İslami Davet

Ehl-i Beyt

17 Aralık 2008 15:16

Resulullah (s.a.a) Hicretin onuncu yılında hacca gitmeyi kararlaştırmıştı. Bu kararı açıkladığında, Resulullah ile birlikte hacca gitmek için Medine'ye çok sayıda insan geldi. Bu hacca Haccet-ül Veda Haccet-ül İslam Haccet-ül Belağ Haccet-ül Kemal ve Haccet-üt Tamam da denilmektedir. Resulullah (s.a.a) gusledip, saçlarına yağ sürerek taradıktan sonra, iki çöl elbisesiyle Zilhicce ayından beş-altı gün önce Cumartesi günü Medine'den yola çıktı. Resulullah (s.a.a) Medine'den...

14 Aralık 2008 7:47

İmam Hadi (a.s.) Hicri 212 yılının Zilhicce ayının ortasında dünyaya gelmiştir. İmam Hadi(a.s.), alim, fakih, emin, ve tayyip gibi lakaplarla meşhurdur. Hz. Ali b. Muhammed (a.s.) Ehl-i Beyt'in onuncu İmamı ve lakabı da Hâdi'dir. İmam Hâdi (a.s.) hicri 212 yılının Zilhicce ayının ortasında dünyaya gelmiştir. Başka bir rivayete göre ise hicri 214 yılında gözlerini dünyaya açmıştır. İmam Hâdi (a.s.) ve değerli...

6 Aralık 2008 15:00

Hz. İmam Muhammed Bakır(s), 7 Zilhicce 114 hk'de şehadet derecesine nail oldu. Oğlu Hz. İmam Sadık(s), pak naşına namaz kıldıktan sonra, kendilerini Baki mezarlığına defnetti. Hz. İmam Muhammed Bakır(s)'ın şehadet şekli konusunda şüphesiz olarak bilinen şu ki, Kendisi, Hişam Bin Abdülmelik'in karmaşık ve gizli komplosu yüzünden zehirlenerek, şehid düştü. Fakat bu iş kimin tarafından ve nasıl gerçekleştirildiği belli değil. Kimileri, Hişam'ın yeğeninin...

29 Kasım 2008 15:28

İmam Cevad (sa) döneminde çeşitli tarikatların ortaya çıkması, İslam dünyasının genişleyip diğer din ve inançlarla karşılaşması, Yunan felsefesinin eserlerinin çevirilmesi ve iktidar çarpışmalarının sonucuydu. İmam Cevad (sa)’nın 17 yıllık imameti, Abbasi hükümdarların oluşturduğu baskı dönemine denk gelir. Abbasi hanedanının iki halifesi Me’mun ve Mu’tasam’ın hilafetleri döneminde müslümanların önderliğini üstlendi. Söz konusu 17 yıllık imamet döneminin 15 yılı, saygıdeğer babası İmam Rıza...

10 Kasım 2008 12:53

İmam Rıza çoculuk dönemini babasının terbiyesi altında geçirdi ve 45 yıl Harun Reşid zalim hükümeti altında yaşadı 35 yaşında iken babası İmam Kazım (a.s) şehid oldu ve 10 yıl İmamet dönemi Harun zamanında geçti.Harun'un helaketinden sonra oğulları Emin ile Memun arasında saltanat mücadelesi başladı. Bu mücadeleyi Memun kazandı ve hilafet tahtına oturdu. Alevi şiaların peşpeşe kıyamları Memun'u İmam Rıza'yı veliaht...

31 Ekim 2008 14:29

İMAMET, İMAM VE İMAM'IN MAKAMI HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI Abdülaziz ibn-i Müslim şöyle diyor: Merv şehrinde Hz.Rıza aleyhi's-selam ile beraber olduğum sırada, bir gün merkez camiine gittim, halkın imamet hakkında tartıştıklarını ve birçok farklı görüş ortaya koyduklarını gördüm. Mevlam Rıza aleyhi's-selamın yanına varıp macerayı kendisine anlattım. İmam hazretleri gülümseyerek şöyle buyurdular: Ey Abdülaziz, halk cahil kalıp dinlerinde aldanmışlardır. Allah Teâla dini Peygamber için...

25 Ekim 2008 14:39

İmam Sadık (a.s)"ın yaşamış olduğu dönemde yaşayan önemli şahsiyetlerin hiçbirisi onun sahip olduğu yüce makama sahip değildi. Dönemindeki müslümanların geneli, hatta gayri müslimler, O"nu nübüvvet sülalesinin bir meyvesi ve ümmetin güvence kaynaklarından biri olarak tanıyorlardı. İmam Sadık (a.s), kendi döneminde Emevi ve Abbasilerin zulümleri karşısında mücadele sembolü olarak tanınmış ve müslümanların bir çoğunun sevgisini kazanarak liderliğe layık görülmüştür. ...

24 Ekim 2008 17:14

Hz. İmam Cafer Sadık(sa)'in şehadet yıl dönümü münasebetiyle İran, yarın için yas merasimleri düzenlemeye hazırlanırken, İslam İnkılâbı Rehberi de dünya Müslümanlarına yönelik baş sağlığı dileğinde bulundu. 25 Ekim ve Hicri-Kameri takvimle 25 Şevval tarihi(yarın), Hz. Peygamber Efendimizin sevgili torunlarından ve Ehl-i Beyt aşıkları başta olmak üzere İslam dünyasında her kesin ona karşı içinde büyük sevgi duyduğu Hz. İmam Cafer Sadık (sa)'in...

16 Eylül 2008 12:03

Hz.Muhammed, sevgili torunları Hz.İmâm Hasan-s- ve Hz.İmâm Hüseyin’i-s- pek çok severler ve onlar hakkında; “Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir, ulularıdır”, “Onlar dünyada benim iki demet çiçeğimdir” der ve onlara; “Oğullarım” diye hitab ederlerdi. Hz.İmâm Hasan-s-, Hz.Ali-s- ile Hz.Fâtıma’tüz Zehra’nın-sa- evliliklerinden dünyaya gelen ilk oğullarıdır. Hz.Muhammed’in-sav- sevgili torunu olan Hz.İmâm Hasan-s-, Hicret’in 3.yılı Ramazan ayının 15. gününde Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Hz.İmâm...

4 Eylül 2008 18:30

Hz. Ali (a.s) Peygamberin-sav- katıldığı tüm savaşlarda hazır bulundu. Bir tek Tebuk savaşına katılmadı. O da Peygamberin-sav- emri ile Medine'de Peygamberin-sav- yerinde kaldığı içindi. İşte o zaman, yine Hz. Ali’nin seçkin makamını ümmetine bildirmek gayesiyle Hz. Ali’ye hitaben: “Sen bana oranla Harun’un Musa’ya oranla sahip olduğu mevkie sahipsin; ancak benden sonra peygamber gelmeyecektir” buyurdu.“ Böylece peygamberlik dışında sahip olduğu makamlarının...

4 Eylül 2008 18:28

Hz. Emir-ül Mü'minin Ali (a.s), Haşimoğulları kabilesinin büyüğü, Hz. Peygamber-i Ekrem’in-sav- amcası Ebu Talib'in oğludur. Ebu Talib, Peygamber efendimizi-sav- çocukluk döneminden itibaren kendi evinde büyütüp himayesi altına almış, Hazret’in peygamberliğe seçilmesinden sonra da hayatta bulunduğu sürece o ilahi nuru, kafirlere, özellikle de Kureyş kafirlerine karşı korumuş, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan geri durmamıştır. Hz. Ali-s-, bi'setten on yıl önce dünyaya gelmiştir. Altı...

17 Ağustos 2008 15:44

Ehl-i Beyt imamlarından peygamber efendimizin torunlarından İmam Mehdi(as)'ın doğum günü tüm İslam dünyasından özellikle Ortadoğuda coşkuyla kutlanıyor. Seyyidlerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler olan İran,Irak,Lübnan,Afganistan,Pakistan gibi ülkelerde milyonları bulan katılımlarla törenler düzenlenmektedir. İran'da devlet tarafından resmi bayram olarak kabul edilen ve özel kutlama programıyla kutlanan bayram olan Doğum günü Irak'ta ise milyonların Kerbela'da toplanmasıyla kutlanıyor.

8 Ağustos 2008 15:53

Hz. Ali'nin nurani ve kudsi makamı Mü'minlerin emiri olan Hz. Ali'nin bazı özellikleri, o büyük insanın manevi ve melekuti boyutları olup, bizler hatta bu özellikleri idrak edebilecek güce bile sahip değiliz. Bu büyük insanın sahip olduğu ilmi makam, nurani mevki ve kudsiyeti, onun içinden ve nurani gönlünden fışkıran ve mübarek diline yansıyan hakikatler, Allah katına olan yakınlığı ve tüm sözlerine, amellerine...

5 Ağustos 2008 18:27

İmam Hüseyin'in (a.s) Doğum Günü Tüm Ehlibeyt Mektebi yolcularına Mübarek Olsun. Bugün Şaban ayının 3. günü ve İmam Hüseyin'in (a.s) doğum günü. O hazret Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. İmam Hüseyin (a.s) Emeviler tarafından yok edilmek istenen İslam dinini gösterdiği eşsiz fedakârlıklarla ve canını vererek korumuş, böylece tüm Müslümanların ve özgür insanların gönüllerine taht kurmuş büyük bir hidayet önderidir. İmam Hüseyin (Seyyid-üş...

5 Ağustos 2008 10:36

İmam Hüseyin b. Ali (a.s), meleklerin konduğu, vahyin indiği bir evde; gün boyu gökle temas halinde olan, sabah akşam okunan Kur’an nağmelerine tanık olan tertemiz bir mekânda dünyaya geldi. Allah’ın ayetleriyle ululanan kutsal şahsiyetler arasında serpildi, büyüdü. Berrak risalet kaynağından, Yaradan ile irtibat halinde olmanın tatlı suyunu içti. Şahsiyetinin tuğlalarını, yüksek ahlakıyla ve yüce ruhuyla Rahmet Peygamberi (s.a.a) kalıplara döktü....

Toplam 7 sayfa, 5. sayfa gösteriliyor.« İlk...34567
Yukarı Çık