A

AYLARIN SAYISI

9/ et-Tevbe -36- Şüphesiz ALLÂH’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, ALLÂH katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu ALLÂH’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat ALLÂH’a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki ALLÂH, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.

HİCRÎ AYLAR
1- Muharrem
2- Safer
3- Rebiülevvel
4- Rebiülahir
5- Cemaziyelevvel
6- Cemaziyelahir
7- Receb
8- Şaban
9- Ramazan
10- Şevval
11- Zilkade
12- Zilhicce

Kamerî takvime göre hususi günler:

1 Muharrem (Muharrem-ül Haram): Hicrî yılbaşı
10 Muharrem: Aşûre günü
12 Rebiülevvel Mevlid kandili
Regaib Kandili: Receb ay’ının ilk Perşembe’sini Cum’a’ya bağlayan gece
Mi’râc Kandili: 26 /27 Receb
Berat Kandili: 14 /15 Şaban
Kadir Gecesi: 26/27 Ramazan gecesi
Ramazan Bayramı: 1-3 Şevval
Kurban Bayramı: 10-13 Zilhicce

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu