İslami Davet

Ehl-i Beyt

3 Haziran 2013 18:16

İmam Musa Kazım'ın (a.s) Şehadeti İmam Musa Kazım'ın (a.s) Kısaca Biyografisi Adı: Musa. Lakapları: Abd-u Salih, Kazım, Bab'ul-Hevaic Künyesi: Ebu'l-Hasan, Ebu İbrahim. Ana-Baba: İmam Sadık (a.s), Hamide. Doğumu: Hicretin 128. yılı Sefer ayının 7'sinde Pazar günü Mekke ve Medine arasında yer alan “Ebva” köyünde dünyaya geldi. Döneminin Halifeleri: Mensur Devaniki, Mehdi Abbasi, Hadi Abbasi ve Harun Reşid. İmametinin 23 yıl 2 ay ve 17 günü Abbasî halifelerinin...

1 Haziran 2012 0:01

İslami kaynaklarda İmam Ali (as) hakkında sayısız hadis mevcuttur. Bunlardan İmam Ali sevgisi ile ilgili kırk tanesini sizlerle paylaşıyoruz. 1- Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: "Bana iman edip beni doğrulayana Ali bin Ebi Talib'in velayetini tavsiye ederim. Kim onu veli edinirse beni veli edinmiş olur, beni veli edinen de Allah’ı veli edinmiş olur, onu seven beni sevmiştir, beni seven de Allah’ı...

19 Kasım 2011 11:04

Meysem-i Temmar, Beni Esed kabilesinden bir kadın’ın kölesi idi. Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s), onu satın alıp serbest bıraktı. Adını sorunca “Salim” dedi. Hz. Ali: “Allah Resulü (s.a.a), Acem diyarında babanın senin adını “Meysem” koyduğunu bana haber vermişti.” Arzetti: “Allah Resulü ve Müminlerin emiri doğru buyuruyorlar. Allah adına yemin ederim ki, Acem diyarında benim adım öyleydi.” Hz. Ali: “Salim ismini bırak, Resulullah (s.a.a)’in...

12 Kasım 2011 4:20

15 Zilhicce, Ehlibeyt İmamlarından onuncusu İmam Ali (Hadi) Naki (as)'ın kutlu ve bereketli doğumlarıdır. İmam Ali Naki (a.s)'ın Hayatı Hz. İmam Ali b. Muhammed (a.s), dokuzuncu imamın oğludur. Lakabı Nakiy'dir. Bazen de Hadi lakabıyla anılır. 212. yılında Medine'de doğmuştur 254. Hicri kameri yılında Abbasi halifesi Mu'tazz tarafından zehirlenerek şehit edildi. Onuncu imam kendi hayatı boyunca Abbasi halifelerinden yedi tanesini gördü. Onlar,...

28 Eylül 2011 10:07

Hz. Masume (sa)'nın Doğum Günü Ehlibeyt imamlarından yedincisi İmam Musa Kazım (as)'ın kızı, sekizinci imam, İmam Rıza (as)'ın kızkardeşi Hz.Fatime-i Masume (sa)'nın doğum günü, dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlar tarafından anılıyor. Hz. Fatime-i Masume (a.s)’ın Hayatı Hz. Masume aleyhaselam, Medine-i Münevvere Şehrinde, hicretin 173. Yılının Zika'de ayının birinci günü dünyaya gelmiştir. Hz. Masume’nin babası on iki Masum imamlardan Yedincisi İmam Musa Kazım (a.s)’dır....

8 Aralık 2010 21:34

Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı Muharremu’l Haram ayının girmesi ve Peygamber efendimizin ciğer paresi İmam Hüseyin, (aleyhi selam) ailesi ve vefalı yaranlarının şehadetinin bin üç yüz yetmiş birinci yıldönümünden dolayı bir bildiri yayınladı. Bu bildirinin tam metni şu şekildedir: “Bismillahirrahmanirrahim Eğer istersem onu, dünya kıyameti uzak değildir Bu genel yeniden dirilişin adı muharremdir Yine hüzünlü bir muharrem ayına girmiş bulunuyoruz ve Kerbela Okulu kendi kapılarını âşıklarının...

7 Temmuz 2010 18:46

Yedinci İmam Musa Kazım (a.s), hicri 128. yılın Sefer ayının yedisinde Mekke ve Medine arasında vaki olan “Ebva” köyünde dünyaya geldi. Babası İmam Cafer Sadık (a.s), annesi ise Hamide’dir. Abbasi halifelerinden olan Harun Raşit, İmam’ın Müslümanlar arasındaki etkisinden dehşete kapılarak devletin güvenliğini korumak adıyla, gerçekte ise kendi egemenliğini korumak için İmam’ı yakalatıp gizlice Medine’den Bağdat’a getirterek zindana attı. Zalim yöneticiler, İmam’ın...

7 Temmuz 2010 0:36

İMAM MUSA KAZIM (AS)'IN HİKMETLİ SÖZLERİNDEN Nafile namazlar, her mü’minin Allah’a yaklaşma vesilesidir.Hac, her güçsüzün cihadıdır. Her şeyin bir zekâtı vardır, bedenin zekâtı da müstehap oruçlardır. Allah’ı tanıdıktan sonra, en büyük ibadet kurtuluşu beklemektir. Allah’a hamd-u sena etmeden ve peygambere salat göndermeden önce dua eden kimse, kirişsiz kemanla ok atan kişiye benzer. Allah’ın vereceği mükâfata yakini olan, cömertçe bağışta bulunur. Mutedil davranan, muhtaç olmaz. Tedbir, maişetin...

7 Temmuz 2010 0:35

İmam Musa Kazım(as)'ın Hişam’a Öğütleri Ve Aklı Tarif Etmesi Allah-u Teala Kur’an’da akıl ve idrak sahibini şöyle müjdelemiştir: “Müjdele kullarımı artık, o kullarım ki sözü dinlerler de en güzeline uyarlar, onlar öyle kişilerdir ki Allah, doğru yola sevketmiştir onları ve onlardır akıl sahiplerinin ta kendileri.” Ey Hişam ibn-i Hakem, Allah-u Teala akıl ile hüccetleri (kanıtları) insanlara tamamlamış, beyan (ilahi kitap) ile onlara...

7 Temmuz 2010 0:32

İMAM MUSA KAZIM(AS)'IN MÜNAZARA VE İLMİ TARTIŞMALARI Yüce Ehl-i Beyt İmamları aleyhimusselam ilahî ilimleriyle kendilerinden sorulan her soruya doğru, tam ve soran kişinin anlayacağı şekilde cevap veriyorlardı. Herkes ve hatta düşmanlar bile onlarla ilmi tartışmalara girselerdi kendi acizliklerini ve o yüce kişilerin geniş ve kapsamlı ilimlerini itiraf ediyorlardı. Harun Reşid, İmam’ı (a.s) Medine’den Bağdat’a getirerek onunla tartışmaya girişti: -Harun: Sizden, bir süredir zihnimde...

6 Temmuz 2010 0:29

İMAM MUSA KAZIM (A.S) VE ZALİM ABBASİ HÜKÜMETİ İmam Musa b. Cafer-i Kazim aleyhisselam 4 yaşındayken zalim Emevî hükümetleri yıkıldı. Emevîlerin Arap ırkçılığı, yağmacık, zorbalık, zulme dayanan siyasetleri, hükümetlerinin anti İran girişimleri MUHAMMEDî öz İslam’ın adilane hükümetini isteyen halkı ve özellikle İranlıları onlara karşı ayaklandırdı ve bu arada dönemin siyasi ricalleri halkın bu yönelişi ve özelikle İranlıların Ali oğulları ve Ali yönetimi...

6 Temmuz 2010 0:21

İMAM MUSA KAZIM’IN (A.S) KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Musa. Lakapları: Abd-u Salih, Kazım, Bab’ul-Hevaic Künyesi: Ebu’l-Hasan, Ebu İbrahim. Ana-Baba: İmam Sadık (a.s), Hamide. Doğumu: Hicretin 128. yılı Sefer ayının 7′sinde Pazar günü Mekke ve Medine arasında yer alan “Ebva” köyünde dünyaya geldi. Döneminin Halifeleri: Mensur Devaniki, Mehdi Abbasi, Hadi Abbasi ve Harun Reşid. İmametinin 23 yıl 2 ay ve 17 günü Abbasî halifelerinin beşincisi olan Harun’un hükümeti...

3 Haziran 2010 6:33

Bugün Hz.Fatıma(as)’nın doğum günü. Hz.Fatıma(as)’nın doğum günü “Anneler ve Kadınlar Günü” olarak kutlanmaktadır. Hz.Fatıma(as)’nın evlatlarından İmam Humeyni(ra)'nin de doğum günü bugüne tekabül etmektedir. Kur'ân Hz.Fatıma Zehra(as)'yı Kevser diye isimlendirir. Bunun nedeni de Hz. Peygamber'in (s.a.v) soyunun onun aracılığıyla devam etmesidir. Yüce Allah(cc), Hz. Fatıma'nın tertemiz ve dosdoğru kişiliğinin oluşmasına elverişli ortamı hazırlamıştı. Babası, Resul-i Ekrem (s.a.v), annesi de Hatice idi....

13 Mayıs 2010 10:24

Mevedded Ayeti: “İşte bunlar, Allah’ın iman eden ve salih ameller işleyen kullarına müjdelediği ni’mettir! (Ey Resul’üm!) De ki: ‘Ben buna karşılık, (bana) akraba olanlara sevginizden başka bir ücret istemiyorum!’ Kim bir iyilik işlerse, onun sevabını artırırız. Şüphesiz Allah Ğafur’dur, Şekür’dür!.” Bu ayette geçen kurbanın, yine Ehl-i Beyt olduğu, en sahih ve en gerçek kavil olarak, insaflı ve ehil zevatça teslim edilmiştir....

21 Şubat 2010 16:32

Bugün İslam dünyası, Yüce İslam peygamberi Hz.Muhammed'in (sav) Ehli Beyt’inden nadide bir cevherin matemine bürünmüştür. Ehlibeyt âşıkları, büyük ve şefkatli bir imamı saygı ile anıyor. 28 yıllık bereketli yaşamı boyunca, İslam tarihinde altın sayfalar ekledi. Hicri kameri 260 yılında İmam Hasan Askeri(as) Abbasi halifenin komplosu sonucu şehit edildi. O dönemde Mu'temed hilafet koltuğuna oturmuş, İmam'ı ortadan kaldırarak o hazretin hatıra,...

Toplam 7 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12345...Son »
Yukarı Çık