Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Meali

85-BURUC SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

85-BURUC:

1 – Burçlar sahibi gökyüzüne,

2 – Vaad olunan o güne,

3 – Şahitlik edene ve edilene andolsun ki,

4 – Kahroldu o hendeğin sahipleri,

5 – O çıralı ateşin,

6 – Hani o ateşin başına oturmuşlar,

7 – Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

8 – Müminlere kızmalarının sebebi de, onların yalnız çok güçlü ve övgüye lâyık olan Allah’a iman etmeleri idi.

9 – O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur ve Allah her şeye şahittir.

10 – İnanan erkek ve kadınlara işkence yapıp sonra da tevbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır.

11 – İnanan ve iyi amel yapanlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş odur.

12 – Kuşkusuz Rabbinin yakalaması serttir.

13 – Yoktan o yaratır ve tekrar o diriltir.

14 – Bununla beraber çok bağışlayandır, çok sevendir.

15 – Arş’ın sahibidir, yücedir.

16 – Dilediğini yapandır.

17 – O orduların kıssası sana geldi mi?

18 – Yani Firavun ve Semud’un?

19 – Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.

20 – Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

21 – Hayır o şerefli bir Kur’ân’dır.

22 – Levh-i Mahfuz’dadır.

Başa dön tuşu