A

ATÂ

Sözlükte “bağışlama, hîbe, atıyye, ihsân verme ve verilen şey” anlamına gelen Atâ, Kur’ân-ı Kerîm’de 4 âyette zikrolunmuş ve lütuf, ihsân ve bağış anlamlarında kullanılmıştır. Atâ, atıyye (çoğulu atâya) ile eşanlamlıdır. (Diyânet)

17/ El-İsrâ -20- Her birine onlara da bunlara da Rabbinin hazînesinden veririz. Rabbinin hazînesi hiç kimseye yasaklanmış değildir.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu