife devrim konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Öğrenci kuruluşları üyeleri ve temsilcilerinden bazılarının yaptıkları konuşma ardından hazır bulunanlara hitaben bir konuşma yapan İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, aziz gençlerin İran ve İslam cumhuriyetinin genç komutanları olarak, düşmanın kadife devrimine ve kaba kuvvet ve sermayeye dayalı şeytani akıma karşı var olan cephede savaş verdiklerini söyledi.

Sultacı güçlerin İran İslam Cumhuriyetine karşı düşmanlığının beyan eden İslam İnkılâbı Rehberi, dünyanın kritik bölgelerinde İslam ümmetinin stratejik konumuna temasla, “Bu çok önemli bölgede İran İslam Cumhuriyetinin her geçen gün artan gücüyle dünya sultacılarına karşı direnmekte olup dolayısıyla büyük Siyonizm şebekesi, uluslar arası karteller, Amerika ve Avrupa’nın siyasi arenasını kontrolleri altında tutan finans merkezleri İran İslam Cumhuriyetinin bu gücünü kendilerine düşman olarak görüyor ve ona karşı mukabele ediyorlar” dedi.

Dünyanın zorbacı devletlerinin İslam nizamı karşısındaki düşmanlıklarının devam etmekte olduğunu hatırlatan İslam İnkılâbı rehberi ayrıca, “bu komplolar, İran’ın kendi gençlerinin irade ve himmeti sayesinde bilim, ekonomi ve güvenlik alanında düşman’ın darbe vurma imkanını sıfıra indirecekleri gün yok olacaktır, bunun içindir ki ben sürekli olarak üniversiteleri ilim ve bilgi hareketi üretmeye davet ediyorum. Zira bilim alanındaki üstünlüğü üzün vadede ülke güvenliğinin bir temel direği olarak algılamışımdır” dedi.

Ayetullah Hamanei konuşmasının bir diğer bölümünde ise üniversitelerde bilimsel çalışmaların engellenmesi amacıyla düşmanların geniş entrikalar hazırlığı içinde olduklarına dair öğrencileri ve üniversiteleri uyararak şunları kaydetti:

“Her kes küçük ve önemsiz meseleler konusunda dikkatli olmalıdır ve bu meselelerin üniversitelerdeki bilimsel çalışmaları, sınıfların faaliyetini ve araştırma merkezlerinin çalışmasını engellenmesine izin vermemelidirler. Düşman’ın açık ve belirgin hedefi olan kısa bir süreliğine olsa dahi üniversiteleri tatil ettirmek, kargaşa ve aksama oluşturmak yolundaki amacı tahakkuk bulmamalıdır.”

Öğrencilerden bazılarının yaptıkları konuşmalarda son olayların perde arkasındaki sorumlularının tutuklanıp yargılanması yönündeki açıklamalarına da değinen İslam İnkılâbı rehberi, “böylesine önemli bir konuda varsayım, zan ve şayialardan yola çıkarak hareket etmemek gerekir dedi.

Ayetullah Hamanei İslam nizamının İran halkının son 30 yıl içindeki mücadelesinin bir ürünü olduğunu belirterek, “her kesin emin olmalıdır ki suç ve cinayet karşısında en ufak bir taviz verilmeyecek, ama böylesine önemli bir konuda yargı gücü, güçlü kanıtlar uyarınca yargıda bulunmalı, hatta şayialardan birçoğu hakkında bir takım belgeler var olsa bile bu belgeler yargı ve karar için tek başına esas alınamaz” dedi.

İslam İnkılâbı rehberi ayrıca öğrencilerin üniversite öğrenci yurtları ve Kehrizek tutukevi sorumluları konusundaki emrinin gereğinin yerine getirilmesi hususundaki taleplerine de temasla “seçim sonrası olaylarda bir takım kanun dışı olaylar ve cinayetler vuku bulmuştur ve kesin olarak bu meselenin üzerine gidilecektir” dedi.

“Öğrenci yurdu ve benzer olaylar faillerine karşı yasal işlemin yerine getirilmesi konusunda bir takım propaganda amaçlı girişimlerden kaçınılması zaruretini de hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, propagandaya hiç gerek olmadığını ama olayların ilk gününden itibaren bu tür kanunsuzluklara ve aykırılıklara karşı kesin mukabele edilmesi yolunda gerekli direktifleri verdiğini söyledi.

Ayetullah Hamanei ayrıca bu konularla ilgili olarak güvenlik polisi, toplumsal polis ve seferberlik güçlere teşekkürlerini bildirerek onların bu büyük hizmetlerinin bir takım kanun dışı girişim ve suçların göz ardı edilmesine neden olmaması gerektiğini ve bu teşkilatlardan her hangi birine bağlı kimselerin suç işlemeleri durumunda kesin gerekenin yapılacağını söyledi.

Kehrizek tutukevinde mağdur edilenlerin durumlarının ele alınacağını ayrıca bu merkezde hayatını kaybeden kimselerin meselesinin ciddiyetle takib edileceğini belirten İslam İnkılâbı Rehberi, “birileri, seçimler sonrası halka ve İslam nizamına yönelik reva görülen ve halklar nezdinde İslam nizamının haysiyetini dikkate almayan büyük zulmü göz ardı etmesi, Kehrizek veya üniversite yurdu olayının temel mesele olarak gündeme getirilmesinin kendisi açık bir zulümdür” dedi.

Ayetullah Hamanei seçimler sonrası ana meseleyi de açıklayarak şunları söyledi:

“İslam nizamı son yıllarda muhtelif alanlardaki gelişme ve ilerlemeleriyle bölge ve dünyada çok üstün bir konumda bulunmaktaydı ve İran halkının seçimlere %85’lik katılımı bu konumunu daha da güçlendirdi. Ama bir anda bu kıvanç verici olayın yok edilmesi amacıyla beklenmedik bir hareket ortaya atıldı ve bana göre bu önceden planlanmıştı.”

Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında, “ben şahsen son olayların sorumlularını, Amerika ve İngiltere öncülüğünde yabancılara bağımlılıkla suçlamıyorum, çünkü bu mesele benim için kesinlik kazanmamıştır, ama kuşku yoktur ki bu mesele, olayın sorumluları farkında olsalar da olmasalar da planlanmış bir olaydı. Elbette bu olayların asıl planlayıcıları planlarının hayata geçirileceği konusunda emin değillerdi ancak seçim sonrası baz kişilerin girişimleri onları bu konuda daha da umutlandırdı ve onlar tüm medya imkanlarını seferber ederek, aktörlerini bölgeye göndererek olayları daha da şiddetlendirmeye çalıştılar.” Dedi.

Düşmanın komplolarının yenilgiyle sonuçlandığını hatırlatan İslam İnkılâbı rehberi, düşmanın İran olaylarını halen yanlış algıladığını, İran halkını halen tanıyamadığını ve bunun için de son olaylarda İran halkından sert bir tokat yediğini, ancak halen umutlarını yitirmediklerini ve olayın peşini bırakmadıklarını söyledi.

Başa dön tuşu
Bugün 22 Ekim 2021 (1) içerik yüklenmiştir.