B

BÂTIL YOLU TUTANLAR

7/ EL-A’RÂF -172- Bir de Rabbin, Âdemoğullarından, bellerindeki zürriyyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şâhid tutarak: Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” dediği vakit, “pekâlâ Rabbimizsin, şâhidiz” dediler. (Bunu) kıyâmet günü “Bizim bundan haberimiz yoktu.” demeyesiniz diye (yapmıştık). 173- Yâhûd atalarımız daha önce şirk koşmuşlardı. Biz onlardan sonra gelen bir nesil idik, şimdi o bâtıl yolu tutanların yaptıkları yüzünden bizi helâk mi edeceksin, demeyesiniz diye (yapmıştık). 29/ EL-ANKEBÛT -48- Sen bundan önce, ne bir yazı okur, ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, bâtıla uyanlar kuşku duyarlardı. 40/ EL-MÜ’MİN -78- Andolsun ki Biz senin önünden nice Peygamberler göndermişizdir. Onlardan kimini sana anlatmışız, kimini de anlatmamışızdır. Hiçbir Peygamber, ALLÂH’ın izni olmaksızın bir mûcize getiremez. ALLÂH’ın emri gelince de hakk yerine getirilir. Bâtıl bir dâvâ peşinde koşanlar, işte bu noktada hüsrâna uğrarlar. 45/ EL-CÂSİYE -27- Semâvâtın ve arzın mülkü ALLÂH’ındır. Kıyâmet kopacağı gün var ya, o gün bâtıla sapanlar hep hüsrâna düşecekler.

Başa dön tuşu