ABD-İ MÜNÎB

*Dergâh-ı üluhiyete rücû edici kul. (Hulâsat’ül Beyân)
50/ Kâf -8- Bunlar ALLÂH’a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek için.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

ADÂLET

*Adâlet (a.i.); Hakk’ka riayetkârlık. haktanırlık. haklılık. doğruluk. -Zıddı; Cevr ve Zulüm. -Âdil; her şeyi mertebesine …

ADÜVV

4/ en-Nisâ -45- ALLÂH ise, düşmanlarınızı en iyi bilendir. (Gerçek) dost olarak ALLÂH yeter, (gerçek)bir …