AHMED

AHMED (*)

*Ahmed (a.s.); (daha, pek, çok, en çok) methedilmiş olan.

-Efendimiz- aleyhisselâm-’ın Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen isimleri “Muhammed” (48/ el-Fetih 29), “Ahmed” (61/ es-Saff -6). Her iki isimde “övülmüş”demektir. Efendimiz- aleyhisselâm-fiilleri, sözleri, ahlâkı ve davranışıyla övüldüğü için “Muhammed”, kendisinden önceki Peygamber ve insanlardan daha çok övüldüğü için“Ahmed” ismini almıştır. (Diyânet)

61/ es-Saff -6- Meryemoğlu Îsâ da: “Ey İsrâiloğulları! Ben size ALLÂH’ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrât’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir Peygamberi müjdeleyici olarak (geldim)” demişti. Fakat onlara apaçık delillerle gelince “Bu, apaçık bir büyüdür” dediler.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

ACIKINCA YEMEK YEMEĞE DAİR

18/ el-Kehf -62- İki denizin birleştiği yeri geçtikleri zaman, Mûsâ genç arkadaşına: “Kuşluk yemeğimizi getir. …

ADÂLET

*Adâlet (a.i.); Hakk’ka riayetkârlık. haktanırlık. haklılık. doğruluk. -Zıddı; Cevr ve Zulüm. -Âdil; her şeyi mertebesine …