EyyamullahHaberlerHüseyin FadlullahLübnanOrtadoğu

Seyyid Fadlullah’ın vefatının 1.yıldönümü hüzünle idrak ediliyor

Büyük İslam Alimi/Allame Ayetullah el-Uzmâ Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlullah (R.A.)’ın Hicri 22-Recep 1431/Milâdî 4-Temmuz 2010 tarihinde Refik’ul alâya/Mevlâ-i Müteâlâya ulaşmış bulunmasının birinci yıldönümünü hüzünle idrak ediyoruz.

Üstâd Hizbullah HAKVERDİ’nin Fadlullah için yayınladığı taziye mesajını yeniden paylaşıyoruz:

BİİSMİHİ TEALA
İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN…
Aziz Din-i Mübinin ve Cihan-şûmul İslam İnkılabı’nın köklü ve en önemli direklerinden olan ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Alihi Vesellemin mübarek nesl-i pâkinden gelmiş bulunan Büyük İslam Alimi/Allame Ayetullah el-Uzmâ Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlullah (R.A.)’ın Hicri 22-Recep 1431/Milâdî 4-Temmuz 2010 tarihinde saat 11.00 civarında Refik’ul alâya/Mevlâ-i Müteâlâya ulaşmış bulunduğunu hüzünle öğrenmiş bulunuyoruz.
Biz acizler için hicrân olan bu musibetten dolayı, O’nun (R.A.) aşk düzeyinde tabi’ ve merbut bulunduğu Yüce Makam-ı Velâyetin ehîl ve muktedir sahibi, dünya Müslümanlarının ve tüm mustaz’af insanlığın şanlı/aziz Rehberi Ayetullah el-Uzma Seyyid İmam Ali Hamaneî Hazretlerine, İslâmî ilmî havzalara, Yüce Inkılab’ın tüm aziz yetkililerine, Lübnan ve Irak başta olmak üzere tüm dünya Hizbullâhî hareket öncülerine ve bütün mü’min /müslüman ve mustaz’af halklarına ve kardeşlerimize müşterek olan halisane tesliyet ve tâziyelerimizi kemâl-i hurmetle arz ve takdim ederiz.
04/07/2010
Hizbullah HAKVERDİ(Hilmi KOCAASLAN)

Başa dön tuşu
Bugün 19 Mart 2023 (1) içerik yüklenmiştir.