GenelKUR'AN-I KERİM İZLENaser El-Hatemi

Nasır El Katami’nin Okuyuşuyla Türkçe Mealli Şems Suresi

Şems Suresi

Rahmân, Rahîm olan Allah’ın ismiyle

1-Yemîn olsun şems’e (güneşe) ve onun (kuşluk vakti) aydınlığına!

2-Ve (güneş batınca) onu ta‘kib eden aya!

3-Ve onu (o güneşi) açığa çıkardığı zaman, gündüze!

4-Ve onu örttüğü zaman, geceye! 5-Ve göğe, hem onu binâ edene!

6-Hem yere ve onu döşeyene!

7-Ve nefse ve onu (güzel bir şekilde yaratıp) düzenleyene!

8-Sonra da ona (o kişiye) günâhını ve takvâsını (neyin isyan, neyin itâat olduğunu bildirerek) ilhâm edene (yemîn olsun)!

9-(Ki) onu (o nefsini, günahlardan) temizleyen muhakkak kurtulmuştur! 10-Onu (isyânıyla) örten ise, mutlaka hüsrâna uğramıştır!

11-Semûd (kavmi), azgınlığı yüzünden (peygamberini) yalanladı!

12, 13-Hani onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) ileri atılmıştı da Allah’ın peygamberi (Sâlih) onlara: “Allah’ın devesi(ni kesmekten) ve onun su içmesi(ni engellemekten sakının)!” demişti.

14-Fakat kendisini yalanladılar da onu (o deveyi) kestiler; bunun üzerine Rableri, günahları sebebiyle üzerlerini büyük bir azabla kaplayıp onları dümdüz (ederek yerle bir) etti.

15-Ve (O,) bunun (bu yaptığı işin) âkıbetinden korkmaz!

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu