Hizbullah Hakverdi

Şirk ve Küfür En Büyük Günahtır – Hizbullah HAKVERDİ

Evvelâ; İslâm’ın hükümlerine muhatab olan insan, ferdî olarak O’nun mücessem bir timsâli olmalı, buna engel olacak olan her türlü münkerleri, yani İlâhî nehiyleri terk (hicret) etmelidir. Terk edilmesi lâzım gelen İlâhî nehiylerin en başında şirk ve küfür gelmektedir. “…Bana hiçbir şeyi şirk koşma…”[1]; “…Allah’a şirk koşma! Çünkü Allah’a şirk koşmak, çok büyük bir zulümdür.”[2]; “Allah’a ibâdet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın!…”[3]; “De ki: Geliniz, size Rabbiniz neleri haram (nehy) etmiştir, okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anaya babaya iyilik edin, fakirlik yüzünden çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de, onların da rızıklarını biz veririz. Zinâ gibi kötülüklerin açığına da, gizlisine de yanaşmayın. Allah’ın muhterem kıldığı nefsi (canı) haksız yere öldürmeyin. İşte bu yasakları Allah size tavsiye etti, olur ki düşünür ve akıl erdirirsiniz.”[4]; “…Ben yalnız Allah’a ibadet etmekle ve O’na ortak koşmamakla emrolundum; ancak O’na davet ederim ve dönüp varışım da ancak O’nadır.”[5]; “De ki: ben, ancak Rabbime ibâdet ederim ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmam.”[6]; İlââhir…

“Öyle ise, siz beni (itaatle, ibadetle) anın (ki), ben de sizi (sevab ile mağfiret ile) anayım ve bana şükredin; küfredip nankörlük etmeyin.”[7]; “Ey iman edenler! Allah’a, O’nun peygamberine ve gerek o peygamberine ayet ayet indirdiği kitaba (Kur’an’a), gerek daha evvel indirdiği kitab(lar)a iman (da sebât) edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, ahiret gününü inkâr ederek kâfir olursa o, muhakkak ki (sırat-ı müstakimden) uzak bir sapıklıkla sapıp gitmiştir.”[8]; “…Muhakkak ki cehennem, kâfirleri kuşatacaktır.”[9]; “…Kâfirlere ve münâfıklara itaat etme…”[10]; “…Muhakkak ki Allah, kâfirler topluluğunu hidâyete erdirmez.”[11]; “…” “Başlarına gelecek şiddetli bir azâp’tan dolayı, vay kâfirlerin hâline!”[12]  gibi ayetlerle, “…En büyük günâh, seni yaratmış olduğu halde Allah’a şirk koşmandır…”[13] benzeri sayısız hadisler, şirk ve küfrün en büyük günâh olduğunu bildirmekte, bu münkerâtın her nevinden şiddetle nehyetmektedir.[1]      Hac(22): 26

[2]      Lokman(31): 13

[3]      Nisa(4): 36

[4]      En’âm(6): 151; Yaklaşık, A’raf(7): 33

[5]      Ra’d(13): 36

[6]      Cin(72): 20; Yaklaşık, Kehf(18): 38, 42

[7]      Bakara(2): 152

[8]      Nisâ(4): 136

[9]      Ankebut(29): 54

[10]     Ahzab(33): 1

[11]     Nahl(16): 107

[12]     İbrahim(14): 2

[13]     Müslim(A.Davudoğlu Tercümesi): 1/364; Büluğ’ül-Merâm(S. Yolları): 4/349.

Not: Bu yazı Hizbullah HAKVERDİ’nin Fert’ten Cemâât’e, Cemâât’ten Devlet’e Geçişin İlk Adımı HİCRET isimli kitabından iktibas edilmiştir.

Başa dön tuşu
Bugün 18 Temmuz 2024 (10) içerik yüklenmiştir.