ArabistanHaberlerOrtadoğu

Uluslararası savaş suçlularını takip şebekesi, Suud ve BAE üst düzey komutanlarının uluslararası savaş suçluları olduklarını belirtti

Uluslararası savaş suçlularını takip şebekesi, Suud rejimi ve Birleşik Arap Emirlikleri BAE ordularının 6 üst düzey komutanının adının bulunduğu 10 kişilik bir listeyi açıklayarak bu zümrenin Yemen savaşında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle uluslararası savaş suçluları olduklarını belirtti.

Suud rejiminin Yemen milletine dayattığı savaşın üçüncü yılının sonuna gelmesine sayılı günler kaldı. Bu savaşta yaşananlar ise savaş suçunun en bariz mısdakıdır ve mısdakları da uluslararası ceza mahkemesinin tüzüğünün 8. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede kasıtlı katliam, işkence veya insanlık dışı davranışlar, büyük acılara veya vücuda veya sağlığa şiddetli zarar verilmesine zemin hazırlamak, askeri zaruretlerin haklı gösteremediği mala zarar vermek veya el koymak, saldırıları kasıtlı olarak halkın ve sivil hedeflerin üzerine yöneltmek, kentlere, köylere ve yerleşim merkezlerine saldırı veya bombardıman düzenlemek, hastanelere ve sağlık merkezlerine saldırmak, cinsel tecavüz ve açlık dayatmak, savaş suçu mısdakları olarak gündeme gelmiştir.

Şimdiye kadar Yemen savaşında yaklaşık 11 bin kişi katledildi ki bu da kasıtlı katliamın somut mısdakıdır. Yine aynı zamanda 40 bin kişi yararlanmıştir ki bu da vücuda veya sağlığa şiddetli zarar vermenin mısdakı sayılır. Öte yandan insanların kasıtlı olarak öldürmek veya yaralamak da sivillere ve yerleşim merkezlerine karşı kasıtlı bombardıman düzenlemenin mısdakıdır. Yemen savaşında aralarında hastanelerin ve sağlık merkezleri ve eğitim merkezlerinin de bulunduğu kentsel altyapıların %80 kadarı tamamen yok edilmiştir ve daha da kötüsü Suud rejimi Yemen’e dayattığı çok yönlü kuşatma ile birlikte Yemen milletin açlığı dayatmıştır. Aslında Suud rejiminin Yemen’de yaptıklarıl, bu ülkede büyük bir krizin ortaya çıkmasına yol açtı, öyle ki hatta BM gibi bir çok uluslararası kurum ve kuruluş bu krizi dünyada yaşanan en büyük insani facia niteledi.

Bu doğrultuda BM uzmanlık komitesi Şubat 2018’de BM güvenlik konseyine bir rapor sunarak Suud rejiminin başını çektiği ittifakın dayattığı savaş yüzünden Yemen’de altyapı tesislerinin tamamen çöktüğünü ve insani facia yüzünden Yemen tamamen çökmeye başladığını, Suud rejiminin dayattığı üç yıllık savaş yüzünden artık dünyada Yemen adında bir ülkenin pratikte var olduğundan söz edilemeyeceğini belirtti.

Uluslararası ceza mahkemesinin tüzüğünün 27. maddesinde belirtildiği üzere sorumluların resmi mevkileri cezalandırılmalarına engel oluşturmuyor. Madde 28’de de askeri bir komutan veya pratikte askeri komutanlık görevini yerine getiren herkes, mahkemenin ele alma yetkisi bulunduğu suçların konusunda hem kendisi ve hem komuta ettiği güçlerin adına sorumlu olduğu belirtiliyor.

Bu yasal vurgudan hareketle Uluslararası savaş suçlularını takip şebekesi uluslararası ceza mahkemesi savcılığına Suud rejimi ve BAE askeri komutanlarının cinayetlerini belgeleyen bir dosya gönderdi.

Burada önemli olan nokta, bu belgelerin mahkemenin savcılığına gönderilmiş olmasıdır, zira mahkemenin tüzüğüne göre ancak bu mahkemeye üye olmayı kabul eden ülkelerin dosyası veya savcılığın veya BM güvenlik konseyinin mahkemeye verdiği dosyalar ele alınıyor. Bu yüzden uluslararası ceza mahkemesi savcısı Arabistan ve BAE bu mahkemeye olmayı kabul etmemiş olmalarına karşın onların savaş suçu dosyalarını mahkemeye gönderebiliyor. Savcı bu dosyayı mahkemeye gönderdiği takdirde mahkeme de Uluslararası savaş suçlularını takip şebekesinin yaptığı araştırmaların sonuçlarını inceledikten sonra sadece söz konusu suçlanan askeri komutanlar hakkında değil, aynı zamanda Suud rejimi ve BAE üst düzey siyasi yetkilileri hakkında da savaş suçlusu kararı vererek tutuklanmalarına karar verebiliyor.

Aslında Batılı devletlerin bu iki cani rejime desteklerine bakıldığında, söz konusu savaş suçu dosyasının mahkemeye gönderilmesi pek muhtemel gözükmüyor, ama yine de uluslararası ceza mahkemesi gibi uluslararası bir kurumun bu iki rejimin 6 kadar askeri komutanını savaş suçlusu ilan etmesi Suud rejimine Yemen’e dayattığı savaşı durdurma yönünde baskı uygulama zemini oluşturabilir.

Başa dön tuşu
Kapalı