H

HARAMLAR

HARAMLAR (*)

*Haram (a.s.); Şerîatça, dince yasak edilmiş şeyler ve ameller. Helâl olmayan. Allâh’ın izin vermediği, men’ettiği şeyler. Tecâvüz edilmesi dokunulması men’edilen, mübârek. Helâlin zıddı olan şey.

2/ el-Bakara -219- Ey Muhammed! Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah, bir de insanlar için bazı ufak menfaatler vardır. Fakat günahları, menfaat lerinden daha büyüktür..

172- Ey îmân edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve ALLÂH’a şükredin, eğer yalnız O’na kulluk ediyorsanız.

173- O, size yalnız şunları haram kıldı: Ölü hayvan, kan, domuz eti, bir de ALLÂH’dan başkası adına kesilen hayvanlar. Sonra kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecâvüz etmemek ve zarûret ölçüsünü geçmemek şartıyla ona da bir günah yükletilmez. Çünkü ALLÂH çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

5/ el-Mâide -1- Ey îmân edenler! Sözleşmeleri(n gereğini) yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız şartıyla, çeşitli hayvanlar size helâl kılındı. Ancak haram oldukları size okunacak olanlar müstesnâ. Şüphesiz ALLÂH dilediği hükmü verir.

2- Ey îmân edenler! ALLÂH’ın alâmetlerine, haram ay’a, kurbanlık hediyelere, gerdanlıklarına ve Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek Kâbe’ye yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-ül Haram’dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kîniniz, sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve takvâ üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. ALLÂH’dan korkun. Çünkü ALLÂH’ın azabı çetindir.

3- Leş, kan, domuz eti, ALLÂH’dan başkasının adı anılarak kesilen; boğulmuş, vurulmuş, yukardan düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz; dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans) aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler, dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, Ben’den korkun. Bugün dininizi kemâle erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâmı beğendim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Çünkü ALLÂH bağışlayan, merhamet edendir.

90- Ey îmân edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.

96- Size ve yolculara yiyecek olmak üzere, deniz av’ı ve onu yemek helâl kılındı. Kara av’ı ise, ihramlı olduğunuz müddetçe size haram edilmiştir. Huzûrunda toplanacağınız ALLÂH’dan korkun.

6/ el-En’am -121- Üzerlerine ALLÂH’ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin. Çünkü o kat’i bir fısk’tır. Bununla beraber şeytanlar kendi yaranına sizinle mücâdele etmeleri için telkinatta bulunacaklar. Eğer onlara itaat ederseniz, şüphesiz siz de müşriksiniz.

145- De ki: “Bana vahyolunanda, (bu haram dediklerinizi) yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak; leş veya akıtılmış kan, yahud domuz eti – ki bu gerçekten pistir- yahud ALLÂH’dan başkası adına kesilmiş bir hayvan olursa, bunlar haramdır. Ama kim çâresiz kalırsa, (başkasının hakkına) tecâvüz etmemek ve zarûret sınırını aşmamak üzere (bunlardan yiyebilir)” Çünkü Rabbin çok bağışlayandır, merhamet edendir.

16/ en-Nahl -115- O size ancak ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve ALLÂH’dan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Her kim bu haram şeyleri yemeye mecbur kalırsa (başkasının hakkına) saldırmadan ve aşırı gitmeden yiyebilir. Şüphesiz ALLÂH, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

116- Dillerinizin uydurduğu yalana binaen; “Şu helâldir, şu haramdır” demeyin. Aksi halde ALLÂH’a iftira etmiş olursunuz. Şüphesiz ALLÂH’a yalan uyduranlar asla kurtulamazlar.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu