B

BAŞARI

4/ EN-NİSÂ -13- İşte bu (hükümler) ALLÂH’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim ALLÂH’a ve Peygamberine itâat ederse, ALLÂH onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.
5/ EL-MÂİDE -119- ALLÂH şöyle diyecek: ‘Bugün, doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür.’ Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler vardır. ALLÂH onlardan râzı olmuş, onlar da ALLÂH’dan râzı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır.
9/ ET-TEVBE -20- Îmân edip hicret eden ve ALLÂH yolunda mallarıyla, canlarıyla cihâd eden kimselerin mertebeleri, ALLÂH katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin tâ kendileridir.
89-ALLÂH onlara, içinde ebedî kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.
100- İslâm’ı ilk önce kabûl eden muhâcirler ve ensâr ile, iyilikle onlara uyanlar var ya, ALLÂH onlardan râzı olmuş; onlar da O’ndan râzı olmuşlardır. ALLÂH onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.
111- Şüphesiz ALLÂH, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar ALLÂH yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. ALLÂH bunu Tevrât’ta, İncîl’de ve Kur’ân’da kesin olarak vaad etmiştir. Kimdir sözünü ALLÂH’dan daha iyi yerine getiren? O hâlde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır.
10/ YÛNUS -64- Dünyâ hayâtında da, âhirette de onlar için müjde vardır. ALLÂH’ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır.
11/ HÛD -88- Şu’ayb şöyle dedi: ‘Ey kavmim! Söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delîl üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse!… Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sâdece gücüm yettiğince (sizi) düzeltmek istiyorum. Başarım ancak ALLÂH’ın yardımı iledir. Ben sâdece ona tevekkül ettim ve sâdece ona yöneliyorum.’
23/ EL-MÜ’MİNÛN -111- Sabretmiş olmaları sebebiyle, bugün Ben onları mükâfatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin tâ kendileridir.
24/ EN-NÛR -52- Kim ALLÂH’a ve Resûlüne itâat eder, ALLÂH’dan korkar ve O’na karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin tâ kendileridir.
37/ ES-SÂFFÂT -61- Şüphesiz bu (cennetteki ni’metlere ulaşmak) büyük bir başarıdır.
61/ ES-SAFF -12- Böyle yaparsanız sizin günâhlarınızı affeder ve içinden ırmaklar akan cennetlere ve özellikle Adn cennetlerinde çok güzel saraylara yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur.

BAŞARININ KURALI

33/ EL-AHZÂB -70-71- Ey îmân edenler! ALLÂH’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki ALLÂH sizin işlerinizi düzeltsin ve günâhlarınızı bağışlasın. Kim ALLÂH’a ve Resûlüne itâat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.

Başa dön tuşu