Abdülbaki Gölpınarlı Meali

1-FATİHA SURESİ ABDULBAKİ GÖLPINARLI MEALİ

Mekkidir, yedi âyettir.

1- Rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

2- Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

3- O, rahmandır ve rahîmdir.

4- Ceza gününün mâlikidir.

5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

6- Bize doğru yolu göster.

7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Başa dön tuşu