H

HAKSIZ İKTİSAB(KAZANÇ)

4/ EN-NİSÂ -29- Ey îmân edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak kendi rızânızla yaptığınız ticâretle yemeniz helâldir. Birbirinizin canına kıymayın. Şüphesiz ALLÂH, size karşı çok merhametlidir.
30- Kim, zulüm ve tecâvüz yolu ile bu yasakları işlerse, yakında onu cehennem ateşine atacağız. Onu ateşe atmak da ALLÂH’a pek kolaydır.
31- Eğer siz, yasaklandığınız büyük günâhlardan sakınırsanız, diğer kusurlarınızı örter, sizi güzel bir makama koyarız.
160-161- Yahûdîlerin zulmetmeleri ve birçok kimseleri ALLÂH yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları hâlde fâiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle daha önce kendilerine helâl kılınan temiz şeyleri harâm kıldık. Onlardan kâfir olanlara can yakıcı bir azâb hazırladık.
9/ ET-TEVBE -34- Ey îmân edenler, şurası bir gerçektir ki, yahûdî hahamları ile hıristiyan rahiplerinin bir çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve ALLÂH yolundan saptırırlar. Bir de altın ve gümüşü hazîneye doldurup, onları ALLÂH yolunda sarfetmeyenleri bu yüzden acıklı bir azâb ile müjdele!

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu