İslami Davet

İslami Şahsiyetler

4 Eylül 2008 18:30

Hz. Ali (a.s) Peygamberin-sav- katıldığı tüm savaşlarda hazır bulundu. Bir tek Tebuk savaşına katılmadı. O da Peygamberin-sav- emri ile Medine'de Peygamberin-sav- yerinde kaldığı içindi. İşte o zaman, yine Hz. Ali’nin seçkin makamını ümmetine bildirmek gayesiyle Hz. Ali’ye hitaben: “Sen bana oranla Harun’un Musa’ya oranla sahip olduğu mevkie sahipsin; ancak benden sonra peygamber gelmeyecektir” buyurdu.“ Böylece peygamberlik dışında sahip olduğu makamlarının...

4 Eylül 2008 18:28

Hz. Emir-ül Mü'minin Ali (a.s), Haşimoğulları kabilesinin büyüğü, Hz. Peygamber-i Ekrem’in-sav- amcası Ebu Talib'in oğludur. Ebu Talib, Peygamber efendimizi-sav- çocukluk döneminden itibaren kendi evinde büyütüp himayesi altına almış, Hazret’in peygamberliğe seçilmesinden sonra da hayatta bulunduğu sürece o ilahi nuru, kafirlere, özellikle de Kureyş kafirlerine karşı korumuş, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan geri durmamıştır. Hz. Ali-s-, bi'setten on yıl önce dünyaya gelmiştir. Altı...

3 Eylül 2008 5:23

İmam Musa Sadr’ın bu dönemde siyonist rejimin güney Lübnan’a saldırılarına karşı direnmekte büyük etkisi oldu ,Irak’ta sürgünde yaşayan imam Humeyni (ra) ile de yakın ilişkisi bulunuyordu. Lübnanlı şii müslümanların önde gelen lideri imam Musa Sadr, 1978 yılında Libya topraklarında kayboldu ve bu güne kadar izine rastlanmadı. Lübnan haber ajansı genel müdürü Abbas Bedreddin ve şeyh Muhammed Yakup ile birlikte Libya lideri Muammer...

2 Eylül 2008 1:56

Muhammed Ali Recai 1933’te Kazvin’de dünyaya geldi. İlk eğitimini de bu şehirde alan Recai, 1948 de Tahrana giderek Hava Kuvvetlerine katıldı ve beş yıl süreyle askeriyede görev yaptığı yıllarda gece eğitimi (ikinci öğrenim) alarak orta öğrenimini tamamladı. 1959’da Ruft Öğretmen Yüksek Okulu Matematik bölümünden mezun olan Recai, Hansar, Kazvin ve Tahran gibi şehirlerde öğretmenlik yaptı. 1961 de Nehzet-i Azadi...

8 Ağustos 2008 15:53

Hz. Ali'nin nurani ve kudsi makamı Mü'minlerin emiri olan Hz. Ali'nin bazı özellikleri, o büyük insanın manevi ve melekuti boyutları olup, bizler hatta bu özellikleri idrak edebilecek güce bile sahip değiliz. Bu büyük insanın sahip olduğu ilmi makam, nurani mevki ve kudsiyeti, onun içinden ve nurani gönlünden fışkıran ve mübarek diline yansıyan hakikatler, Allah katına olan yakınlığı ve tüm sözlerine, amellerine...

7 Ağustos 2008 15:53

Bana göre siz delegelerin bir araya gelmenizdeki en öncelikli ve önemli konu, merhum Mutahhari'nin fikri şahsiyeti ve onun düşünür kimliği ile İslami düşünce ve ideolojik hareketlerdeki rolü olmalıdır. Belirtmek istediğim ikinci konu ise bu güzel girişimin kesintiye uğramadan devam etmesidir. Zira bizim her zaman Mutahhari'ye ihtiyacımız var. Çünkü şehid Mutahhari'yle duraksamak olmaz. Onun ilerici ve yenilikçi fikri düşüncesini, diğer yenilikçi...

2 Ağustos 2008 2:39

Bismillahirrahmanirrahim, İmam Seccad (S) hakkında konuşmak ve bu mukaddes zatın hayatını incelemek oldukça zor bir iştir; çünkü o zamanlar halkın İmam Seccad'ı tanıması için ortam hiç müsait değildi... Çoğu tarihçi ve araştırmacılar İmam Seccad'ın bir köşeye çekilerek sadece ibadetle meşgul olduğunu ve siyasetle uğraşmadığını sanıyorlar. Bunu açıkça ifade eden tarihçiler vardır; bunu dile getirmeyenlerin de İmam Seccad hakkındaki görüşleri bundan farklı...

30 Haziran 2008 21:08

İsrail’in elindeki en eski Lübnanlı esir Semir Kuntar, Hizbullah’la İsrail arasında yapılacak olan esir mübadelesi kapsamında serbest bırakılıyor. İsrail’in Nehariya kentinde düzenlediği operasyonda yakalanan ve Lübnan’da “Esirlerin Komutanı” olarak adlandırılan Semir Kuntar, 20 Haziran 1962’de Lübnan’ın Dürzi bölgesi olan Cebel Lübnan’a bağlı “Aybe” köyünde dünyaya geldi. Semir Kuntar, İsrail’e yönelik ilk eylemini Ürdün-İsrail sınırında düzenledi. İsrail’in elindeki Lübnanlı esirlerin serbest...

30 Haziran 2008 13:23

Ayetullah Dr. Muhammed Hüseyin Beheşti, bir ömür İslam için çekmiş olduğu zahmetlerden, Allah’ın dininin topluma hâkimiyeti için uğraşıdan ve insanları gerçek saadet olan Allah'a ulaştırma çabasından sonra, din ve insanlık düşmanları tarafından İslami Devrimin ilk yıllarında konulan bomba sonucu şehit edildi. Babası İsfahan şehrinin önde gelen âlimlerinden birisiydi, din üzerinde derin araştırmalar yapmış, sonrasında İslami tebliğ çalışmalarında bulunmaktaydı. Lumban mahallesinde cami...

21 Mayıs 2008 10:16

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın büyük oğlu Mehdi Ahmedinecad 15 Nisan 2008 tarihinde nikahlandı. Bu sade nikah törenini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Aşağıdaki yazıda ise resimde ise kim, kimdir? Kısa bir açıklama bulacaksınız. Ortada oturan Ahmedinecad'ın küçük oğlu Ali Rıza, kendisi Makine Mühendisliği 3.Sınıf öğrencisi ve internet konusunda bayağı meraklı. Sağdaki ise evlenen oğlu Mehdi. Babası gibi İnşaat Mühendisi.

21 Mayıs 2008 1:03

Hz Fatıma'nın (s.a) Hayatına Kısa bir Bakış İçinde bulunduğumuz günler peygamberimizin (s.a.a) biricik kızı Hz Fatıma'nın (s.a) şehadet günleri (Eyyam-ı Fatimiyye) olduğu için o hazretin yaşamını kısa ve genel bir bakış açısıyla siz okurlarımıza sunuyoruz. Hz. Fatıma'nın Doğumu Hz. Fatıma'nın (a.s) doğum tarihi hakkında İslam alimleri ihtilaf etmişlerdir. Ehl-i Sünnet alimleri çoğunlukla o Hazret'in Hz. Resulullah'ın...

15 Mayıs 2008 9:50

Yaratılışın Başlangıcı Allahu Teala, cemâlinin nurundan ilk önce Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem’in nurunu yarattı. Bu, bir hadis-i kudsi’de şöyle bildirilmiştir: “Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem’i yüzümün nurundan halk ettim.” Bu durumu, Peygamber Efendimiz de...

15 Mayıs 2008 9:48

Oğlu Abdurrezzâk'a şöyle vasiyet eyledi: Ey oğlum! Allahü tealâ bize ve sana ve bütün müslümanlara tevfîk, başarı ve muvaffakiyet ihsân eylesin! Sana Allah'tan korkmanı ve O'na tâat üzere olmanı, dînimizin emir ve yasaklarına riâyet etmeni ve hudûdunu gözetmeni vasiyet ederim. Ey oğlum! Allah bize, sana ve müslümanlara tevfîk versin! Bizim...

15 Mayıs 2008 9:46

Ey Hak ve Hakikat yolcusu! Allah’a itaat ve takva üzere bulunman, şeriatın zahirine dikkat etmen, göğsünü selâmette tutman; gönül açıklığı içinde cömertliğe ve mütebessim bir çehreye sahip olman, karşılıksız vermen, eza ve cefayı terketmen, eziyet ve fakirliğe katlanman sana vasiyetimdir. Büyük Zatlara...

15 Mayıs 2008 9:40

Abdülkadir Geylani Evliyânın büyüklerinden. Künyesi, Ebû Muhammed'dir. Muhyiddîn, Gavs-ül-a'zam, Kutb-i Rabbânî, Sultân-ul-evliyâ, Kutb-i a'zam gibi lakabları vardır. İran'ın Geylân şehrinde 1078 (H.471)de doğdu. Babası Ebû Sâlih bin Mûsâ Cengîdost'tur. Hazret-i Hasanın oğlu Hasan-ı Müsennâ'nın oğlu Abdullah'ın soyundandır. Annesinin ismi Fâtıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup seyyidedir. Bunun için Abdülkâdir Geylânî, hem seyyid, hem şerîfdir. Hazret-i Hüseyin'in evladına seyyid, hazret-i Hasan'ınkine şerîf...

Yukarı Çık