D

DENİZLER

16/ EN-NAHL -14- Yine denizden tâze et (balık) yiyesiniz ve ondan takındığınız süs eşyâsını çıkarasınız diye, denizi emrinize veren ALLÂH’dır. Gemilerin denizde suyu yararak gittiklerini görüyorsun. Lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için ALLÂH böyle yapmıştır.
25/ EL-FURKÂN -53- Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerinin ki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir serhat koyan O’dur.
27/ EN-NEML -61- (Onlar mı hayırlı) yoksa, yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarında nehirler akıtan, onun için sâbit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? ALLÂH’ın yanında başka bir ilâh mı var? Hayır onların çoğu (hakikatları) bilmiyorlar.
35/ FÂTIR -12- Hem iki deniz eşit olmuyor. Şu tatlı, harâret keser, içerken (boğazdan) kayar; şu da tuzlu, yakar kavurur. Bununla berâber her birinden tâze bir et yersiniz ve bir zînet çıkarır, giyinirsiniz. ALLÂH’ın lûtfundan nasîb arayasınız diye suyu yara yara giden gemileri de görürsün. Gerek ki şükredeceksiniz.
45/ EL-CÂSİYE -12- ALLÂH O (yüce) zâttır ki, emriyle içinde gemilerin seyretmesi, sizin de O’nun lûtfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için denizi emrinize vermiştir.
52/ ET-TÛR -6- Kaynatılmış denize, (andolsun ki)
55/ ER-RAHMÂN -19- (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar.
20- Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.
81/ ET-TEKVÎR -6- Denizler ateşlendiğinde (suları çekilip, volkanlar hâlinde ateş püskürdüğünde)
82/ EL-İNFİTÂR -3- Denizler yarılıp akıtıldığı vakit.
DEVLET MALI
3/ ÂL-İ İMRÂN -161- Emânete hıyânet etmek, bir Peygamberin yapacağı bir iş değildir. Her kim hıyânet edip de ganîmetten veyâ kamuya âit hasılattan bir şey aşırır, bunu da gizlerse, kıyâmet gününe o vebâlini aldığı şeyler, boynuna asılı olarak gelir. Sonra her kişiye kazandığı şeylerin mükâfat veyâ cezâsı eksiksiz ödenir ve onlar aslâ haksızlığa uğratılmazlar.

DENİZ AV’I & KARA AV’I

5/ EL-MÂİDE -96- Size ve yolculara yiyecek olmak üzere, deniz avı ve onu yemek helâl kılındı. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz müddetçe size harâm edilmiştir. Huzûrunda toplanacağınız ALLÂH’dan korkun.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu