D

DÜNYA

DÜNYA

3/ Âl-i İmrân -185- Her nefis ölümü tadacaktır. Sevaplarınız tamamen ancak kıyamet günü ödenecektir. O zaman kim ateşten uzaklaştırılır da cennete konulursa, işte murâdına eren odur. Yoksa dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir (meta’u-l gurûr).

13/ el-Ra’d -26- ALLÂH, rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, âhiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibârettir.

18/ el-Kehf -45- Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misâlini ver. Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri (her renk ve çiçekten) birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgârlar onu savurur gider. ALLÂH her şeye muktedirdir.

(Bkz: Meta’)

*DÜNYA YURDUNUN GÜZEL SONU

13/ el-Ra’d -22- Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler ve namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açıkça ALLÂH yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte bunlar, dünya yurdunun güzel sonu onlarındır.

*SADECE DÜNYA’YI İSTEMEMEK

2/ el-Bakara -200- Nihayet hac ibâdetlerinizi bitirdiğiniz zaman, önceleri babalarınızı andığınız gibi, hattâ daha kuvvetli bir anışla ALLÂH’ı anın. İnsanlardan kimisi: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver!” der. Onun için âhirette hiçbir kısmet yoktur.

11/ Hûd -15- Kim yalnız dünya hayatını ve onun zînetini isterse, Biz onlara yaptıklarının karşılığını orada tastamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar.
16- İşte onlar, kendileri için âhirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. (Dünyada) yaptıkları şeyler, orada boşa gitmiştir. Zâten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir.

Gam değildir gide dünya kala din

Gam o dur kim kala dünya gide din.

*DÜNYA HAYATINDAN BAŞKA BİRŞEY İSTEMEYENLERDEN YÜZ ÇEVİR

53/ en-Necm -29- Onun için Bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir.

*DÜNYA’NIN DÖNÜŞÜ

27/ en-Neml -88- Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan ALLÂH yapmıştır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

*DÜNYADAN DA NASÎBİNİ UNUTMA!

28/ el-Kasas -77- “ALLÂH’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) âhiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasîbini unutma! ALLÂH’ın sana ihsân ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki ALLÂH, bozguncuları sevmez.”

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu