AvrupaHaberler

Yunanistan beş yılda yüzde 40 oranında fakirleşti

AB Komisyonu Atina’yı idari ve yapısal reformların geciktirilmemesi hususunda uyardı.Ağır ekonomik kriz ve sıkı tasarruf tedbirleri Yunanları fakir düşürdü. Avrupaİstatistik Kurumu’nun verilerine göre Yunanistan’da yaşayanlar beş yılöncesine göre yüzde 40 oranında fakirleşti. Hane halkının kullanılabilir geliribu yılın ikinci çeyreğinde, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 29,5oranında düşük çıktı. Son beş yılın enflasyon ortalaması da hesaba dâhiledildiğinde beş yıllık fakirleşme oranı yüzde 40’ı buluyor.

Devlet iflası tehlikesi yüzünden borç idaresi için yabancı kredi bulamamaendişesine kapılan Yunanistan bütçe harcamalarını sürekli kısmış ve vergileriarttırmıştı. Son dört yılda Yunanistan’ın sosyal güvenlik harcamaları yüzde 26oranında azaldı. Devletin ihtiyaç sahiplerine yaptığı ödemelerin düşmesi, milligelirin üçte ikisine tekabül eden tüketim harcamaları üzerinde olumsuz etkiyaptı. Bu nedenle Gayrı Safi Yurtiçi Hâsıla’nın bu yıl da yüzde dört oranındadaralması bekleniyor. Böylece Yunanistan 2008’den bu yana ekonomikgücünün dörtte birini kaybetmiş oldu. En erken 2014 yılında cüzi büyümekaydedilmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, Atina yönetimini yapısal reformların takipçisiolmaya ve kamu idaresine verimlilik kazandırmaya çağırdı. Brüksel’deyayımlanan Komisyon raporunda yapısal reform ve kırtasiyeciliktenarındırılmış kamu idaresinin, ülkenin yeniden büyüme rotasına oturmasınınvazgeçilmez şartı olduğuna dikkat çekildi. Euro Bölgesi’ndeki ortaklarıYunanistan’dan vergi sisteminin düzeltilmesini ve müteşebbisliğe özendiriciidari reformlar yapılmasını istiyor. Büyüme ve istihdamın sadece kredikaynaklarına ve pazarlara kolayca girebilen ve hızla büyüyüp gelişenişletmelerin yaratabileceğine yer verilen raporda, Yunan halkının geridebıraktığımız yıllarda yaptığı fedakârlıkların sonuçsuz kalmasının yazıkolacağı vurgulandı.

Başa dön tuşu
Bugün 08 Şubat 2023 (18) içerik yüklenmiştir.